Uz pomoć socijalnih radnika do procjene uticaja krize COVID-a-19 na djecu

Centri za socijalni rad su prikupljali podatke za procjenu uticaja krize izazvane koronavirusom, koja je urađena u Crnoj Gori od 14. do 30. aprila, uz podršku agencija UN-a

UNICEF Crna Gora
Dječak sa maskom
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020
30 Jul 2020

KOTOR, 7. MAJ 2020. - Nakon završene onlajn obuke o načinu sprovođenja istraživanja o socijalnom uticaju krize izazvane koronavirusom u Crnoj Gori, socijalna radnica Milica Pavićević, iz Centra za socijalni rad u Kotoru, obavila je brojne telefonske razgovore sa samohranim roditeljima, porodicama čija djeca imaju smetnje u razvoju, romskim porodicama, kao i s vaspitačima djece bez roditeljskog staranja iz JU Dječji dom „Mladost” u Bijeloj.

Milica Pavićević, socijalna radnica iz Centra za socijalni rad u Kotoru, prikuplja podatke za procjenu uticaja krize COVID-a-19 na djecu, u maju 2020.
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020
Milica Pavićević, socijalna radnica iz Centra za socijalni rad u Kotoru, prikuplja podatke za procjenu uticaja krize COVID-a-19 na djecu, u maju 2020.

Ispitanici su najčešće iskazivali strah od ugrožavanja sopstvenog zdravlja, zdravlja njihove djece, a kao najveći rizik navodili su ekonomsku situaciju i brigu za egzistenciju.

Milica Pavićević, socijalna radnica iz Centra za socijalni rad u Kotoru

Prikupljanje podataka joj nije bilo naporno, jer je i prije ovog istraživanja poznavala problematiku anketiranih porodica, pa je bez problema od njih dobila neophodne informacije. Upravo zbog toga su Centri za socijalni rad imali ključnu ulogu u prikupljanju pouzdanih podataka za brzu procjenu socijalnog uticaja krize izazvane koronavirusom, koja je urađena u Crnoj Gori od 14. do 30. aprila, uz podršku agencija UN-a.

Stručni radnici su u svakodnevnom kontaktu s pripadnicima raznih ranjivih kategorija i već postoji izgrađen osjećaj međusobnog povjerenja, što je važno kada ispitanike treba uvjeriti da je riječ o anonimnom istraživanju u kojem se lični podaci ne prikupljaju.

Milica Pavićević, socijalna radnica iz Centra za socijalni rad u Kotoru

Uvjerena je da će sagledavanje socio-ekonomskih prilika ugroženih domaćinstava uticati na to da im se u narednom periodu lakše i brže pomogne. Na osnovu obavljenih razgovora, ona već ima uvid u potrebe prilagođavanja sistema socijalne zaštite tokom krize izazvane COVID-om-19.

U saradnji sa Zavodom za zapošljavanje, moramo nastaviti da promovišemo zapošljavanje ranjivih kategorija, a potrebne su i nove subvencije za internet u slučaju ponovnog onlajn praćenja obrazovnog programa.

Milica Pavićević, socijalna radnica iz Centra za socijalni rad u Kotoru
Milica Pavićević, socijalna radnica iz Centra za socijalni rad u Kotoru, obavlja brojne telefonske razgovore u cilju prikupljanja podataka potrebnih za procjenu krize COVID-a-19 na djecu
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020
Milica Pavićević, socijalna radnica iz Centra za socijalni rad u Kotoru, obavlja brojne telefonske razgovore u cilju prikupljanja podataka potrebnih za procjenu krize COVID-a-19 na djecu, u maju 2020.

Ona predlaže i uvođenje naknada za one čiji je materijalni status ugrožen zbog odsustva s posla, jer su bili u samoizolaciji ili zaraženi koronavirusom. Pavićević dodaje i da bi se socijalna zaštita poboljšala pružanjem usluga porodičnog savjetovališta pri centrima za socijalni rad, kao i podsticanjem volonterizma kod mladih da pomognu ranjivim grupama.

Marija Novković, iz UNICEF-a, ističe da će UN agencije dalje razgovarati s relevantnim institucijama kako bi se što prije ublažile negativne posljedice aktuelne krize na djecu i porodice.

Znamo da krize poput ove mogu dodatno da otežaju situaciju porodica s maloljetnom djecom, a naročito ranjivih grupa kao što su, na primjer, djeca bez roditeljskog staranja. Brza procjena sprovedena je da bismo na osnovu kvalitetnih podataka osmislili mjere podrške i zagovarali njihovo sprovođenje s partnerima u Vladi Crne Gore.

Marija Novković, iz UNICEF-a

Prema rezultatima procjene, porodice koje primaju socijalnu pomoć, domaćinstva sa samohranim roditeljem, romske porodice, djeca u hraniteljskim porodicama i u ustanovama značajno su ugroženi zbog krize izazvane koronavirusom. To znači da se suočavaju s izazovima poput gubitka ili smanjenja prihoda, nemogućnosti kupovine hrane i higijenskih sredstava, kao i nedostatka podrške prilikom učenja na daljinu. 

Procjenu socijalnog uticaja krize izazvane koronavirusom u Crnoj Gori finansirali su UNDP i UNICEF, uz tehničku podršku Međunarodne organizacije za migracije (IOM), UNHCR-a i savjetnice za ljudska prava kancelarije UN-a. 

Prikupljanju podataka na nivou zajednice doprinijeli su brojni partneri, kao što su Ministarstvo pravde, institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Uprava policije, Savjet za građansku kontrolu rada policije, centri za socijalni rad iz Nikšića, Mojkovca, Berana, Cetinja, Kotora i Bara, zatim Dom starih „Grabovac”, Centar za djecu i omladinu „Ljubović”,  Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe s invaliditetom iz Pljevalja i Crveni krst Crne Gore.

Brojne nevladine organizacije podržale su prikupljanje podataka za ovo istraživanje: NVO Udruženje mladih s hendikepom, NVO Phiren Amenca, NVO Centar za romske inicijative, Centar za djecu i omladinu „Ljubović“, NVF Građanska alijansa, NVO Juventas, NVO Roditelji, NVO Porodični centar, NVO Centar za prava djeteta, NVO Specijalna olimpijada, NVO Pedagoški centar Crne Gore, NVO Centar za ženska prava, NVO SOS Podgorica, NVO SOS Nikšić, NVO Sigurna ženska kuća, NVO Queer Montenegro, NVO LGBT Forum Progres, NVO Spektra i NVO Stana.