Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

UNICEF i Ministarstvo Zdravlja Crne Gore predstavljaju smjernice za postnatalnu njegu majki i novorođenčadi

PODGORICA, 18. jun 2014. - UNICEF i Ministarstvo zdravlja Crne Gore predstavili su u srijedu tri smjernice za redovnu postnatalnu njegu majki i novorođenčadi.

Ove smjernice, koje je priredilo Ministarstvo zdravlja uz podršku UNICEF-a, predstavljaju praksu postnatalne njege koja je u skladu sa najnovijim naucnim saznanjima medicine, a cilj im je unapređenje kvaliteta crnogorskog sistema zdravstva. Praćenjem tih smjernica, crnogorski ljekari pružiće najbolju moguću zdravstvenu njegu majkama i bebama u postporođajnom periodu.


Ministar
zdravlja Miodrag Radunović govorio je o značaju vodiča za redovnu postnatalnu njegu majki i novorođenčadi – UNICEF Montenegro / Dalibor Ševaljević / 2014

Prema riječima šefa predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžamina Perksa "sve žene i novorođenčad, bez obzira na njihov društveno-ekonomski status, kulturu, rasu ili drugu orijentaciju i porijeklo, imaju pravo na najviši mogući standard zdravlja."


Iako za većinu žena i novorođenčadi u Crnoj Gori postporođajni period protiče bez ikakvih komplikacija, tokom ovog perioda, njega treba da bude usmjerena na to da se spriječi svako odstupanje od očekivanog oporavka nakon porođaja. Stoga, tri seta smjernica - Njega zdravih majki i beba tokom porođaja, Neonatalna žutica i Redovna postnatalna njega – ujedno nude i savjete o intervencijama i procedurama u slučajevima kada je potrebna dodatna postporođajna njega.

"Ohrabruje činjenica da je Crna Gora zemlja sa niskom stopom smrtnosti novorođenčadi - 5,7 odsto na 1000 živorođenih u 2009, kao i zemlja sa dobrom mrežom dostupne primarne zdravstvene zaštite i dobrim bolničkim kapacitetima sa odgovarajućim snabdijevanjem i podrškom. Međutim, obezbjeđivanje adekvatne njege ženama i novorođenčadima jednako je važno za osiguranje bezbjednog materinstva i rađanja dece," istakao Perks na pres konferenciji u Podgorici.


Šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžamin Perks odgovara na pitanja novinara tokom predstavljanja vodiča – UNICEF Montenegro / Dalibor Ševaljević / 2014


Iz tog razloga, UNICEF je podržao Ministarstvo zdravlja da sprovede procjenu bezbjednosti i kvaliteta bolničke njege za majke i novorođenčad u Crnoj Gori sa ciljem da se identifikuju glavne oblasti koje zahtijevaju dalje poboljšanje.

Ministar zdravlja Miodrag Radunović podvukao je posvećenost kontinuiranom poboljšanju zdravstvenih praksi u zemlji. "Obaveza svih nas koji kreiramo zdravstvenu politiku i brinemo o zdravlju populacije je da omogućimo budućim majkama da u što boljim uslovima donesu na svijet svoje potomstvo. Kao nastavak saradnje sa UNICEF-om, do kraja godine izradiće se i vodiči za izvođenje carskog reza i praćenje komplikacija u trudnoći, koji će značajno doprinijeti unapređenju standarda u ovoj oblasti."

UNICEF će podržati Vladu Crne Gore da nastavi sa uvođenjem najbolje medicinske prakse u oblasti prenatalne njege kako bi se neprestano radio monitoring i redovno ažurirale i usklađivale prakse crnogorskog zdravstva sa najnovijim naučnim saznanjima. 

 
Search:

 Email this article

unite for children