Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2018)

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Digitalna pismenost za svako dijete u Crnoj Gori

PODGORICA, 16. Oktobar, 2017. - Svako drugo dijete u Crnoj Gori uzrasta od 9 do 17 godina se ne osjeća bezbjedno na internetu, pokazalo je prošlogodišnje istraživanje UNICEF-a koje je sprovedeno u okviru kampanje "Zaustavimo nasilje onlajn".


S lijeva na desno - Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Osama Kogali, generalna direktorica Direktorata za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje lica sa posebnim potrebama u Ministarstvu prosvjete Arijana Nikolić Vučinić i generalna direktorka Telenora Crne Gore Sandra Štajner rukuju se na pres konferenciji organizovanoj u UN Eko zgradi u Podgorici 16. oktobra 2017. povodom početka trogodišnjeg partnerstva koji će dovesti do obezbjeđivanja osnovnoškolskog programa digitalne pismenosti za svako dijete u Crnoj Gori - UNICEF Montenegro 2017/Duško Miljanić

Nalazi tog istraživanja, koje je ukazuje i da 20 odsto roditelja ne koristi internet, bili su važan motiv za kompaniju Telenor da podrži nastavak kampanje "Zaustavimo nasilje onlajn", koju UNICEF sprovodi u saradnji sa Vladom Crne Gore.

"Cilj je jednostavan, da svako dijete u osnovnoj školi stekne osnove digitalne pismenosti i da roditelji i nastavnici budu spremni da podrže ovaj proces i da razgovaraju sa djecom", objasnila je direktorka Telenora Crne Gore Sandra Štajner na konferenciji za medije na kojoj je ozvaničena trogodišnja saradnja te kompanije i UNICEF-a u cilju podizanja digitalne pismenosti roditelja, djece i nastavnika.Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Osama Kogali naglasio je da je digitalna revolucija donijela i digitalni jaz, koji se ne ogleda samo u nejednakom pristupu internetu, već i u neujednačenim vještinama za njegovo korišćenje.

On je podsjetio da je tokom prošle godine 38 odsto djece imalo makar jedno neprijatno iskustvo na internetu, a da skoro trećina ne zna šta treba preduzeti u takvim situacijama. Kogali je upozorio da mnogi roditelji ne posjeduju dovoljno znanja da bi svoju djecu naučili kako da bezbjedno koriste internet.

"Intervencije poput uvođenja digitalne pismenosti u osnovno obrazovanje, komunikacije sa roditeljima na ovu temu preko škola i obezbjedjivanja odgovarajućih resursa za digitalno opismenjavanje roditelja i nastavnika, neophodne su za iskorjenjivanje siromaštva i osiguravanje da djeca bezbjedno odrastaju u digitalnom dobu", poručio je Kogali.Predstavnica Ministarstva prosvjete Arijana Nikolić Vučinić podsjetila je da je digitalna pismenost jedna od ključnih kompetencija za 21. vijek. Ona je potrebna svakom djetetu i jednako je neophodna i u privatnom i u javnom sektoru.

"Obrazovni sistem je taj koji daje podršku ovakvim inicijativama da uđu u škole, jer na taj način dolazimo do sve djece i nema selektivnosti. Sva djeca će proći ovu obuku ", naglasila je Vučinić i dodala da je, u saradnji sa UNICEF-om, Ministarstvo prosvjete učestvovalo u kreiranju obrazovne igrice NETPrijatelji koja djeci pomaže da prepoznaju, spriječe, zaustave i prijave nasilje na internetu.

Igrica NETPrijatelji dostupna je kao aplikacija za pametne telefone, kao i na sajtu www.netprijatelji.me. Ona će biti dio resursa osnovnih škola za razvijanje digitalne pismenosti djece uzrasta od 9 do 11 godina.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children