Kroz strip djeca naučila kome da se obrate za pomoć

Djeca znaju tačne adrese na koje treba da se obrate kako bi zaštitila svoja prava

Milica Bogdanović
Strip o dječjim pravima
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2021
31 Maj 2021

Podgorica, 31. maj 2021. - Sofija, Jovan i Milena nijesu vršnjaci, pohađaju škole u različitim sredinama i imaju drugačija interesovanja. Povezuje ih to što su potencijalno izloženi istim rizičnim situacijama u kojima su njihova prava ili prava njihovih vršnjaka ugrožena. Kako da reaguju i pomognu sebi i drugima u slučajevima nasilja na internetu, u porodici ili u postupku razvoda roditelja, naučili su kroz strip koji je osmislila NVO Akcija za ljudska prava, uz podršku UNICEF-a.

Zahvaljujući jednoj od tri zanimljive priče koje su prikazane u stripu, Sofija Brković (10), učenica OŠ „Milorad Musa Burzan“ iz Podgorice saznala je šta može da preduzme kad je njena privatnost na internetu ugrožena.

Sofija Brković (10), učenica OŠ „Milorad Musa Burzan“
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2021
Sofija Brković (10), učenica OŠ „Milorad Musa Burzan“, priča o tome kako je iz stripa saznala kome konkretno može da se obrati kad je njena privatnost na internetu ugrožena, u Podgorici, u maju 2021.

Dio dječjih prava mi je odranije bio poznat jer smo učili o tome u školi i pričala sam s roditeljima, ali strip mi je dao bolji uvid i pogled iz prave perspektive. Saznala sam kome konkretno možemo da se obratimo u slučaju nasilja na internetu.

Sofija Brković (10), učenica OŠ „Milorad Musa Burzan“

Jovan Lalević (16), učenik Gimnazije „Petar I Petrović Njegoš“ u Danilovgradu, smatra da je strip posebno koristan za djecu koja nijesu svjesna da su žrtve nasilja u porodici ili onu koja su pod stresom zbog razvoda roditelja.

Važno je prepoznati problem kod sebe ili svog prijatelja, reagovati na vrijeme i potražiti pomoć, a priče iz stripa upravo to nude. Iz stripa sam saznao da u stresnim situacijama za podršku mogu da se obratim školskom osoblju, socijalnim radnicima, policiji, tužilaštvu i sudstvu.

Jovan Lalević (16), učenik Gimnazije „Petar I Petrović Njegoš“
Jovan Lalević (16), učenik Gimnazije „Petar I Petrović Njegoš“
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2021
Jovan Lalević (16), učenik Gimnazije „Petar I Petrović Njegoš“, pokazuje strip iz kog je saznao kome može da se obrati za podršku u stresnim situacijama, u Podgorici, u maju 2021.

Milena Vulević (17), učenica Srednje mješovite škole u Golubovcima, smatra da djeca i mladi često nemaju hrabrosti da pričaju o svom problemu i zbog toga ne znaju kome da se obrate za pomoć.

Milena Vulević (17), učenica Srednje mješovite škole u Golubovcima
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2021
Milena Vulević (17), učenica Srednje mješovite škole u Golubovcima, objašnjava da ovaj strip ima poseban značaj za djecu i mlade koji se plaše da pričaju o svojim problemima, u Podgorici, u maju, 2021.

Ovaj strip nas sve ohrabruje da reagujemo i omogućava pronalazak pravog puta do rješenja.

Milena Vulević (17), učenica Srednje mješovite škole u Golubovcima

Jedan od autora stripa, nastavnik Miroslav Minić, ističe da strip nije pisan samo za djecu i mlade, već i za roditelje i nastavnike.

Ponekad je teško prepoznati da se nasilje dešava ili da dijete prolazi kroz neku tešku situaciju. Važno je i da svi nastavnici budu spremni, da znaju kako da pomognu mladom čovjeku i koga treba angažovati.

Miroslav Minić, jedan od autora stripa
Miroslav Minić, jedan od autora stripa
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2021
Miroslav Minić, jedan od autora stripa, govori o tome kako strip nije pisan samo za djecu i mlade, već i za roditelje i nastavnike, u Podgorici, u maju 2021.

Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorica NVO Akcija za ljudska prava, kaže da su u stripu prikazali probleme koji su, po iskustvu socijalnih radnika i školskih psihologa, vrlo česti i koji se djeci čine nepremostivim.

Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorica NVO Akcija za ljudska prava
UNICEF Crna Gora
Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorica NVO Akcija za ljudska prava, govori o tome kako su u stripu prikazali najčešće probleme sa kojima se djeca suočavaju, u Podgorici, u maju, 2021.

Ipak, postoje procedure koje su dužni da primjenjuju i policija i tužioci i sudije i službenici u centrima za socijalni rad, a koje djeci mogu da pomognu.

Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorica NVO Akcija za ljudska prava

Nada Đurović-Martinović, koordinatorka u Programu dječje zaštite u UNICEF-u, ističe da je veoma važno davati podršku djeci u prepoznavanju i boljem razumijevanju sopstvenih prava na kreativan način, koji će ih motivisati da pomognu sebi i drugima onda kad su im prava ugrožena.

Stripovi su izrađeni u okviru regionalne inicijative „Jednak pristup djece pravdi“, koja se sprovodi u Crnoj Gori i Albaniji uz tehničku podršku UNICEF-a i finansijsku pomoć Vlade Kraljevine Norveške. Jedan od ciljeva inicijative jeste osnaživanje djece i njihovih porodica da znaju kako da zaštite svoja prava i kome da se obrate u slučaju njihovog kršenja.

Strip – uputstvo o zaštiti dječjih prava, dostupno je na crnogorskom i albanskom jeziku na:

https://www.hraction.org/2021/02/01/uputstva-o-zastiti-djecjih-prava-u-formi-tri-stripa/.