Podrška u učenju za romske i egipćanske đake

UNICEF podrzava Pedagoski centar u pružanju podrške romskim i egipćanskim učenicima da savladaju gradivo tokom pandemije

Milica Bogdanović
Djevojčica ide u školu
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2021
01 April 2021

PODGORICA, 26. MARTA 2021. – „Da nema volonterke Marine, teško da bih mogla sve sama da naučim. Ona je moja velika pomoć”, kaže jedanaestogodišnja Edina Tulji.

Kao učenica petog razreda OŠ „Mileva Lajović-Lalatović” iz Nikšića, Edina učestvuje u obrazovnom programu koji NVO Pedagoški centar organizuje uz podršku UNICEF-a kako bi najugroženijoj djeci omogućili da uz pomoć studenata volontera prate nastavu i napreduju zajedno s vršnjacima tokom pandemije.

Pandemija koronavirusa dodatno je otežala obrazovanje za djecu iz romske i egipćanske populacije. Učenici su imali poteškoće s transportom od kuće do škole, a mnoga djeca nijesu bila u mogućnosti da prate onlajn nastavu zbog nedostatka elektronskih uređaja i nedovoljno razvijenih digitalnih vještina. Zbog toga je bilo neophodno da dobiju podršku u učenju kako bi nadoknadili propušteno gradivo u prvom polugođu i uspješno završili ovu školsku godinu.

jedanaestogodišnja Edina Tulji
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2021
Jedanaestogodišnja Edina Tulji priča koliko joj je prilikom učenja značila podrška volonterke Marine, u Nikšiću, u martu 2021.

Dok nisam počela da učim s volonterkom, sve je bilo teže. Sad već znam slova, pa prvo čitam i pišem kratke riječi, a onda i one duže.

Jedanaestogodišnja Edina Tulji

Njena majka Safeta takođe primjećuje napredak. Osim što je naučila da čita i piše, Edina je, uz pomoć studentkinje volonterke sada i otvorenija za razgovor, jer bolje vlada i koristi se službenim jezikom. 

Ova pomoć joj puno koristi. Mislim da bi sva romska i egipćanska djeca, koja ne znaju dobro jezik, trebalo da imaju ovakvu pomoć u nastavi.

Safeta Tulji, Edinina majka
Safeta Tulji, Edinina majka
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2021
Safeta Tulji, Edinina majka, govori koliko je Edina napredovala u radu sa studentkinjom volonterkom, u Nikšiću, u martu, 2021.

Studentkinja Filozofskog fakulteta u Nikšiću Marina Vuković srećna je što svojim radom doprinosi da Edina napreduje u učenju. Ona smatra da je korisno i plemenito da dio svog slobodnog vremena posveti onima kojima je pomoć potrebna. Marina jednom sedmično posjećuje Edinu i radi s njom.

Studentkinja Filozofskog fakulteta u Nikšiću Marina Vuković
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2021
Marina Vuković, studentkinja Filozofskog fakulteta u Nikšiću, govori o tome koliko je srećna što može da prenese svoje znanje onima kojima je to potrebno, u Nikšiću, u martu, 2021.

Ovo je bila prilika da prenesem znanje djeci, da ih dobro usmjerim i da ostvarimo dobar rezultat. Ohrabrenje koje su Edini pružili njeni roditelji dodatno me motivisalo da radim s njom.

Marina Vuković, studentkinja Filozofskog fakulteta u Nikšiću

Pedagoškinja u OŠ „Mileva Lajović-Lalatović’’ Nada Mitrović smatra da je dodatna podrška djeci iz romske i egipćanske zajednice posebno važna u uslovima pandemije koronavirusa, kada je njihov direktni rad s nastavnicima ograničen.

Rad s djecom u grupama, kada čas traje 30 minuta, usložnjava usvajanje novih pojmova tako da svaki dodatni individualizirani pristup pruža veliku podršku djeci i nama koji radimo s njima.

Nada Mitrović , pedagoškinja u OŠ „Mileva Lajović-Lalatović’’
Nada Mitrović , pedagoškinja u OŠ „Mileva Lajović-Lalatović’’
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2021
Nada Mitrović , pedagoškinja u OŠ „Mileva Lajović-Lalatović’’ objašnjava kako je dodatna podrška djeci iz romske i egipćanske zajednice posebno važna u uslovima pandemije koronavirusa, u Nikšiću, u martu, 2021.

Ona smatra da bi ovu vrstu podrške trebalo razmotriti kao trajno rješenje odnosno kao praksu za studente koji se obrazuju na Filozofskom fakultetu u Nikšiću.

Koordinatorka projekta iz NVO Pedagoški centar Marijana Blečić podsjetila je da je kroz ovaj program uključeno preko 400 djece iz Nikšića, Podgorice i Berane, te da s njima radi ukupno 60 studenata volontera.

Marijana Blečić, koordinatorka projekta iz NVO Pedagoški centar
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2021
Marijana Blečić, koordinatorka projekta iz NVO Pedagoški centar podsjeća je da je kroz ovaj program uključeno preko 400 djece i da s njima radi ukupno 60 studenata volontera, u Nikšiću, u martu, 2021.

Djeca mahom dolaze iz porodica koje, usljed životnih okolnosti i nedostatka obrazovanja roditelja, ne mogu da pruže trajnu podršku svojoj djeci u izradi domaćih zadataka, a sve se dodatno usložnjava jer se u svojim domovima služe albanskim i romskim jezikom, a nastavu prate na crnogorskom – srpskom, bosanskom i hrvatskom jeziku.

Marijana Blečić, koordinatorka projekta iz NVO Pedagoški centar

Programi podrške u učenju djeci omogućavaju jednak pristup kvalitetnom i inkluzivnom obrazovanju i osiguravaju neophodnu pomoć kako bi, u izmijenjenim uslovima obrazovanja usljed pandemije koronavirusa, mogli da steknu znanja koja su im potrebna za dalji nastavak školovanja.