Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Protokol o međusektorskoj saradnji u prevenciji napuštanja djece

PODGORICA, 14. april, 2014 - Ministarstva rada i socijalnog staranja, obrazovanja i zdravstva obavezala su se danas Protokolom o međusektorskoj saradnji na zajednički rad čiji je cilj prevencija napuštanja djece, a prioritet njihovo smještanje u porodicu, umjesto u instituciju.

Naučna istraživanja i analize pokazali su da je rano djetinjstvo, uzrasta do tri godine, od presudnog značaja za normalan rast i razvoj djeteta, kao i da smještanje djece u institucije u ranom uzrastu usporava njihov razvoj i ostavlja ozbiljne i trajne posljedice po dijete.


Potpisivanje Protokola o medusektorskoj saradnji u prevenciji napuötanja djece - UNICEF Crna Gora / 2014

Pokazalo se da su za sprječavanje razdvajanja djece od porodice i njihovo napuštanje ključni jačanje biološke porodice i podrška trudnicama i samohranim roditeljima sa malom djecom uzrasta do tri godine, koji su izloženi faktorima rizika od socijalne ugroženosti.

Protokol je usmjeren na najranjivije grupe budućih majki, novorođenčadi i male djece uzrasta do tri godine, dok se istovremeno sve mjere i procedure iz Protokola odnose i na svu djecu koja rastu u biološkim porodicama.

“Osim što radimo na razvoju htaniteljstva i drugih oblika brige o djeci u porodičnom okruženju, izuzetno je važno preventivno djelovati kako bi se spriječilo napuštanje djece. To se može ostvariti samo ukoliko se u okviru sistema dječje zaštite o djeci brine na sveobuhvatan način, iz ugla socijalne, zdravstvene zaštite i iz ugla obrazovanja. Smatramo da potpisani Protokol predstavlja privrženost daljoj saradnji između ova tri važna sektora”, objasnio je važnost potpisanog protokola, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžamin Perks.

Istraživanja pokazuju da se veliki procenat djece u Crnoj Gori, njih oko 60 odsto, direktno iz porodilišta ili dječje bolnice smješta u institucije, kazao je ministar zdravlja Miodrag Radunović.

“Zato je neopohodna međuresorna saradnja, kako bismo zajedničkim snagama omogućili djeci rast i život u porodici”, istakao je Radunović.

Tromjesečna UNICEF-ova kampanja “Svako dijete treba porodicu” povećala je broj zahtjeva za hraniteljstvo, kao i svijest javnosti o potrebi djece da rastu u toplom porodičnom okruženju.


Bendžamin Perks, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori objasnio je važnost potpisanog Protokola - UNICEF Crna Gora / 2014 

Protokol je nastavak politike koja treba da dovede do iskorjenjivanja prakse napuštanja djece i njihovog smještanja u institucije, na šta se Crna Gora obavezala Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima djeteta. Podaci ministarstva rada i socijalnog staranja pokazuju da se u poslednjih par godina za trećinu smanjio broj djece koja su smještena u institucije.

“Snažno ćemo raditi na tome da deinstitucionalizacija bude proces koji ćemo do kraja sprovesti, onako kako smo to dogovorili sa UNICEF-om i svim našim partnerima”, obećao je ministar rada i socijalnog staranja Predrag Bošković.

Crna Gora se 2012. obavezala da prestane sa praksom smještanja djece uzrasta do tri godine u institucije, godinu dana nakon poziva UNICEF-a i Kancelarije UN Visokog komesarijata za ljudska prava (OHCHR) za Evropu, koji je upućen svim zemljama u regionu.

Protokolom se obezbjeđuje umrežavanje i tijesna saradnja između Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva zdravlja, Ministarstva prosvjete, lokalne samouprave, korisnika usluga i njihovih porodica, u cilju sprječavanja napuštanja djece i njihovog smještanja u institucije.

Pomoćnica ministra prosvjete Vesna Vučurović ocijenila je da će međusektorska saradnja doprinjeti boljim uslugama namijenjenim djeci u Crnoj Gori, kako bi ona srećno i bezbjedno rasla i razvijala se.

Ovaj Protokol predstavlja kamen temeljac koji obezbjeđuje da svako dijete u Crnoj Gori ostvari svoje pravo na život u porodici.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children