Media centre

Media centre - Introduction

Stories and videos 2017

Stories and videos 2016

Stories and videos 2015

Stories and videos 2014

Stories and videos 2013

Stories and videos 2012

UNICEF press releases 2011

UNICEF press releases 2010

UNICEF press releases 2009

UNICEF Press Releases 2007/2008

Real Lives (2009-2013)

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Promotional material for prevention and response to pandemic flu in Montenegro

Pregnancy and Early Childhood Development communication package

"It's about ability" booklets for children and teachers

Govorimo o mogućnostima - knjižice za djecu i nastavnike

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Poplave u regionu ukazuju na važnost pripremljenosti u slučaju prirodnih nepogoda

PODGORICA, 30. maj, 2014. - Poplave u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj podsjećaju da je od velikog značaja pripremiti se za takve situacije. Iz tog razloga, UNICEF, pored pružanja pomoći porodicama pogodjenim poplavama, u okviru svojih regularnih aktivnosti podržava obrazovanje djece i pripremu škola za smanjivanje rizika i adekvatno reagovanje u slučaju prirodnih nepogoda.

"Mislim da je čitava Crna Gora bila dirnuta slikama ljudi iz Bosne i Hercegovine i Srbije, čiji se svijet zaista okrenuo naglavačke zbog poplava, a to se posebno odnosi na djecu i ranjivu populaciju. Mislim da je prva lekcija koju smo naučili važnost da se obezbijedi zaštita fizičkog zdravlja djece nakon poplave. Veoma je važno da njihovi roditelji i druge odrasle osobe u njihovim životima ostanu snažni i pribrani, jer je to ono što će pomoći djeci da se izbore sa traumama u takvoj situaciji,“ rekao je Bendžamin Perks, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori.

 

Tokom 2013, Zavod za školstvo i Direktorat za vanredne situacije i civilnu bezbjednost u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u saradnji sa UNICEF-om, počeli su implementaciju projekta pod nazivom "Pripremljenost za odgovor na katastrofe i smanjenje rizika od katastrofa u Crnoj Gori". Cilj projekta je da se obezbjede neophodna znanja za učenike i profesore i ponude informacije o tome kako postupati kako bi se smanjio uticaj prirodnih katastrofa.

U pet odabarnih pilot škola u Ulcinju, Beranama, Baru, Kotoru i Podgorici, grupa eksperata uz aktivno učešće djece, roditelja i nastavnika uradila je procjenu ugroženosti, kao i planove zaštite i spašavanja u slučaju prirodnih nepogoda.

"Prethodnica svih ovih aktivnosti bilo je istraživanje koje je sprovedeno u ovih pet škola sa učenicima i roditeljima gdje smo htjeli da utvrdimo koje su njihove potrebe. Konstatovali smo da je neophodno da se uvede neki program koji bi oni izučavali. To su učenici i roditelji u velikom broju zaključili. Zatim da škole nisu na najadekvatniji način spremljene za vanredne situacije. Isto tako jako važna stvar je da roditelji participiraju i da se uključe u preventivnom i intervetnom djelovanju kada se dese vanredne situacije,“ rekao je Radoje Novović, rukovodilac Odsjeka za istraživanje i razvoj obrazovnog sistema u Zavodu za školstvo.


Vježba evakuacije u slučaju prirodnih nepogoda – UNICEF Crna Gora / 2013

U drugoj fazi projekta, urađen je nastavni plan i program za opasnost i smanjenje rizika od prirodnih katastrofa od IV do IX razreda, koji je usvojen od strane Nacionalnog savjeta za obrazovanje. Planovi pripremljenosti i prevencije, prvenstveno osmišljeni za pet škola, biće rašireni i na druge škole u Crnoj Gori. Školske uprave i nastavnici već su dobili precizna uputstva o tome kako da nastave sa programom smanjenja rizika od prirodnih nepogoda.

"Na tome nismo stali. Zavod za školstvo će u okviru redovnog procesa utvrđivanja kvaliteta svih vaspitno-obrazovnih ustanova, pa prema tome i osnovnih škola, kontrolisati i nadzirati koliko se taj program primjenjuje i koliko obraća pažnja na njega i koliko učenici izučavaju te sadržaje,“ naglasio je Novović.
Fokusiranjem prvenstveno na sektor obrazovanja, program unapređuje nacionalne politike i kapacitete kako bi se bolje integrisali elementi smanjenja rizika unutar postojećeg obrazovnog programa, obuke nastavnika i svakodnevnog upravljanja školama.

"Izuzetno je važno da sa djecom od njihovog najranije uzrasta razgovaramo o vanrednim situacijama i podižemo nivo znanja i svijesti o tome. Upravo ove vježbe evakuacije, to je ono najkonkretnije i najedukativnije, jer su djeca bila u prilici da vide koji je to način kad se desi zemljotres, šta najprije treba da rade. A to je da budu u fetus položaju ispod klupe, pa kad se završi zemljotres da se postroje u kolonu i da čekaju ka izlaznim vratima, pa da onda uz koordinaciju nastavnika izađu svi van. To je vrlo bitno i to su konkretne aktivnosti koje ćemo realizovati u resursnim centrima i domu u Bijeloj kako bi pokazali dijelu populacije kako se to konkretno preduzimaju mjere zaštite i spašavanja,“ rekao je Ljuban Tmušić, direktor Direktorata za vanredne situacije.  

U poslednjih nekoliko sedmica, UNICEF je bio veoma aktivan u odgovorima na poplave u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj, dostavljajući neophodnu pomoć i opremu od vitalnog značaja, kao dio plana podrške Ujedinjenih nacija.

"Mi takođe radimo i ovdje u Crnoj Gori i u mnogim susjednim zemljama u pripremi strategija u sektoru obrazovanja i sektoru socijalne zaštite u partnerstvu sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, kako bi obezbijedili da nastavnici, djeca i drugi stručnjaci u javnom sektoru budu obučeni i spremni šta da urade u slučaju zemljotresa ili poplava, ili bilo koje druge vrste prirodnih katastrofa. Treba da imamo sistem koji će osigurati da ukoliko se nešto dogodi svi znaju šta da rade i koja je njihova uloga. Svo to znanje treba da prenesu zajednici, školama i drugim javnim ustanovama, tako da šira zajednica bude svjesna kako da postupi u slučaju prirodnih katastrofa, u cilju zaštite djece, njihovih porodica i šire društvene zajednice," objasnio je šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžamin Perks.

Tokom 2014, rad za smanjenje rizika od prirodnih katastrofa će biti usredsređen na najranjiviju djecu - djecu sa smetnjama u razvoju, kao i djecu koja su smještena u domovima za djecu bez roditeljskog staranja. Procjena za rizik od nepogoda biće urađena za tri resursna centra u Crnoj Gori, Dom za djecu bez roditeljskog staranja u Bijeloj, kao i za opštinu Berane, sa posebnim fokusom na romska naselja u tom gradu.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children