Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2018)

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Advokati u Crnoj Gori obučeni da pomognu obezbjeđivanje pravde za svako dijete

PODGORICA, 5. JULA, 2018. - U savršenom svijetu, svako dijete trebalo bi da ima makar jednog roditelja koji brine o njegovom najboljem interesu. Kako ovo nije savršen svijet, djeci su ponekad potrebni pravni zastupnici. Oko 30 advokata u Crnoj Gori, u oktobru prošle godine, prošlo je obuku za zastupanje djece u postupcima iz porodično-pravnih odnosa.


Advokatica Olja Mihailović, u Podgorici, tokom jula 2018, priča o načinima da se zaštiti najbolji interes djeteta kada su roditelji tokom konfliktnog razvoda zaslijepljeni sukobom - UNICEF Montenegro / Duško Miljanić / 2018

Advokatica Olja Mihailović jedna je od učesnica te obuke. Ona objašnjava da privremenog zastupnika postavlja sud. Cilj je da se zaštiti interes djeteta koje je uključeno u slučaj „visokog sukoba“ njegovih ili njenih roditelja.

„Ako sud procijeni da, u sporu za zaštitu prava djeteta ili u sporu za vršenje roditeljskog prava, dijete kao stranka nije pravno zastupano na odgovarajući način, dužan je da djetetu postavi privremenog zastupnika“, objašnjava Olja.

Prema njenom mišljenju, jedan od ključnih problema je što osobe koje su u konfliktnom razvodu gotovo nikada ne mogu da razdvoje partnerski od roditeljskog odnosa.

„Partnerski odnos njih apsolutno oslijepi i oni svoju djecu ne vide, tako da u tom trenutku jedino mi koji smo uključeni u postupak vidimo djecu na pravi način i možemo da prepoznamo njihove interese”, kaže Olja.

Kako bi sva lica uključena u postupak mogla što bolje da prepoznaju i štite interese djece, Ministarstvo pravde, u saradnji s UNICEF-om, organizuje obuke za profesionalce iz različitih oblasti.

„Obuke su veoma važne, jer svi moramo da unapređujemo vještine i znanja. Na neki način, pravni zastupnik mora da bude i dječji psiholog, kako bi ostvario dobru komunikaciju s djetetom i uspio da zaštiti njegove interese”, ističe Olja.

Ona smatra da se izmjenama Porodičnog zakona značajno doprinijelo boljem razumijevanju principa zaštite najboljeg interesa djeteta: „U ranijem zakonskom rješenju najbolji interes djeteta bio je manje-više deklarativan, a sada imamo član koji precizira kriterijume koji utvrđuju najbolji interes djeteta. Imamo zakonodavni okvir koji je, po mom mišljenju, idealan.“


Ekspertkinja Nevena Petrušić, u Podgorici, tokom jula 2018, ističe koliko je značajno da se čuje glas djeteta kad mu se roditelji razvode - UNICEF Montenegro / Duško Miljanić / 2018

I Nevena Petrušić, ekspertkinja koja je učestvovala u procesu izmjena Porodičnog zakona, kaže da Crna Gora može biti ponosna na svoj zakonodavni okvir. Smatra da u narednom periodu treba raditi na dodatnoj edukaciji svih profesionalaca koji učestvuju u ovakvim postupcima.

„Naročito je značajno da na obukama budu zajedno ljudi iz različitih sistema, koji, opet – svako u svojoj ulozi, svako sa svojim zadatkom, ali svi s istim ciljem, u situaciji kada dijete prolazi kroz ovakve postupke – pronađu rješenje koje će na najbolji mogući način zadovoljiti potrebe djeteta i omogućiti djetetu da se njegov glas čuje”, objašnjava Nevena.

Svi profesionalci uključeni u postupke s „visokim sukobom” izloženi su velikom stresu i često lošim iskustvima. Međutim, svi su saglasni da je, uprkos tome, osjećaj da pomažete djeci da prođu kroz tešku životnu fazu istovremeno i nagrada za uloženi trud.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children