Media centre

Media centre - Introduction

Stories and videos 2017

Stories and videos 2016

Stories and videos 2015

Stories and videos 2014

Stories and videos 2013

Stories and videos 2012

UNICEF press releases 2011

UNICEF press releases 2010

UNICEF press releases 2009

UNICEF Press Releases 2007/2008

Real Lives (2009-2013)

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Promotional material for prevention and response to pandemic flu in Montenegro

Pregnancy and Early Childhood Development communication package

"It's about ability" booklets for children and teachers

Govorimo o mogućnostima - knjižice za djecu i nastavnike

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Protokol o međusektorskoj saradnji u prevenciji napuštanja djece

PODGORICA, 14. april, 2014 - Ministarstva rada i socijalnog staranja, obrazovanja i zdravstva obavezala su se danas Protokolom o međusektorskoj saradnji na zajednički rad čiji je cilj prevencija napuštanja djece, a prioritet njihovo smještanje u porodicu, umjesto u instituciju.

Naučna istraživanja i analize pokazali su da je rano djetinjstvo, uzrasta do tri godine, od presudnog značaja za normalan rast i razvoj djeteta, kao i da smještanje djece u institucije u ranom uzrastu usporava njihov razvoj i ostavlja ozbiljne i trajne posljedice po dijete.


Potpisivanje Protokola o medusektorskoj saradnji u prevenciji napuötanja djece - UNICEF Crna Gora / 2014

Pokazalo se da su za sprječavanje razdvajanja djece od porodice i njihovo napuštanje ključni jačanje biološke porodice i podrška trudnicama i samohranim roditeljima sa malom djecom uzrasta do tri godine, koji su izloženi faktorima rizika od socijalne ugroženosti.

Protokol je usmjeren na najranjivije grupe budućih majki, novorođenčadi i male djece uzrasta do tri godine, dok se istovremeno sve mjere i procedure iz Protokola odnose i na svu djecu koja rastu u biološkim porodicama.

“Osim što radimo na razvoju htaniteljstva i drugih oblika brige o djeci u porodičnom okruženju, izuzetno je važno preventivno djelovati kako bi se spriječilo napuštanje djece. To se može ostvariti samo ukoliko se u okviru sistema dječje zaštite o djeci brine na sveobuhvatan način, iz ugla socijalne, zdravstvene zaštite i iz ugla obrazovanja. Smatramo da potpisani Protokol predstavlja privrženost daljoj saradnji između ova tri važna sektora”, objasnio je važnost potpisanog protokola, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžamin Perks.

Istraživanja pokazuju da se veliki procenat djece u Crnoj Gori, njih oko 60 odsto, direktno iz porodilišta ili dječje bolnice smješta u institucije, kazao je ministar zdravlja Miodrag Radunović.

“Zato je neopohodna međuresorna saradnja, kako bismo zajedničkim snagama omogućili djeci rast i život u porodici”, istakao je Radunović.

Tromjesečna UNICEF-ova kampanja “Svako dijete treba porodicu” povećala je broj zahtjeva za hraniteljstvo, kao i svijest javnosti o potrebi djece da rastu u toplom porodičnom okruženju.


Bendžamin Perks, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori objasnio je važnost potpisanog Protokola - UNICEF Crna Gora / 2014 

Protokol je nastavak politike koja treba da dovede do iskorjenjivanja prakse napuštanja djece i njihovog smještanja u institucije, na šta se Crna Gora obavezala Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima djeteta. Podaci ministarstva rada i socijalnog staranja pokazuju da se u poslednjih par godina za trećinu smanjio broj djece koja su smještena u institucije.

“Snažno ćemo raditi na tome da deinstitucionalizacija bude proces koji ćemo do kraja sprovesti, onako kako smo to dogovorili sa UNICEF-om i svim našim partnerima”, obećao je ministar rada i socijalnog staranja Predrag Bošković.

Crna Gora se 2012. obavezala da prestane sa praksom smještanja djece uzrasta do tri godine u institucije, godinu dana nakon poziva UNICEF-a i Kancelarije UN Visokog komesarijata za ljudska prava (OHCHR) za Evropu, koji je upućen svim zemljama u regionu.

Protokolom se obezbjeđuje umrežavanje i tijesna saradnja između Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva zdravlja, Ministarstva prosvjete, lokalne samouprave, korisnika usluga i njihovih porodica, u cilju sprječavanja napuštanja djece i njihovog smještanja u institucije.

Pomoćnica ministra prosvjete Vesna Vučurović ocijenila je da će međusektorska saradnja doprinjeti boljim uslugama namijenjenim djeci u Crnoj Gori, kako bi ona srećno i bezbjedno rasla i razvijala se.

Ovaj Protokol predstavlja kamen temeljac koji obezbjeđuje da svako dijete u Crnoj Gori ostvari svoje pravo na život u porodici.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children