Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Poplave u regionu ukazuju na važnost pripremljenosti u slučaju prirodnih nepogoda

PODGORICA, 30. maj, 2014. - Poplave u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj podsjećaju da je od velikog značaja pripremiti se za takve situacije. Iz tog razloga, UNICEF, pored pružanja pomoći porodicama pogodjenim poplavama, u okviru svojih regularnih aktivnosti podržava obrazovanje djece i pripremu škola za smanjivanje rizika i adekvatno reagovanje u slučaju prirodnih nepogoda.

"Mislim da je čitava Crna Gora bila dirnuta slikama ljudi iz Bosne i Hercegovine i Srbije, čiji se svijet zaista okrenuo naglavačke zbog poplava, a to se posebno odnosi na djecu i ranjivu populaciju. Mislim da je prva lekcija koju smo naučili važnost da se obezbijedi zaštita fizičkog zdravlja djece nakon poplave. Veoma je važno da njihovi roditelji i druge odrasle osobe u njihovim životima ostanu snažni i pribrani, jer je to ono što će pomoći djeci da se izbore sa traumama u takvoj situaciji,“ rekao je Bendžamin Perks, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori.

 

Tokom 2013, Zavod za školstvo i Direktorat za vanredne situacije i civilnu bezbjednost u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u saradnji sa UNICEF-om, počeli su implementaciju projekta pod nazivom "Pripremljenost za odgovor na katastrofe i smanjenje rizika od katastrofa u Crnoj Gori". Cilj projekta je da se obezbjede neophodna znanja za učenike i profesore i ponude informacije o tome kako postupati kako bi se smanjio uticaj prirodnih katastrofa.

U pet odabarnih pilot škola u Ulcinju, Beranama, Baru, Kotoru i Podgorici, grupa eksperata uz aktivno učešće djece, roditelja i nastavnika uradila je procjenu ugroženosti, kao i planove zaštite i spašavanja u slučaju prirodnih nepogoda.

"Prethodnica svih ovih aktivnosti bilo je istraživanje koje je sprovedeno u ovih pet škola sa učenicima i roditeljima gdje smo htjeli da utvrdimo koje su njihove potrebe. Konstatovali smo da je neophodno da se uvede neki program koji bi oni izučavali. To su učenici i roditelji u velikom broju zaključili. Zatim da škole nisu na najadekvatniji način spremljene za vanredne situacije. Isto tako jako važna stvar je da roditelji participiraju i da se uključe u preventivnom i intervetnom djelovanju kada se dese vanredne situacije,“ rekao je Radoje Novović, rukovodilac Odsjeka za istraživanje i razvoj obrazovnog sistema u Zavodu za školstvo.


Vježba evakuacije u slučaju prirodnih nepogoda – UNICEF Crna Gora / 2013

U drugoj fazi projekta, urađen je nastavni plan i program za opasnost i smanjenje rizika od prirodnih katastrofa od IV do IX razreda, koji je usvojen od strane Nacionalnog savjeta za obrazovanje. Planovi pripremljenosti i prevencije, prvenstveno osmišljeni za pet škola, biće rašireni i na druge škole u Crnoj Gori. Školske uprave i nastavnici već su dobili precizna uputstva o tome kako da nastave sa programom smanjenja rizika od prirodnih nepogoda.

"Na tome nismo stali. Zavod za školstvo će u okviru redovnog procesa utvrđivanja kvaliteta svih vaspitno-obrazovnih ustanova, pa prema tome i osnovnih škola, kontrolisati i nadzirati koliko se taj program primjenjuje i koliko obraća pažnja na njega i koliko učenici izučavaju te sadržaje,“ naglasio je Novović.
Fokusiranjem prvenstveno na sektor obrazovanja, program unapređuje nacionalne politike i kapacitete kako bi se bolje integrisali elementi smanjenja rizika unutar postojećeg obrazovnog programa, obuke nastavnika i svakodnevnog upravljanja školama.

"Izuzetno je važno da sa djecom od njihovog najranije uzrasta razgovaramo o vanrednim situacijama i podižemo nivo znanja i svijesti o tome. Upravo ove vježbe evakuacije, to je ono najkonkretnije i najedukativnije, jer su djeca bila u prilici da vide koji je to način kad se desi zemljotres, šta najprije treba da rade. A to je da budu u fetus položaju ispod klupe, pa kad se završi zemljotres da se postroje u kolonu i da čekaju ka izlaznim vratima, pa da onda uz koordinaciju nastavnika izađu svi van. To je vrlo bitno i to su konkretne aktivnosti koje ćemo realizovati u resursnim centrima i domu u Bijeloj kako bi pokazali dijelu populacije kako se to konkretno preduzimaju mjere zaštite i spašavanja,“ rekao je Ljuban Tmušić, direktor Direktorata za vanredne situacije.  

U poslednjih nekoliko sedmica, UNICEF je bio veoma aktivan u odgovorima na poplave u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj, dostavljajući neophodnu pomoć i opremu od vitalnog značaja, kao dio plana podrške Ujedinjenih nacija.

"Mi takođe radimo i ovdje u Crnoj Gori i u mnogim susjednim zemljama u pripremi strategija u sektoru obrazovanja i sektoru socijalne zaštite u partnerstvu sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, kako bi obezbijedili da nastavnici, djeca i drugi stručnjaci u javnom sektoru budu obučeni i spremni šta da urade u slučaju zemljotresa ili poplava, ili bilo koje druge vrste prirodnih katastrofa. Treba da imamo sistem koji će osigurati da ukoliko se nešto dogodi svi znaju šta da rade i koja je njihova uloga. Svo to znanje treba da prenesu zajednici, školama i drugim javnim ustanovama, tako da šira zajednica bude svjesna kako da postupi u slučaju prirodnih katastrofa, u cilju zaštite djece, njihovih porodica i šire društvene zajednice," objasnio je šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžamin Perks.

Tokom 2014, rad za smanjenje rizika od prirodnih katastrofa će biti usredsređen na najranjiviju djecu - djecu sa smetnjama u razvoju, kao i djecu koja su smještena u domovima za djecu bez roditeljskog staranja. Procjena za rizik od nepogoda biće urađena za tri resursna centra u Crnoj Gori, Dom za djecu bez roditeljskog staranja u Bijeloj, kao i za opštinu Berane, sa posebnim fokusom na romska naselja u tom gradu.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children