Bolja zaštita djece na internetu – važan zadatak za profesionalce

Stručnjaci u Centru „Ljubović” unaprijedili svoja znanja za pružanje boljeg tretmana djeci koja su u riziku od zavisnosti od kockanja i onlajn klađenja

UNICEF Crna Gora
Dječak za računarom
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020
26 Oktobar 2020

PODGORICA, 6. OKTOBRA 2020. – Više vremena koje djeca provode na internetu usljed pandemije COVID-a-19, pored sticanja novih znanja i nastavka procesa obrazovanja, ima i svoje rizike. Naime, djeca su istovremeno izložena štetnim sadržajima i aktivnostima kao što su kockanje i onlajn klađenje, a sve je češća pojava da se klađenje iz zabave i hobija pretvara u bolest zavisnosti koja može imati dalekosežne posljedice, kako na djecu i adolescente tako i na njihove porodice.

Kako bi stručni radnici Centra „Ljubović” mogli na što kvalitetniji način da odgovore na izazove s kojima se suočavaju djeca s problemima u ponašanju i djeca koja u Centru „Ljubović” borave zbog sprovođenja vaspitne mjere, UNICEF je, u saradnji s kompanijom Telenor, za njih organizovao obuku u nedavno uspostavljenoj IT laboratoriji.  Profesionalci su se edukovali o pružanju pomoći i podrške djeci u odvikavanju od onlajn klađenja.

Nada Đurović-Martinović, koordinatorka programa dječje zaštite u UNICEF-u Crna Gora
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2019
Nada Đurović-Martinović, koordinatorka programa dječje zaštite u UNICEF-u Crna Gora, govori o značaju jačanja znanja i vještina stručnjaka u Centru „Ljubović”, u Podgorici, u oktobru 2020.

Jačanje znanja i vještina  stručnjaka u Centru veoma je značajno jer time direktno utičemo na pružanje boljeg tretmana djeci u ustanovi i podstičemo njihov razvoj, a sve s ciljem njihovog što bržeg i lakšeg ponovnog uključivanja u društvo.

Nada Đurović-Martinović, koordinatorka programa dječje zaštite u UNICEF-u Crna Gora

Profesionalci iz centra „Ljubović“ navode da prvi put pohađaju ovakvu vrstu radionica, ističući da će usvojeno znanje moći da primijene u direktnom radu s djecom.

Kroz edukaciju smo se upoznali s testom koji će nam služiti u dijagnostičke svrhe za ispitivanje stepena zavisnosti od kockanja kod djece. Problem kockanja i onlajn klađenja kod mladih sve je prisutniji i zato je ovo testiranje važno.

Novo Vukićević, rukovodilac službe za prijem, dijagnostiku i dnevni centar
Novo Vukićević, rukovodilac službe za prijem, dijagnostiku i dnevni centar
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020
Novo Vukićević, rukovodilac službe za prijem, dijagnostiku i dnevni centar, govori o značaju testova za ispitivanje stepena zavisnosti od kockanja kod djece, u Podgorici, u okotbru 2020.

S njim je saglasna i koordinatorka Službe prihvatilišta Sonja Dragojević, koja ove testove smatra najkorisnijim znanjem koje je stekla tokom  obuke i koje će primjenjivati u budućem radu.

Sonja Dragojević, koordinatorka Službe prihvatilišta
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020
Sonja Dragojević, koordinatorka Službe prihvatilišta, priča kako su ovi testovi najkorisnije znanje koje je stekla tokom obuke i koje će primjenjivati u budućem radu, u Podgorici, u oktobru 2020.

Tokom treninga prošli smo sve faze ‒ od načina na koji identifikujemo da postoji zavisnost, direktnog rada i pružanja tretmana za odvikavanje od kockanja, do upoznavanja s programima za procjenu psiholoških, socioloških i finansijskih rizika od kockanja kod djece. Tako smo stekli znanje i sigurnost da sve naučeno lakše primijenimo u praksi.

Sonja Dragojević, koordinatorka Službe prihvatilišta

Rukovoditeljka Službe za institucionalni tretman Blaga Jukić-Đurović kaže da je obuka uticala da zavisnost od kocke sada posmatra iz drugačije perspektive.

Obuka je bila interesantnija nego što sam očekivala upravo zbog  njenog izuzetno dobrog koncepta koji na jednostavan način pojašnjava ovaj veliki društveni problem i daje konkretne smjernice za ostvarenje ciljeva i tretmana djece koja su zavisnici od kockanja.

Blaga Jukić-Đurović, rukovoditeljka Službe za institucionalni tretman
Blaga Jukić-Đurović, rukovoditeljka Službe za institucionalni tretman
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020
Blaga Jukić-Đurović, rukovoditeljka Službe za institucionalni tretman, govori o tome kako je obuka uticala da zavisnost od kocke sada posmatra iz drugačije perspektive, u Podgorici, u oktobru 2020.

Obuka u centru „Ljubović“ prvi put je sprovedena onlajn, što za socijalnog radnika Marka Radovića ima posebnu vrijednost.

Marko Radović, socijalni radnik
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020
Marko Radović, socijalni radnik, govori o tome kako je obuka u centru „Ljubović“ prvi put sprovedena onlajn, što za njega ima posebnu vrijednost, u Podgorici, u oktobru 2020.

Ovakav ambijent je novitet i možda se u nekom trenutku kod nas pojavila sumnja o načinu odvijanja interakcije. Međutim, onlajn obuka pokazala se kao djelotvorna jer su svi učesnici bili uključeni u diskusiju i razmjenu mišljenja.

Marko Radović, socijalni radnik

Ova obuka dio je inicijative „Digitalna bezbjednost za svako dijete“ i realizuje se u saradnji sa NVO Digitalizuj.me, uz podršku predstavništva UNICEF-a  u Crnoj Gori i Telenora. Cilj inicijative je da podrži korišćenje digitalnih tehnologija u nastavi, ojača kapacitete profesionalaca u ovoj oblasti, kao i da podigne svijest djece i adolescenata o bezbjednosti na internetu u doba pandemije COVID-a-19.