Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2018)

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Pedijatri u borbi protiv seksualnog zlostavljanja djece

PODGORICA, 5. septembar 2017. - Međunarodna istraživanja koja obuhvataju i Balkan pokazuju da seksualno nasilje trpi između 12 i 15 odsto djevojčica i 8 do 10 odsto dječaka.

Tek svaka deseta žrtva se i objelodani. Nedavno sprovedena anketa među članovima Udruženja pedijatara Crne Gore još jedno je upozorenje da je seksualno zlostavljanje djece i dalje tabu tema. Većina anketiranih pedijatara kazalo je da nisu imali priliku da sretnu dijete koje je seksualno zlostavljano.


Jelisaveta Sanja Rolović, supervizorka Američke akademije porodičnih terapeuta - UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2017

"Ako vam neko ko je u praksi dvije, deset, 15 ili 20 godina kaže da se u većini slučajeva nikada nije suočio sa problemom seksualnog zlostavljanja djece, da to rijetko viđa, onda se postavlja pitanje: šta je to što ne vidiš?", ocjenila je psihoterapeutkinja Jelisaveta Sanja Rolović, supervizorka Američke akademije porodičnih terapeuta, koja je u Podgorici vodila trening za pedijatre u okviru dvodnevne edukacije "Seksualno nasilje nad djecom - prekinimo tišinu", kao autorka ovog treninga i u saradnji sa profesoricom Amirom Peco-Antić.

Cilj obuke koji sprovode SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica i Asocijacija za preventivnu pedijatriju Crne Gore u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja i predstavništvom UNICEF-a u Crnoj Gori, uz finansijsku podršku EU, jeste osnaživanje pedijatara kako bi pružili adekvatnu brigu i zaštitu djeci od seksualnog zlostavljanja, ali i otvorenije govorili o tom problemu.

Rolović upozorava i da je mali broj pedijatara koji su spremni da prijave seksualno zlostavljanje. Pedijatrica Vesna Mačić vjeruje da se ovakvi stavovi mijenjaju kroz edukaciju.

"Do sada sam imala par neprijatnih situacija fizičkog zlostavljanja djeteta i nisam ih prijavila. Zato što smo u malom gradu i podlegla sam stigmatizaciji. Danas sa toliko iskustva, smatram da ako ne učinimo taj korak nećemo nista uraditi", kazala je Mačić.

Predsjednik Asocijacije za preventivnu pedijatriju Crne Gore Nebojša Kavarić naglasio je da se pedijatri ustručavaju da prijave nasilje iako većina njih radi u institucijama koje imaju socijalnu i pravnu službu.


Nebojša Kavarić, predsjednik Asocijacije za preventivnu pedijatriju Crne Gore - UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2017

"Moguće da se boje i od sopstvene stigmatizacije. Prvo među kolegama, a onda i među pacijentima, da su oni ti koji zabadaju nos u porodične odnose. Pedijatri moraju biti zastupnici zdravstvenog prava svakog djeteta", poručio je Kavarić i naglasio da institucije moraju osnažiti sve zdravstvene radnike koji rade sa djecom.

Specijalista pedijatrije Siniša Vuleković naglašava da je važno poznavati i protokole za pomoć djeci koja su seksualno zlostavljana.

"Da sistemski znamo kojim putem najbolje možemo pomoći djeci za koju sumnjamo da su na bilo koji način bila zloupotrebljena", kazao je Vuleković.

Direktorica SOS telefona Podgorica i koordinatorka projekta Biljana Zeković naglasila je da je za uspješnu borbu protiv seksualnog nasilja nad djecom neophodna multisektorska saradnja.

“Mi smo često dovedene u situaciju da moramo da vagamo šta žrtva nasilja i porodica dobija ukoliko prijavimo nasilje i procesuiramo predmet”, kazala je Zeković i naglasila da je pored medicinskog osoblja, neophodno o ovoj temi više obrazovati i pravnike i socijalne radnike.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children