Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Konferencija “Kako komunicirati sa djecom”

BUDVA, 29. april 2014 – Kako producirati kvalitetan televizijski program i sadržaj za djecu, bilo je ključno pitanje o kom se diskutovalo na regionalnoj konferenciji “Kako komunicirati sa djecom” koja je ove sedmice održana u Crnoj Gori.


Govornici tokom konferencije “Kako komunicirati sa djecom” - UNICEF Crna Gora / 2014

Televizijski profesionalci, predstavnici regulatornih tijela i institucija za zaštitu prava djeteta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije učestvovali su na konferenciji koju je organizovao UNICEF.

Konferencija je organizovana kako bi se postavile smjernice i okviri za kreiranje medijskih programa u kojima će biti ostvarena prava djeteta i koji će doprinijeti dječjem razvoju.

Što se tiče televizija i medija, mislim da je jedan od ključnih aspekata to da se zapitate, šta to radim, šta ću uraditi, kako će to uticati na dijete - na pozitivan ili negativan način. Mislim da moramo biti svjesni uticaja na dijete dok donosimo takve odluke“, rekao je Džon Bad, šef komunikacija UNICEF-a za Jugoistočnu Evropu i Zajednicu nezavisnih država.

Ambasador dobre volje UNICEF-a Crne Gore Antonije Pušić, zabrinut je zbog medijskog sadržaja kojem su djeca svakodnevno izložena. Malo će efekta imati taj izvanredni i stručni napor UNICEF-ovih eksperata da naprave namjenske programe, koji će imati određene termine u medijima, ako mi nemamo rigorozniju politiku naročito prema komercijalnim medijima”, rekao je Pušić.


Barbara Kolucki, autor vodiča “Kako komunicirati sa djecom - UNICEF Crna Gora / 2014

Crnogorski ministar kulture, Branislav Mićunović, smatra da je važno podići svijest i interesovanje medija za proizvodnju kvalitetnih programa za djecu. Generalno u regionu je nedovoljno  interesovanje medija da se bave produkcijom medijskih sadržaja za djecu. Stoga o čemu govori ova konferencija, izuzetno je važno podizati svijest medija o ulozi koju imaju u odrastanju svakog djeteta i time ih stimulisati da daju pozitivan doprinos.“

Producentkinja i umjetnička direktorka Festivala o pravima djeteta u Hrvatskoj Tatjana Aćimović, objašnjava da najveći problem predstavlja to što je televizijama u regionu, finansiranje programa za djecu gotovo na posljednjem mjestu.

„Prvo dolazi po važnosti i novcu koji se ulaže u informativni program, onda ide sport, pa zabava, pa je dječji program na kraju. Jako malo se poizvodi. Programi koji bi trebalo da se emituju u nekim važnim terminima, emituju se u jutarnjim, ranim, poslijepodnevnim terminima koji nisu dobri“, istakla je Aćimović.

Posebna pažnja tokom konferencije bila je usmjerena na stvaranje inkluzivnih medijskih sadržaja koji promovišu potencijal mladih sa smetnjama u razvoju i koji omogućavaju njihovo jednako učešće u društvu.

„Ukazao bih posebno na djecu sa smetnjama u razvoju koja su često izložena stigmatizaciji. Mislim da bi trebalo da posmatramo tu djecu na način da ih uključujemo u društvo, a ne da ih prikazujemo na način koji govori o njima kao o odvojenom dijelu društva”, zaključio je Džon Bad, šef komunikacija UNICEF-a za Jugoistočnu Evropu i Zajednicu nezavisnih država.

Konferenciju „Kako komunicirati sa djecom“ organizovale su kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children