Smanjenje siromaštva djece počinje kvalitetnim razvojem u ranom djetinjstvu

Pronalaženje održivih načina da se svaka porodica u Crnoj Gori podrži kvalitetnim uslugama, tako da roditelji budu u prilici da djeci pruže adekvatnu njegu, počevši od začeća, osnov je borbe protiv siromaštva djece u Crnoj Gori

UNICEF Crna Gora
Juan Santander u kampu na Koniku
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2021
23 Jul 2021

PODGORICA, 23. jul 2021. – Svaka treća Romkinja i Egipćanka starosti 20–24 godine u Crnoj Gori rodila je najmanje jedno dijete prije 18. godine života. Ishrana nešto manje od trećine romske djece uzrasta do 2 godine zadovoljava kriterijum minimalne raznovrsnosti. Svega 15 odsto romske i egipćanske djece starosti 3–5  godina pohađa predškolske ustanove u Crnoj Gori. Ovo su neki od nalaza posljednjeg UNICEF-ovog istraživanja ključnih pokazatelja o stanju prava djece u Crnoj Gori (MICS) iz 2018. godine.

Globalna pandemija, do koje je u međuvremenu došlo, samo je mogla dodatno pogoršati ovu situaciju. Iz tog razloga, UNICEF i Austrijska razvojna agencija podržavaju Institut za javno zdravlje i Crveni krst u organizovanju redovnih radionica o zdravim stilovima života za romske i egipćanske porodice širom zemlje.

majka Romkinja Violeta Stanković
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2021
Majka Violeta Stanković objašnjava koliko su jos radionice pomogle u odgoju djece, u Podgorici, u julu 2021.

Dosta dugo pohađam ove radionice i naučila sam dosta toga što mi je pomoglo u odgoju djece, kad su bili bebe i kasnije, kad je trebalo da idu u vrtić i dalje u školu. Svakome bih preporučila ove radionice. Ako ne mogu majke, onda da dolaze njihove ćerke, jer ovdje mogu naučiti ono što ne mogu naučiti kod kuće.

majka Violeta Stanković sa Konika

Iz Crvenog krsta kao rezultat radionica navode, prije svega, poboljšanje položaja žena, a zatim i ostatka romske i egipćanske populacije.

Ono čemu posebnu pažnju poklanjamo je zdravlje, jer su žene i njihove porodice shvatile da, učeći o tome, dobijaju mnogo kad je u pitanju rast i razvoj njihovih porodica.

Jelena Dubak, generalna sekretarka Crvenog krsta Crne Gore
Jelena Dubak, generalna sekretarka Crvenog krsta Crne Gore
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2021
Jelena Dubak, generalna sekretarka Crvenog krsta Crne Gore priča kako se zahvaljujući radionicama poboljšava položaj žena, a zatim i ostatka romske i egipćanske populacije, u Podgorici, u julu 2021.

Stotine Roma i Egipćana, kako roditelja tako i mladih, u Podgorici, Tivtu, Kotoru, Nikšiću i Beranama kroz ovakve radionice uče o reproduktivnom zdravlju, trudnoći i porođaju, adekvatnoj ishrani djece, zaštiti djece od različitih bolesti uključujući i kroz različite vakcine, važnosti redovnih zdravstvenih pregleda djece od rođenja kako bi se osigurao njihov adekvatan razvoj, ali i o načinima na koje mogu da ostvare pristup zdravstvenoj zaštiti u lokalnoj zajednici.

dr Agima Ljaljević iz Instituta za javno zdravlje
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2021
dr Agima Ljaljević iz Instituta za javno zdravlje govori o značaju zdravstvenog vaspitanja kao prioritetne mjere na svim nivoim zdravstvene zaštite, u Podgorici, u julu 2021.

U svim razvijenim zdrastvenim sistemima, zdravstveno vaspitanje prioritetna je mjera, koja je zadatak pružalaca zdravstvenih usluga na svim nivoima zdravstvene zaštite.

dr Agima Ljaljević iz Instituta za javno zdravlje

Ambasadorka Austrije Ana Janković i šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huan Santander danas su posjetili jednu od zdravstvenih radionica na Koniku.

Ambasadorka Janković istakla je da se rješavanje socijalnih rizika u okruženjima u kojima žive najugroženija djeca, poboljšanje njihovog pristupa zdravstvenim i socijalnim uslugama, pomoć djeci sa smetnjama u razvoju i pristup ranom obrazovanju glavni su ciljevi ovog projekta, poručila je Janković.

Ambasadorka Austrije Ana Janković
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2021
Ambasadorka Austrije Ana Janković priča o ciljevima ovog projekta, u Podgorici, u julu 2021.

Santander je naveo da je za razvoj Crne Gore od ključnog značaja pronalaženje održivih načina da se svakoj porodici pruži kvalitetna podrška kako bi roditelji mogli da djeci daju adekvatnu njegu, počevši od začeća. To je temelj borbe protiv siromaštva djece u Crnoj Gori i jedan od preduslova za izgradnju inkluzivnog društva koje svakom djetetu pruža jednake mogućnosti.

Huan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u CG
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2021
Huan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u CG navodi da je za razvoj Crne Gore od ključnog značaja pronalaženje održivih načina da se svakoj porodici pruži kvalitetna podrška, u Podgorici, u julu 2021.

Biti roditelj je jedan od najtežih poslova na svijetu. Takođe je i jedan od najljepših. Kroz radionice poput ove kojoj smo danas prisustvovali na Koniku, ali i kroz škole za roditelje i slične servise, budući i sadašnji roditelji upoznaju se sa najboljim roditeljskim praksama i zdravim stilovima života kako bi dali najbolju moguću podršku razvoju svoje djece.

Huan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori

Organizovanje zdravstvenih radionica za romske i egipćanske porodice nastaviće se tokom cijele godine, zajedno s nizom drugih aktivnosti usmjerenih na povećanje stope upisa djece u predškolsko obrazovanje i jačanje rada patronažne službe u romskim i egipćanskim zajednicama.