O nama

UNICEF u Crnoj Gori

UNICEF Montenegro
UNICEF Montenegro / Dusko Miljanic / 2018

O nama

UNICEF u Crnoj Gori

UNICEF je prvi put otvorio kancelariju u Podgorici 1993. godine kako bi pomogao Vladi da pruži podršku velikom broju djece izbjeglica koje su dolazile iz susjednih zemalja bivše Jugoslavije.

Nakon završetka rata u bivšoj Jugoslaviji, novi priliv djece izbjeglica je došao sa Kosova tokom 1998-1999. godine. 

UNICEF je tada sarađivao sa relevantnim institucijama kako bi se djeci izbjeglicama i njihovim porodicama obezbijedili osnovni servisi i uslovi za život (hrana, zdravstvena zaštita, imunizacija, obrazovanje, higijena u izbjegličkom kampu, itd.).

Podrška UNICEF-a se vremenom transformisala sa pomaganja zemlji da se suoči sa kriznom situacijom na pružanje podrške Crnoj Gori u izgradnji državnih institucija i pristupanju EU. 

S obnovom nezavisnosti Crne Gore 2006. godine, UNICEF je otvorio prvo predstavništvo u ovoj zemlji i tada je potpisan prvi Program UNICEF-a za državu Crnu Goru (2007-2011).

Danas se UNICEF fokusira na pružanje podrške Crnoj Gori da stavi djecu u srce procesa pridruživanja EU. To je od suštinskog značaja, jer djeca Crne Gore danas su građani EU sjutra. 

Crna Gora je sada zemlja srednjeg nivoa prihoda. U takvom okruženju, UNICEF se bavi jačanjem kapaciteta nacionalnih institucija da razviju i primijene adekvatne politike koje će donijeti održive, pozitivne promjene u životima sve djece.