Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2018)

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Javni razgovor o roditeljstvu u Podgorici

PODGORICA, 10. MAJ, 2017. - Podgorica je 14. opština u Crnoj Gori koja je u okviru kampanje " Zaustavimo nasilje" bila domaćin javnog razgovora na temu odnosa roditelja i djece.

Cilj ovih dogadjaja kampanje, koju Vlada i UNICEF sprovode uz podršku EU i Telenor fondacije, je da podstaknu lokalne zajednice da kroz razgovore sa stručnjacima i roditeljima prepoznaju i razviju potrebne servise za podršku roditeljstvu.


Građani Podgorici u posjeti Muzeju porodičnih sjećanja u maju 2017. - UNICEF Crna Gora/DuskoMiljanic/2017


Rezultati istraživanja koje je prošle godine sproveo UNICEF upozoravaju da je u Crnoj Gori prisutan visok stepen tolerancije na nasilje nad djecom. Svaki drugi građanin Crne Gore smatra prihvatljivim fizičko kažnjavanje djece, dok vikanje ne smatra nasiljem. Trećina ne prepoznaje šamar i prijetnje kao oblike nasilja, a svaki četvrti ispitanik tvrdi da ucijenjivanje nije nasilje.

Domaćin događaja gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stjepović kazao je da je obaveza svih da grade društvo sa nultom tolerancijom na nasilje kako bi se stvorilo zdravo i bezbjedno okruženje za djecu.

„Zadatak svih nas je da nastavimo napore i preokrenemo već uspostavljeni nacionalni konsenzus o prevenciji i zaštiti djece od nasilja u nacionalnu svijest, koja omogućava da svaki građanin Crne Gore postupa u skladu sa uvjerenjem i vrijednošću da su djeca naš najdragocjeniji resurs i da nam je zajednička briga njihovo blagostanje i sigurnost“, istakao je Stijepović i pozvao građane glavnog grada da učine sve kako bi se smanjio rizik da se na nasilje odgovori nasiljem.


S lijeva na desno: šef predstavništva UNICEF-a CG Bendžamin Perks, gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović, predstavnica Udruženja psihologa Tamara Milić, izvršna direktorka NVO Roditelji Kristina Mihailović I poznata crnogorska glumica Dubravka Drakić na javnom razgovoru o roditeljima i djeci u Podgorici u maju 2017. - UNICEF Crna Gora/Dusko Miljanic/2017

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžamin Perks upozorio je da odrastanje u nasilnoj sredini nema samo negativne efekte po porodicu, već i po ukupno društvo.

"Kriminalitet, nasilje, praktično svi društveni problemi sa kojima se suočavamo uzrokovani su teškoćama sa kojom se dijete susrijeće tokom odrastanja. To ostavlja neke trajne posljedice i to ne samo po pojedinca, već i po demokratski razvoj društva ", istakao je Perks.

Iako nepovoljna iskustva u djetinjstvu imaju tendenciju međugeneracijskog ponavljanja, lošu praksu vaspitavanja djece je ipak moguće prekinuti. Jedan od korisnih modela, poručuje Tamara Milić iz NVO "Udruženje psihologa", je razvijanje programa pozitivnog roditeljstva.

"Zašto? Zato što će programi pozitivnog roditeljstva da podrže roditelje da sami podignu svoje kapacitete, da poboljšaju svoju interakciju i komunikaciju sa djetetom", kazala je Milić.

SOS roditeljska linija je servis koji je u okviru kampanje " Zaustavimo nasilje" razvila NVO " Roditelji". Već tri mjeseca pozivom na broj 080 888 888 roditelji mogu potražiti savjet stručnjaka u vezi sa odgajanjem djeteta.

Izvršna direktorka te NVO Kristina Mihailović kazala je da roditelji pokazuju sve veće interesovanje za ovaj vid podrške roditeljstvu.


Poznata crnogroska glumica Dubravka Drakić pridružila se kampanji Zaustavimo nasilje i govorila o roditeljstvu na javnim razgovorima o djeci i roditeljima u Podgorici u maju 2017. - UNICEF Crna Gora/Dusko Miljanic/2017

Glumica Dubravka Drakić još jedna je javna ličnost koja je podržala kampanju " Zaustavimo nasilje". Ona je ispričala kako svoje roditeljske dileme najbolje razrješava kroz savjetovanje sa drugim roditeljima.

"Smatram da je važno da otvoreno razgovaramo o tome kako da stvorimo najbolje okruženje za razvoj naše djece", zaključila je Drakić i izrazila nadu da će današnja generacija roditelja usvajanjem pozitivnog roditeljstva odlučno kazati "ne" nasilju.

Nakon javnog razgovora, građani Podgorice imali su priliku da posjete Muzej porodičnih sjećanja. U pitanju je jedinstvena zbirka sjećanja iz djetinjstva koja upozorava na ponašanja koja povređuju djecu, ali i ukazuje na vaspitne metode koje djeci omogućavaju da rastu i razvijaju se uz ljubav i podršku najbližih.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children