Djeca izložena pojačanom riziku od štetnog uticaja interneta

tokom globalne pandemije COVID-a-19 - UNICEF

UNICEF
Dvoje djece sjede na stepenicama u mraku i koriste svoje mobilne telefone
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2018
21 April 2020

Upravo objavljeni tehnički komentar ima cilj da pomogne vladama, kompanijama u IKT sektoru, edukatorima i roditeljima da zaštite djecu tokom trajanja mjera ograničenja kretanja

NJUJORK, 15. april 2020. – Milioni djece izloženi su pojačanom riziku od štetnog uticaja interneta, s obzirom na to da sve više vremena provode na internetu tokom mjera ograničenja kretanja zbog pandemije COVID-a-19, naveli su danas UNICEF i partneri.

 „Pandemija koronavirusa dovela je do nezapamćenog porasta vremena koje djeca provode pred ekranom”, rekao je izvršni direktor Globalnog partnerstva za zaustavljanje nasilja dr Hauard Tejlor. „Zatvaranje škola i stroge mjere ograničavanja kretanja znače da se sve veći broj porodica oslanja na tehnologiju i digitalna rješenja kako bi djeca nastavila da uče, zabavljaju se i ostanu u vezi sa svijetom, ali nemaju sva djeca potrebna znanja, vještine i resurse kako bi bila sigurna na internetu.”

Više od 1,5 milijardi djece i mladih pogođeno je zatvaranjem škola širom svijeta. Mnogi od ovih učenika sada pohađaju nastavu i više se druže putem interneta. To što provode više vremena na virtuelnim platformama može djecu učiniti ranjivom na seksualno iskorišćavanje i grooming putem interneta, s obzirom na to da se predatori trude da iskoriste pandemiju COVID-a-19. Manjak kontakta licem u lice s prijateljima i partnerima može dovesti do pojačanog preuzimanja rizika, poput slanja seksualizovanih slika, dok produženo i nestrukturirano vrijeme provedeno online može izložiti djecu potencijalno štetnim i nasilnim sadržajima, kao i većem riziku od zastrašivanja putem interneta.

UNICEF zajedno sa svojim partnerima, Globalnim partnerstvom za zaustavljanje nasilja nad djecom (Global Partnership to End Violence Against Children), Međunarodnom unijom za telekomunikacije (International Telecommunication Union ‒ ITU), Organizacijom Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ‒ UNESCO), Kancelarijom UN-a za droge i kriminal (UN Office on Drugs and Crime ‒ UNODC), Globalnim savezom WePROTECT (WePROTECT Global Alliance), Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO) i Svjetskom fondacijom za djetinjstvo iz SAD (World Childhood Foundation USA) objavljuje novi tehnički komentar s ciljem da podstakne vlade, IKT sektor, nastavnike i roditelje da budu oprezni, preduzmu hitne mjere za ublažavanje potencijalnih rizika i osiguraju da su dječja iskustva u korišćenju interneta sigurna i pozitivna tokom pandemije COVID-a-19.

 „Pod sjenkom COVID-a-19, životi miliona djece privremeno su se sveli samo na njihove domove i ekrane. Moramo im pomoći da se snađu u ovoj novoj realnosti”, rekla je izvršna direktorica UNICEF-a Henrijeta Fore. „Pozivamo vlade i privredu da udruže snage kako bi djeca i mladi ljudi bili bezbjedni na internetu putem poboljšanih bezbjednosnih funkcija i novih alata, koji će pomoći roditeljima i edukatorima da nauče svoju djecu kako da bezbjedno koriste internet.”

Preliminarne preporučene radnje za ublažavanje online rizika za djecu tokom COVID-a-19 uključuju:

  • Vlade: Podržati osnovne službe za zaštitu djece kako bi osigurali da ostanu otvorene i aktivne tokom cijele pandemije; obučiti radnike u zdravstvu, obrazovanju i centrima za socijalni rad o uticajima koje COVID-19 može imati na dobrobit djece, uključujući povećane rizike kod upotrebe interneta; pojačati inicijative za podizanje svijesti i edukaciju o sigurnosti na internetu i voditi računa da službenici u oblasti socijalne zaštite, škole, roditelji i djeca budu upoznati s lokalnim mehanizmima za prijavljivanje i da imaju brojeve za podršku lokalnih telefonskih linija za pomoć i za prijavljivanje problema.
  • Industrija informacionih tehnologija, uključujući platforme za društvene mreže: Osigurati da online platforme imaju pojačane mjere sigurnosti i zaštite, posebno kod alata za virtuelno učenje, i da su te mjere jasno dostupne edukatorima, roditeljima i djeci; promovisati i omogućiti servise upućivanja u oblasti dječje sigurnosti i telefonske linije za pomoć u ovoj oblasti; definisati standardne politike moderiranja koje su usklađene s dječjim pravima; koristiti ugrađene mjere zaštite, istovremeno uvodeći odgovarajuće inovacije, i obezbijediti internet konekciju kako bi se poboljšao pristup internetu za djecu u nepovoljnom položaju u domaćinstvima s malim primanjima.
  • Škole: Ažurirati trenutne politike zaštite kako bi odražavale novu realnost djece koja uče od kuće; promovisati i pratiti dobro ponašanje na internetu i voditi računa da djeca imaju stalni pristup savjetodavnim uslugama koje nudi škola.
  • Roditelji:  Osigurajte da uređaji koje koriste djeca imaju najnovija ažuriranja softvera i antivirusne programe; vodite otvoren dijalog s djecom o tome kako i s kim komuniciraju na mreži; sarađujte s djecom na uspostavljanju pravila o tome kako, kada i gdje se može koristiti internet; budite oprezni da uočite znake uznemirenosti kod djece koji se mogu pojaviti u vezi s njihovim online aktivnostima, informišite se o politikama vaše škole i lokalnim mehanizmima za prijavljivanje i držite pri ruci brojeve linija za pomoć i telefonskih linija za prijavu problema.