Škole za 21. vijek

Više od šest hiljada djece i nekoliko stotina nastavnika u sjevernoj regiji, najsiromašnijoj u Crnoj Gori, učestvuje u transformaciji škola za 21. vijek

UNICEF Crna Gora
Digitalno, inkluzivno, transformativno i kvalitetno obrazovanje za svako dijete
UNICEF Crna Gora
11 Mart 2024