Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2018)

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Prava i potrebe roditelja djece sa smetnjama o razvoju

BERANE 25. MAJ 2017. – Roditelji djece sa smetnjama u razvoju su neopjevani heroji koji se svakodnevno suočavaju sa bezbrojnim preprekama. Kao i drugim roditeljima, značajna im je psihološka podrška.

"Mislim da su dosta ljudi zatvoreni u sebe. Nekad im više odgovara lažna nada nego surova istina, a mislim da je ljudima potrebno da se bez obzira na to kako ona izgleda, suoče sa istinom, da znaju kako da pomognu djetetu", ističe Sava Laban, majka četrnaestogodišnjeg djeteta koje odrasta sa cerebralnom paralizom.


Djeca sa i bez smetnji u razvoju u redovnoj školi u Crnoj Gori - UNICEF Crna Gora / Dusko Miljanic / 2017

Predstavnica Centra za socijalni rad Marija Stanišić poziva sve roditelje da češće traže savjete stručnjaka centara za socijalni rad.

"Važno je da znaju da nije sramota obratiti se stručnom licu. Ukoliko imaju problem, mogu potražiti savjetodavnu pomoć od stručnjaka centra za socijalni rad", podsjeća Stanišić.

Udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju se već godinama, širom Crne Gore, aktivno zalažu za razvoj inkluzivnih lokalnih zajednica. Jedan od ključnih servisa takvih zajednica su dnevni centri.

“Roditelji traže osnivanje dnevnih centara u njihovoj lokalnoj zajednici. Imamo primjere da Dnevni centar u Mojkovcu odlično radi, ali roditelji u Kolašinu ne žele da njihova djeca putuju u Mojkovac, već traže osnivanje dnevnog centra u svojoj lokalnoj zajednici. U Budvi i Baru takođe postoji potreba za formiranjem dnevnih centara”, objašnjava koordinatorka nacionalnog Saveza udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju “Naša inicijativa” Nataša Anastastov.

Kada je u pitanju obrazovanje djece sa smetnjama u razvoju, roditelji podsjećaju na nedostatak asistenata u nastavi i mogućnosti za stručno osposobljavanje.

“U srednjim školama ima veoma mali broj djece sa posebnim obrazovnim potrebama. Roditelji ističu nedostatak praktičnih smjerova koje bi djeca mogla da pohadjaju”, ukazuje Anastasov.

Roditelji se žale i na komplikovanu proceduru ostvarivanja prava iz dječje i socijalne zaštite.


Porodica sa djetetom sa smetnjama u razvoju dok se slika za promociju prava djece sa smetnjama u razvoju u okviru kampanje Govorimo o mogućnostima - UNICEF Crna Gora / Dusko Miljanic / 2017 

Otac djeteta djeteta sa smetnjama u razvoju Tihomir Joksimović kaže da je više godina čekao da mu institucije odobre materijalnu pomoć. "Na kraju smo to riješili preko suda, ali to se sada dešava mnogim roditeljima ", objašnjava Joksimović.

Izvršni direktor NVO "Naša inicijativa" Milisav Korać napominje da ta NVO, uz podršku UNICEF-a, obezbjeđuje besplatnu pravnu pomoć roditeljima koji imaju slične probleme.

"Čini nam se da komisije centara za socijalni rad ne poštuju kriterijume. Od decembra prošle godine, pomoć je zatražilo oko 100 roditelja", objašnjava Korać i dodaje da se roditelji za pomoć mogu obratiti telefonski i imejlom svakog radnog dana od 9 do 13 sati.

O ovim i drugim probemima, potrebama i pravima roditelja djece sa smetnjama u razvoju razgovaralo se u devet crnogorskih opština i to na radionicama koje je za njih, uz podršku Marimo Berk i David Drummond Fund-a, UNICEF-a i EU, organizovala NVO “Naša inicijativa”.

Cilj ovih radionica je da se kroz otvoreni razgovor i konsultacije sa stručnjacima pruži podrška roditeljima da ostvare prava iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanja i stručnog osposobljavanja djece i mladih sa smetnjama u razvoju.

Ove se radionice organizuju u okviru višegodišnje, regionalne inicijative koja ima za cilj unapređenje položaja djece sa smetnjama u razvoju, a sprovodi se kroz saradnju UNICEF-a, European Disability Foruma , EU i vlada sedam zemalja koje su u procesu pridruživanja EU, a među kojima je i Crna Gora.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children