Većina primjenjuje mjere #DistancaRukeMaska

U odnosu na oktobar, porastao je broj građana koji nose maske u zatvorenom (sa 81% na 86%) i na otvorenom prostoru (sa 51% na 57%), kao i broj građana koji izbjegavaju kućne posjete (sa 80% na 86%) i fizički kontakt s najbližima (sa 47% na 54%).

UNICEF Crna Gora
Otac stavlja masku ćerki
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020
05 Januar 2021

PODGORICA, 5. januar 2021. – U odnosu na oktobar, porastao je broj građana koji nose maske u zatvorenom (sa 81% na 86%) i na otvorenom prostoru (sa 51% na 57%), kao i broj građana koji izbjegavaju kućne posjete (sa 80% na 86%) i fizički kontakt s najbližima (sa 47% na 54%).

Raduje nas da raste broj građana koji poštuju mjere #DistancaRukeMaska. Nije teško poštovati ove tri mjere i time sačuvati svoj život, kao i živote najbližih i zaštititi druge ljude. Ujedinimo se u borbi protiv koronavirusa, jer samo svi zajedno možemo pobijediti ovaj virus.

Mihaela Bauer, zamjenica šefa predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori
Pranje ruku
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020

Većina građana podržava primjenu mjera #DistancaRukeMaska radi sprečavanja širenja koronavirusa. Držanje odstojanja od sagovornika podržava 97% građana, dok je 89% za nošenje maski u zatvorenom prostoru, a dvije trećine (65%) podržava i nošenje maski na otvorenom prostoru.

Ovo istraživanje pokazuje da se ljudi navikavaju na promjene kroz koje mogu smanjiti rizik po njih i njihove porodice – kroz primjenu mjera #DistancaRukeMaska. Sada kad smo oformili ove nove navike, vjerujem da će biti lako da nastavimo da ih primjenjujemo koliko god bude trebalo kako bi smo bili bezbjednii.

Karen Medoks, britanska ambasadorka u Crnoj Gori

Skoro svi građani koji podržavaju nošenje maske u zatvorenom prostoru to i sprovode (njih 92%), a pri tome većina njih (84%) vodi računa i da drži odstojanje od sagovornika. Takođe, među građanima koji podržavaju nošenje maske u zatvorenom prostoru, tri petine (60%) nosi masku i na otvorenom prostoru.

Majka stavlja masku ddječaku
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020

Rast broja građana koji primjenjuju mjere #DistancaRukeMaska odlična je vijest za svakog stanovnika Crne Gore, jer to znači usporavanje širenja koronavirusa, manji pritisak na zdravstveni sistem, pa time i bolje mogućnosti zdravstvenih radnika da pruže kvalitetnu i pravovremenu pomoć svakom oboljelom.

Vladimir Raičević, direktor istraživačke agencije Ipsos u Crnoj Gori

Nacionalno reprezentativni uzorak za ovo istraživanje sastoji se od 807 građana koji imaju 18 i više godina. Prikupljanje podataka obavljeno je kroz telefonsko istraživanje, s upitnikom prosječne dužine od 10 minuta, u periodu od 15. do 18. decembra tekuće godine. Ključni nalazi ovog, kao i prethodnih istraživanja o znanju, stavovima i ponašanju građana u vezi s koronavirusom dostupni su na sajtu UNICEF-a Crne Gore.

Ipsos istraživanje, decembar 2020.
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020