Zlatni savjetnici zaštitnici dječjih prava

Svijet je prije 30 godina usvajanjem Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta dao obećanje da će svoj djeci osigurati jednaka prava.

Tina Dimić Raičević
Mladi na kampu Zlatnih savjetnika u Baru
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2019

05 Avgust 2019

SUTOMORE, 1. JUN 2019.  - Svijet je prije 30 godina usvajanjem Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta dao obećanje da će svoj djeci osigurati jednaka prava.

Djeca i mladi pripadnici mreže Zlatnih savjetnika Ombudsmana različitim aktivnostima podsjećaju na to obećanje. Nedavno su organizovali edukativni kamp u Sutomoru gdje su razgovarali kako na najbolji način da svojim vršnjacima prenesu zašto je važno znati svoja pravi, kako ih zaštititi i kome se obratiti u slučaju kršenja prava. U tom smislu su osmišljavali najkreativnije dizajnersko rješenje za poster, kao i narativ za brošuru kojim bi se promovisala prava djeteta, nadležnosti Ombudsmana i uopšte pristup pravdi djeteta.

Zlatni savjetnik Zahir Šabotić poručuje da se uz druženje i timski rad ideje najbrže rađaju.

Zlatni savjetnik Zahir Šabotić
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2019
Zlatni savjetnik Zahir Šabotić

U ovom kampu učimo o tome kako i kome da se obratimo ukoliko se naša prava prekrše. Takođe, moji drugari i ja zajednički radimo na kreiranju flajera putem kojeg ćemo svojim drugarima i svojim vršnjacima da predstavimo šta su to dječja prava i kome da se obrate u slučaju da se njihova prava prekrše.

Zahir Šabotić, zlatni savjetnik

Njegova drugarica, zlatna savjetnica Lana Jovanović, smatra da je ovo jedan od načina da ohrabre one koji uoče kršenje dječjih prava da to prijave nadležnim institucijama.

Lana Jovanović, 15 godina, mlada reporterka - volonterka UNICEF-a
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2019
Lana Jovanović, 15 godina, mlada reporterka - volonterka UNICEF-a

Do sada smo se u praksi najviše susretali s diskriminacijom, ali i kršenjem prava djece na obrazovanje, naročito među romskom populacijom, i želimo i njima da poručimo da imaju pravo da se obrazuju baš kao i sva druga djeca na ovom svijetu.

Lana Jovanović, zlatna savjetnica

Zahir dodaje da se često krši i pravo djece na participaciju.

Smatram da je pravo na participaciju jedno od najvažnijih dječjih prava zato što participacijom mladi unapređuju svoje komunikacione vještine i pripremaju sebe za život. Na taj način učestvujemo u svemu onome što se tiče nas – djece i mladih.

Zahir Šabotić, zlatni savjetnik

Oni smatraju da su pravo na rast i razvoj bez nasilja u svakom okruženju, uključujući porodicu, među najvažnijim pravima svakog djeteta. 

Zlatni savjetnici uočavaju i da postoji razlika kada je u pitanju uticaj i učešće djece iz različitih djelova Crne Gore.

Zlatni savjetnici na kampu u Baru
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2019
Zlatni savjetnici u Baru u junu 2019.

Nismo svi ravnopravni, na primjer, djeca iz sjeverne regije mnogo su manje uticajna i mnogo manje učestvuju u nekim važnim aktivnostima, za razliku od djece koja su s juga ili negdje iz centralne regije.

Zahir Šabotić, zlatni savjetnik

U slučajevima kada se djetetu krše prava, kada trpi nasilje i kada se ne osjeća sigurno, najvažnije je obratiti se za pomoć, poručuju zlatni savjetnici.

Postoji mnogo ustanova koje su nadležne da reaguju u ovim slučajevima. Prije svega, u okviru škole možemo se obratiti psihologu, pedagogu, razrednom starješini. Zatim instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Dječjem savezu i UNICEF-u. Takođe se možemo javiti hitnoj službi, policiji, sudu.

Lana Jovanović, zlatna savjetnica

Uloga Zlatnih savjetnika je da u svojim školskim i lokalnim sredinama promovišu kako prava djeteta tako i Instituciju Ombudsmana, te da uvijek kada primijete određena kršenja ili potencijalna kršenja prava djeteta, upute svog vršnjaka/svoju vršnjakinju da se obrati Zaštitniku ili to sami urade.

Možda je djeci lakše da se obrate nama – zlatnim savjetnicima, jer smo nekako njihovi vršnjaci i možda će se osjećati prijatnije da nama kažu šta ih muči.

Zahir Šabotić, zlatni savjetnik
Zlatni savjetnici na kampu u Baru
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2019
Zlatni savjetnici u Baru u junu 2019.

Zlatni savjetnici poručuju da su djeca najosjetljiviji dio našeg društva, te da je zadatak cijelog društva da svijet učini pravičnim i sigurnim mjestom za buduće generacije.

Ova inicijative je nastala je u okviru Podregionalne inicijative „Jednak pristup pravdi za djecu“ koja se realizuje u Crnoj Gori i Albaniji, uz tehničku podršku UNICEF-a i finansijsku pomoć Vlade Kraljevine Norveške.