Media centre

Media centre - Introduction

Stories and videos 2017

Stories and videos 2016

Stories and videos 2015

Stories and videos 2014

Stories and videos 2013

Stories and videos 2012

UNICEF press releases 2011

UNICEF press releases 2010

UNICEF press releases 2009

UNICEF Press Releases 2007/2008

Real Lives (2009-2013)

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Promotional material for prevention and response to pandemic flu in Montenegro

Pregnancy and Early Childhood Development communication package

"It's about ability" booklets for children and teachers

Govorimo o mogućnostima - knjižice za djecu i nastavnike

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Kampanja “Svako dijete treba porodicu” dovela do pozitivnih promjena za djecu bez roditeljskog staranja u Crnoj Gori

PODGORICA, 31. Mart 2014 - 2014-ta je već donijela novine porodici Asović u vidu troipomjesečne djevojčice koju su, kao hranitelji, primili u svoj dom u Nikšiću. Mira Asović, njen suprug i njihova trogodišnja kćerka obradovali su se dolasku bebe u njihov dom.

“Nikada sebi ne bismo mogli dozvoliti da beba od mjesec dana ode u bilo koju instutuciju, a ne u porodicu. Najmanje se otvara dom, a najviše se otvara srce kada je u pitanju hraniteljstvo. Znam da nismo pogriješili, i znam da smo danas izuzetno srećni ljudi,” rekla je hraniteljica Mira Asović.


Predstavljanje pozitivnih rezultata kampanje "Svako dijete treba porodicu" - UNICEF Crna Gora / 2014

Ova topla ljudska priča dio je širih nastojanja, zasnovanih na ljudskim pravima, koja imaju za cilj reformisanje i modernizaciju sistema dječje zaštite, kao i prelazak sa institucionalne zaštite na porodičnu, za svu djecu koja ne mogu živjeti u biološkim porodicama. Dio ovih napora je i kampanja ”Svako dijete treba porodicu” koju su, u septembru 2013, pokrenuli Vlada Crne Gore i UNICEF, uz podršku EU, sa ciljem promocije osnovnog ljudskog prava svakog djeteta na život u porodici.

Prema posljednjem istraživanju o znanju, stavovima i ponašanju građana Crne Gore prema djeci bez roditeljskog staranja, koje je sprovedeno u februaru 2014, pod uticajem ove kampanje povećala se svijest građana o osnovnom ljudskom pravu i potrebi svakog djeteta da raste u toplom porodičnom okruženju. Četiri od pet građana u Crnoj Gori smatra da je za dijete bez roditeljskog staranja bolje da bude smješteno u hraniteljsku porodicu umjesto u instituciju.


Najznačajniji rezultat ove kampanje je porast broja djece koja su smještena u nesrodničke hraniteljske porodice za 40 posto u odnosu na period prije kampanje.

“Na globalnom nivou postoji konsenzus u oblastima dječje psihologije, neurologije i pedijatrije o važnosti kontakta jedan-na-jedan djece u ranom djetinjstvu sa roditeljima, kao osnovnog uslova za zdrav razvoj djeteta. Ne postoji odluka koju Vlada može da donese, a koja ima veći uticaj na ljudska prava i dobrobit ljudskog bića, nego odluka o brizi za dijete koje je bez roditeljskog staranja,” rekao je šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžamin Perks.

Predsjednik Vlade Crne Gore Milo Đukanović naglasio je da će Vlada nastaviti da obezbjeđuje servise porodične zaštite kako bi se spriječilo napuštanje djece i biološke porodice održale na okupu. 

“U narednom periodu, kroz odgovoran pristup i rad, ne samo zaposlenih u centrima za socijalni rad, već i zaposlenih u domovima zdravlja i porodilištima i obrazovnim ustanovama, nastavićemo, u saradnji sa našim međunarodnim partnerima, da omogućavamo da se u kontinuitetu unapređuje ambijent koji će ohrabriti i kreirati mogućnosti da djeca rastu u porodičnom okruženju – kroz smještaj u srodničku ili nesrodničku hraniteljsku porodicu,” naglasio je Predsjednik Vlade Crne Gore Milo Đukanović.


Hraniteljica Mira Asovic, govorila je o svojim iskustvima - UNICEF Crna Gora / 2014 

Prema riječima Andre Lisa, šefa operacija u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, reforma sistema dječje zaštite koja se trenutno sprovodi u Crnoj Gori vodi ka dostizanju međunarodnih standarda u sistemu dječje zaštite. "U Crnoj Gori već vidimo važna dostignuća u propisima i praksi koji se tiču inkluzivnog obrazovanja, prelaska sa institucionalne na njegu u okviru porodice, kao i širenja i unapređenja kvaliteta usluga socijalne i dječje zaštite," istakao je Lis.

Za Miru i njenu tročlanu porodicu, uzimanje bebe na hraniteljstvo bila je pozitivna promjena u njihovim životima. Ona je zahvalna što je dobila takvu priliku, i svakome ko razmišlja da postane hranitelj, poručuje: “Nisu bitne godine. Nije važno da li imate ili ne svoju djecu. Bitno je da niste sebični, da možete, da imate mjesta, energije, snage, volje i želje da još nekome pružite ljubav u životu”. 

 Kampanja „Svako dijete treba porodicu“ sprovodi se u okviru projekta „Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: unapređenje socijalne inkluzije“ kojeg sprovodi Vlada Crne Gore, uz tehničku pomoć UNICEF-a i UNDP-a i finansijsku podršku Evropske unije.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children