Ofis 365 za bolju saradnju nastavnika i djece

UNICEF je podržao primjenu novog alata za onlajn komunikaciju i učenje u obrazovno-vaspitnim ustanovama

Milica Boganović
Djevočica prati online nastavu
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020
06 Oktobar 2020

PODGORICA 5. OKTOBRA 2020. - Pandemija novog koronavirusa suočila je nastavnike i učenike u Crnoj Gori s izazovima učenja na daljinu. Ubrzo su otvorena brojna pitanja u vezi s mogućnostima organizovanja kvalitetne nastave, a jedno od njih je bilo: kako organizovati nastavu na ujednačen način tako da svi učenici i nastavnici koriste iste digitalne alate za rad i komunikaciju? Prema rezultatima IPSOS-ovog istraživanja o školi u Crnoj Gori tokom epidemije COVID-a-19, sprovedenog u septembru ove godine, veliki broj roditelja smatra da je njihovoj djeci bilo otežano praćenje nastave na daljinu time što se komunikacija i saradnja s nastavnicima odvijala preko više različitih platformi. 

Kao vid podrške nastavnicima da tokom pandemije organizuju edukaciju na ujednačen način, Ministarstvo prosvjete, uz podršku UNICEF-a, organizovalo je obuku za korišćenje programa Ofis 365 (Office 365). Obukom je obuhvaćeno preko dvije hiljade zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama Crne Gore.  

Nastavnici Osnovne škole „Njegoš“ iz Kotora prepoznali su značaj stručnog usavršavanja i unapređenja digitalnih vještina kako bi na pravi način odgovorili na izazove nove školske godine

Dragutin Šćekić, direktor Osnovne škole „Njegoš“ iz Kotora priča o prednostima korišćenja programa Ofis 365 u okviru obrazovnog sistema u Crnoj Gori, u oktobru 2020.
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020
Dragutin Šćekić, direktor Osnovne škole „Njegoš“ iz Kotora priča o prednostima korišćenja programa Ofis 365 u okviru obrazovnog sistema u Crnoj Gori, u oktobru 2020.

Prednost korišćenja programa Ofis 365, na nivou cijelog obrazovnog sistema ogleda se u tome što svi nastavnici u Crnoj Gori imaju naloge i što je to umnogome olakšalo sprovođenje obuka. Rad u ovom okruženju koncipiran tako da krajnji korisnik više ne razmišlja o programima koje koristi, već o tome kako da realizuje svoje svakodnevne zadatke i planirane aktivnost.

Dragutin Šćekić, direktor Osnovne škole „Njegoš“ iz Kotora

Učenicima je ujednačeno korišćenje digitalnih alata za učenje na daljinu znatno olakšalo praćenje nastave.

Program Ofis 365 je odličan, lak za upotrebu i ima više mogućnosti koje učenicima odgovaraju – video časovi, OneNote bilježnica i ostale pogodnosti.

Marta Borović, učenica sedmog razreda Osnovne škole „Njegoš“ u Kotoru
Marta Borović, učenica sedmog razreda Osnovne škole „Njegoš“ u Kotoru, priča koje mogućnosti program Ofis 365 pruža učenicima, u oktobru 2020.
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020
Marta Borović, učenica sedmog razreda Osnovne škole „Njegoš“ u Kotoru, priča koje mogućnosti program Ofis 365 pruža učenicima, u oktobru 2020.

Marta je tokom pandemije COVID-a-19 nastavu pratila od kuće, koristeći onlajn platformu na kojoj su bili dostupni planovi, zadaci i testovi.

Njena majka, Dragana Borović, zadovoljna je novim alatom koji Marta koristi u svakodnevnom učenju, a koji joj omogućava da lakše prati djetetov rad i ostvari komunikaciju s nastavnicima.

Martina majka Dragana prati rad svoje ćerke koristeći program Ofis 365, u Kotoru, u oktobru, 2020.
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020
Martina majka Dragana prati rad svoje ćerke koristeći program Ofis 365, u Kotoru, u oktobru, 2020.

Program je odlično osmišljen, lak je za upotrebu i nudi bezbroj mogućnosti, kako za djecu tako i za roditelje.

Martina majka Dragana

Iz Ministarstva prosvjete navode da je kvalitet ovog programa u tome što nastavnicima daje mogućnost da organizuju cijeli nastavni proces – da kreiraju testove, dijele školske i domaće zadatke, organizuju sastanke s roditeljima, sjednice nastavničkog vijeća itd. S druge strane, učenicima je komunikacija znatno olakšana.

Aplikacija Ofis 365 učenicima daje mogućnost da u okviru jednog okruženja komuniciraju sa svim nastavnicima i učenicima, ali i sa direktorom škole i školskim pedagogom/psihologom. Na taj način su sve službe dostupne učenicima i može im se podjednako pružiti svaka pomoć, bez obzira na okolnosti.

Marina Matijević, Ministarstvo prosvjete
Marina Matijević iz Ministarstva prosvjete govori da su zahvaljujući programu Ofis 365 da su sve službe dostupne učenicima u svakom trenutku, u Kotoru, u oktobru 2020.
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020
Marina Matijević iz Ministarstva prosvjete govori da su zahvaljujući programu Ofis 365 sve službe dostupne učenicima u svakom trenutku, u Kotoru, u oktobru 2020.

Ministarstvo prosvjete obezbijedilo je svim školama mogućnost da koriste Ofis 365. U saradnji sa UNICEF-om, Ministarstvo je osmislilo program dvodneve obuke za nastavnike i kreiralo više video tutorijala, koji su dostupni na adresi: www.digitalnaskola.edu.me.