Real lives

Real Lives - 2013

Real Lives - 2012

Real Lives - 2011

Real Lives - 2010

Real Lives - 2009

 

Govorimo o mogućnostima na crnogorskom primorju: Sjednice lokalnih parlamenata u Baru i Tivtu

© UNICEF Montenegro
Irma Fetahovic i Djordje Djukic u barskom palamentu govore o inkluziji

BAR, TIVAT - 11, 16 NOVEMBAR 2010 - Kampanja ‘Govorimo o mogućnostima’ obišla je prošle sedmice i crnogorsko primorje – o djeci sa smetnjama u razvoju razgovaralo se dva lokalna parlamenta u Baru i Tivtu.
U Baru, Đorđe Đukić govorio je u ime dječjeg parlamenta svoje osnovne škole i istakao napredak – u njegovoj školi postavljena je posebna rampa kako bi se olakšao pristup, a u školskom časopisu odredjen je poseban dio namijenjen temama koje se bave inkluzijum.
Međutim, prema riječima predsjednice NVO “Adria”, Marte Anđelić,  i dalje postoje velike prepreke. Potvrđujući rezultate istraživanja UNICEF-a, g-đa Anđelić pomenula je predrasude kao jednu od glavnih prepreka za poštovanje prava djece sa smetnjama u razvoju.

© UNICEF Montenegro
Specijalna sjednica parlamenta u Tivtu

U Tivtu, sjednica je odrzana na isti dan kada je bila inauguracija nove skupstinske sale u potpunosti dostupne osobama sa invaliditetom. Gradonačelnik Tivta, Miodrag Kankaraš, podsjetio je parlamentarce da uklanjanje barijera - fizičkih i ali i onih koje se tiču stavova - treba da bude kontinuirani napor od strane cijele zajednice, kako bi se uspjelo u stvaranju održivog i istinski inkluzivnog društva.
Govoreći o Lokalnom planu akcije za djecu, koji posebnu pažnju posvećuje inkluzivnom obrazovanju, gospodin Kankaraš je rekao da je plan doprinio stvaranju baze podataka o djeci u tivatskoj opštini, o njihovim potrebama i konkretnim uslovima u kojima žive i uče.
Šefica predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Nola Skiner pozdravila je napore opštine isticuci da je Tivat dobar primjer efikasne saradnje sa nevladinim organizacijama i pohvalila je opštinu zbog odluke da dodijeli posebno mjesto za djecu sa smetnjama u razvoju u svom Lokalnom planu akcije za djecu. Ona je pozvalaodbornike i lokalne aktiviste da urade sve što je moguće kako bi se olakšalo vidljivo uključivanje djece sa smetnjama u razvoju u svakodnevni život.
Bar i Tivat su dvije primorske opštine koje su među prvih šest u Crnoj Gori razvile Lokalni plan akcije za djecu, koji obuhvata važne ciljeve i indikatore vezane za uključivanje djece iz osetljivih grupa.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children