Svaka škola treba da identifikuje najbolji način organizovanja nastave tokom pandemije COVID-a-19

UNICEF je organizovao sastanak o pravu na obrazovanje sa predstavnicima relevantnih lokalnih organizacija.

UNICEF Crna Gora
Dječak uči doma
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020
16 Septembar 2020

PODGORICA, 15. SEPTEMBAR 2020. – UNICEF, Udruženje Roditelji, Prosvjetna zajednica, Pedagoški centar, Unija direktora škola Crne Gore i Sindikat prosvjete Crne Gore pozivaju da se svakoj školi dozvoli samostalno donošenje odluke o najboljim načinima organizovanja kvalitetnog i inkluzivnog obrazovanja tokom pandemije COVID-a-19, a na osnovu sveobuhvatne procjene rizika i mogućnosti škole koju treba sprovesti u saradnji sa zdravstvenim stručnjacima, nastavnicima, roditeljima, učenicima i lokalnom zajednicom.

Ovaj apel potekao je s prvog sastanka o pravu na obrazovanje tokom pandemije COVID-a-19 koji je UNICEF organizovao s relevantnim lokalnim organizacijama prošle sedmice.

Inkluzivna javna rasprava cilj je niza sastanaka sa relevantnim organizacijama koje UNICEF organizuje radi većeg uključivanja različitih grupa, prvenstveno učenika, roditelja i nastavnika, u javnu debatu o obrazovanju tokom pandemije COVID-a-19. Svi oni imaju pravo da budu konsultovani kako bi se njihovi stavovi uzeli u obzir prilikom donošenja odluka. Uvjereni smo da će najbolje odluke biti donijete kroz kontinuirani dijalog sa svim zainteresovanim stranama i zdravstvenim stručnjacima.

Huan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori

Prosvjetna zajednica istakla je da bi odluka o ponovnom otvaranju škola trebalo da se zasniva na temeljnoj analizi situacije u svakoj školi, koju treba sprovesti u tijesnoj saradnji sa zdravstvenim stručnjacima, nastavnicima, roditeljima i učenicima.

Apelujemo na svaku školu da uključi nastavničko vijeće, savjet roditelja i đačke parlamente u dijalog sa zdravstvenim stručnjacima i upravom škole kako bi brzo prepoznali sve probleme i zajedno pronašli njihova najbolja rješenja na nivou škole. Jedno od njih je svakako opremanje svih škola, nastavnika i učenika novim tehnologijama i sticanje vještina za njihovo korišćenje.

Olivera Leković, Prosvjetna zajednica
Djevojčica uči doma
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020
Djevojčica uči doma tokom pandemije COVID-a-19, u Podgorici, 2020.

Pedagoški centar ukazao je na potrebu da se s posebnom pažnjom saslušaju poruke djece sa smetnjama u razvoju, kao i djece iz romskih i egipćanskih porodica.

Jedinstveno rješenje za sve škole i svu djecu zanemaruje razlike u potrebama učenika na koje bi kvalitetan obrazovni sistem trebalo da odgovori. Pozivamo Ministarstvo prosvjete da osigura fleksibilan sistem koji može zadovoljiti različite potrebe različitih učenika. Ovo je ključni princip kvalitetnog, inkluzivnog obrazovanja i njega treba slijediti i tokom pandemije COVID-a-19.

prof. Biljana Maslovarić, Pedagoški centar

U Uniji direktora škola Crne Gore posebno su istakli izazove pred školama s prevelikim brojem učenika.

Izazovi nijesu isti za sve škole. Neke škole su sposobne da bezbjedno organizuju nastavu u školskoj zgradi u skladu s instrukcijama zdravstvenih organa. Međutim, ovo je značajan izazov za škole s prevelikim brojem đaka. Za ovaj problem treba pronaći kratkoročna rješenja, zajedno sa zdravstvenim stručnjacima i lokalnim zajednicama, dok za njegovo dugoročno rješenje apelujemo na vlasti na lokalnom i nacionalnom nivou da grade nove škole.

Dragutin Šćekić, Unija direktora škola Crne Gore

Iz Sindikata prosvjete Crne Gore upozorili su na značajno povećanje obima posla nastavnika i na neadekvatnu digitalnu podršku. Posebno su istakli potrebu za poboljšanjem socio-ekonomskog položaja nastavnika u društvu.

Pandemija COVID-a-19 nije samo zdravstvena kriza, već i obrazovna. Budućnost našeg društva zavisi od dobrog rada ne samo ljekara, već i nastavnika. Pozivamo na hitno poboljšanje socio-ekonomskog položaja prosvjetnih radnika.

Nikolaj Knežević, Sindikat prosvjete Crne Gore

Iz Udruženja Roditelji objasnili su da se mora voditi računa i o socio-ekonomskom položaju roditelja, jer nadležni još nijesu donijeli adekvatne mjere o plaćenom roditeljskom odsustvu.

Još čekamo odluku o pravu na plaćeno odsustvo, a 1. septembar je davno prošao. Ova situacija je prilično stresna za mnoge porodice širom Crne Gore i pozivamo nadležne da je što prije riješe, kao i da ne dozvole da se ponovi.

Kristina Mihailović, Udruženje Roditelji

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huan Santander sastaće se i s drugim organizacijama iz civilnog sektora i relevantnim institucijama, tokom narednih sedmica, kako bi se upoznao s njihovim stavovima o stanju prava djece tokom pandemije COVID-a-19 i promovisao i njihovo učešće u inkluzivnoj javnoj debati o tom pitanju.