Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2018)

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Lice za podršku pomaže da se glas djeteta glas čuje u sudskim postupcima u Crnoj Gori

PODGORICA, 10. JULA, 2018. - Dijana Popović-Gavranović, socijalna radnica i porodična terapeutkinja, postala je jedna od 17 licenciranih lica za podršku u Crnoj Gori, čiji je posao da pomažu djeci koja prolaze kroz traumatično iskustvo razvoda roditelja.


Dijana Popović-Gavranović, u Podgorici, tokom jula 2018, objašnjava kako „lice za podršku“ pomaže da se u sudskim postupcima čuje i glas djeteta - UNICEF Montenegro / Duško Miljanić / 2018

„Ako se tvoji roditelji razvode i vodi se postupak pred sudom, ako ne možeš da se dogovoriš sa svojim roditeljima o onome što je tebi važno, ako tvoji roditelji ne čuju i ne uvažavaju nešto što ti govoriš, onda možeš tražiti da ti pomogne lice za podršku i sudija će odrediti osobu koja će ti pomagati“, objašnjava Dijana.

Ona je već bila angažovana u nekoliko slučajeva. Objašnjava da je prvi korak upoznavanje sa sudijom i predmetom, drugi korak je upoznavanje s roditeljima i sticanje njihovog povjerenja, i treći korak je uspostavljanje odnosa s djetetom.

„U zavisnosti od uzrasta, prilagođavamo se djetetu, nekada se samo igramo dok ne uspostavimo kontakt. Što je dijete mlađe, treba više vremena da se prilagodi, da upoznaje neke nove ljude, da razumije šta je sud, šta je razvod, šta se od njega očekuje i da počnemo da razgovaramo o onome što dijete želi da kaže o sebi i o svojoj porodici“, naglašava Dijana.

Iako je s djecom starijeg uzrasta lakše uspostaviti saradnju, Dijana ističe da na rad s djecom najviše utiče intenzitet i trajanje postupka i sukoba koji roditelji imaju, a koji je često visokog intenziteta i traje godinama.

„Kada su sukob i neprijateljstvo među roditeljima veoma izraženi, bez obzira na uzrast djeteta, veoma je teško zadobiti njegovo povjerenje. U tim situacijama treba mnogo više vremena i rada da bi se došlo do autentičnog mišljenja djeteta“, kaže Dijana.

Dijana takođe ističe da djeca treba da znaju da lica za podršku „ne odlučuju umjesto njih.“

„Ja imam svoje mišljenje, ti imaš svoje mišljenje, mama i tata imaju svoje mišljenje, a sudija svoje. Ako želiš, možeš da mi kažeš svoje mišljenje i ja ću ti u tome pomoći. Ako ne želiš da kažeš svoje mišljenje, ja ću ti i u tome pomoći. Ako kažeš svoje mišljenje, možeš doći do rješenja koje je dobro za tebe i za tvoju porodicu.“

Autentično mišljenje djeteta je glavni zadatak lica za podršku, instituta koji je ključna novina u Porodičnom zakonu, čije izmjene je 2017. godine iniciralo i sprovelo Ministarstvo pravde, uz podršku UNICEF-a.


Pomoćnik ministra pravde Ibrahim Smailović, u Podgorici, u julu 2018, ističe da je Crna Gora prva država u regionu koja je u svoj pravosudni sistem uvela „lice za podršku” kako bi podržala pravdu za svako dijete - UNICEF Montenegro / Duško Miljanić / 2018

Pomoćnik ministra pravde Ibrahim Smailović kaže da su veoma ponosni na taj institut, te da je Crna Gora prva u regionu prepoznala potrebu za ovim institutom i unijela ga u svoje zakonodavstvo.

„Lice za podršku postavlja sud kada procijeni da je intenzitet konflikta između roditelja toliko jak da bi dijete u postupku moglo da iznese svoje mišljenje, a da to ne utiče štetno na njegov psihofizički razvoj“, kaže Smailović.

Uvođenje lica za podršku u crnogorski pravosudni sistem, čini taj sistem pogodnijim da se obezbijedi pravda za svako dijete. 

 

 
Search:

 Email this article

unite for children