Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Crna Gora postigla bolju integraciju maloljetnika u sukobu sa zakonom

PODGORICA, 3. JUL 2014. - Dosadašnji rezultati i preporuke za buduće aktivnosti u okviru reforme maloljetničkog pravosudja u Crnoj Gori predstavljeni su u četvrtak na konferenciji “Pravda za djecu” u Podgorici. 

Predstavnik UNICEF-a u Crnoj Gori, Bendžamin Perks, ocijenio je da je kroz reformsku inicijativu "Pravda za djecu", Vlada Crne Gore približila sistem maloljetničkog pravosuđa međunarodnim standardima.


Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžamin Perks govori o reformi maloljetničkog pravosuđa u Crnoj Gori - UNICEF Montenegro/Duško Miljanić/2014

"Željeli bi da kao prvo, pozdravimo posvećenost Vlade Crne Gore da obezbijedi i primijeni ljudska prava djece koja dolaze u kontakt sa zakonom, kao žrtve, svjedoci, počinioci, osumnjičeni i kao osuđenici. Željeli bi da pozdravimo posvećenost Evropske unije, jer mi zaista vjerujemo da je njihovo vođstvo u ovoj oblasti postavilo dobar primjer kako pravda za djecu može da predstavlja lakmus test za širu reformu pravosudnog sistema u državi", kazao je Perks na otvaranju konferencije u Podgorici.  

Ključni segment reforme maloljetničkog pravosuđa je sistemska primjena drugačijeg pristupa maloljetnicima u sukobu sa zakonom, kojim se akcenat stavlja na primjenu alternativnih mjera umjesto pokretanja sudskog postupka.  

Generalna direktorka Direktorata za pravosuđe u Ministarstvu pravde, Branka Lakočević, smatra da se nakon 18 mjeseci realizacije reformske inicijative "Pravda za djecu", može konstatovati da su sve planirane projektne aktivnosti realizovane i da su dale izuzetne rezultate.  

"Rezultate koji nas čine sve bližim konstataciji da u Crnoj Gori imamo pravosuđe po mjeri djeteta, koje je dostupno, primjereno uzrastu, brzo, marljivo, prilagođeno potrebama i pravima djeteta i usredsređeno na te potrebe i prava", kazala je Lakočević.    

Kao rezultat veće primjene alternativnih mjera, tj. vaspitnih naloga, umjesto pokretanja sudskog postupka, za godinu dana, procenat prijavljenih maloljetnika koji su procesuirani na sudu smanjio se za više od 20 odsto. Istovremeno, procenat izrečenih vaspitnih naloga porastao je za skoro 25% od 2010. do 2013. godine.

Pomoćnik ministra rada i socijalnog staranja, Goran Kuševija je saopštio da podaci Ministarstva rada i socijalnog staranja pokazuju da se broj maloljetnika za koje je pripremljen program rehabilitacije i reintegracije stalno povećava. Osim toga, smanjuje se broj djece smještenih u centru "Ljubović". 

"Poseban akcenat treba staviti na prevenciju neprihvatljivog ponašanja djece, što podrazumijeva razvoj mreža ustanova i organizacija na lokalnom nivou, uključivanje svih segmenata društva u sprovođenju ovih aktivnosti", naglasio je Kuševija.  

Kroz reformsku inicijativu „Pravda za djecu”, kojeg su sprovodila Ministarstva pravde i rada i socijalnog staranja, uz tehničku podršku UNICEF-a i finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, unaprijeđeni su kapaciteti profesionalaca koji se bave maloljetničkim pravosuđem, kao i uslovi za tretman djece, žrtava i svjedoka krivičnih djela pred organima pravosuđa. 9 tužilaštava i 5 sudova u Crnoj Gori opremljeni su najsavremenijom opremom za saslušanje djece žrtava i svjedoka, saglasno relevantnim medjunarodnim standardima u ovoj oblasti.


Govornici tokom završne konferencije reformske inicijative "Pravda za djecu” - UNICEF Montenegro/Duško Miljanić/2014

"Kada su djeca uključena u pravosudni sistem koji nije po mjeri djeteta, ona mogu biti izložena mnogim dodatnim ograničenjima ili kršenjima prava. Projekat koji smo danas završili bio je posebno osmišljen da pomogne Crnoj Gori da uspostavi sveobuhvatan pravni okvir za maloljetničko pravosuđe u skladu sa Poveljom EU o osnovim pravima, ali i Konvencijom UN-a o pravima djeteta", kazao je šef sektora kooperacije Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Andre Lis.

Uspješnost tekuće reforme maloljetničkog pravosuđa kojoj je doprinjela inicijativa „Pravda za djecu“ potvrđuju i statistički podaci koji ukazuju na smanjenje maloljetničkog kriminaliteta u Crnoj Gori.  

Prema riječima predstavnika UNICEF-a u Crnoj Gori, Bendžamina Perksa, Crna Gora je ostvarila izvanredne rezultate u reformi maloljetničkog pravosuđa.

"Kao što sam rekao, mi ćemo nastaviti da sarađujemo sa ciljem da obezbijedimo da se prava djeteta poštuju uvijek i svuda i učinićemo sve što je u našoj moći da spriječimo djecu da se uključe u kriminal", kazao je Perks.

UNICEF i Vlada Crne Gore nastaviće da zajedno rade na reformi pravosuđa kako bi se ojačali kapaciteti i pružila bolja podrška mladima da ne krše zakon, kao i obezbijedila bolja rehabilitacija maloljetnika u sukobu sa zakonom sa ciljem da im se pomogne da odrastu u odgovorne i produktivne građane.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children