Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Crnogorski glumci omogućili djeci sa oštećenjem vida pristup osnovnim udžbenicima u Dejzi formatu

PODGORICA, 5. februar, 2014. – U Crnoj Gori je snimljen prvi udžbenik u Dejzi formatu, namijenjen prvenstveno djeci sa oštećenjem vida. Dejzi format udžbenika predstavlja veoma korisnu alatku za nastavu i učenje koju mogu koristiti svi nastavnici, kao i svi učenici osnovne škole.


Anđela Dragović, učenica sa oštećenjem vida, govori o Dejzi udžbeniku - UNICEF Crna Gora / 2014

Anđela Dragović, učenica sa oštećenjem vida, govorila je o značaju ovog udžbenika koji će omogućiti djeci da imaju pristup informacijama, kao i da još lakše uče: „Mnogima će omogućiti da prvi put samostalno uče. Mogu samo zamisliti kako će put do spoznaje biti lakši i jednostavniji. Žao mi je što moja generacija nije imala mogućnost da stiče znanja, pored tradicionalnih načina, uz pomoć audio udžbenika.“

Za potrebe snimanja Dejzi verzije udžbenika, svoje glasove su pozajmili poznati crnogorski glumci i glumice i studenti Fakulteta dramskih umjetnosti, koji su kao volonteri učestvovali u ovom projektu. Njihov entuzijazam, posvećenost, kao i naporan rad, zajedno sa članovima tima produkcije Resursnog centra i Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, bili su od ključnog značaja za visok kvalitet udžbenika koji je adaptiran u Dejzi formatu.

U znak zahvalnosti za njihov volonterski rad na Dejzi udžbeniku, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžamin Perks, uručio je zahvalnice dekanici Fakulteta dramskih umjetnosti Radmili Vojvodić, kao i glumcima i studentima Fakulteta dramskih umjetnosti.

“Nadam se da će svi biti zadovoljni, i nadam se da će ovaj projekat biti tek prvi u nizu onoga što su studenti sa našeg fakulteta zaista sposobni da urade kad su ovakve stvari u pitanju, posebno za djecu, kojoj vjerujem da će ovaj udžbenik značiti mnogo“, rekla je glumica Dubravka Drakić.


Kroz ovu aktivnost, djeci koja ne mogu da čitaju omogućeno je da usvajaju znanje iz udžbenika samostalno i bez ikakvih ograničenja. Sistem obrazovanja u Crnoj Gori postao je inkluzivniji, dostupniji i stimulativniji za djecu sa smetnjama u razvoju.

“Nadamo se da će u budućnosti svi udžbenici za osnovnu školu postati dostupni u audio ili Dejzi formatu, a što je u skladu sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima djeteta”, naglasio je Bendžamin Perks, šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru.

U okviru ovog projekta, planirano je da se snimi ukupno šest udžbenika u Dejzi formatu. Ovi udžbenici biće pristupačni djeci sa oštećenjem vida i drugim smetnjama u razvoju, kao i njihovim nastavnicima i roditeljima čija je podrška u procesu učenja od izuzetnog značaja. Ovo predstavlja početak procesa koji će djeci sa smetnjama u razvoju na svim nivoima obrazovanja omogućiti da koriste udžbenike u Dejzi formatu.


Prezentacija prvog udžbenika u Dejzi formatu u Crnoj Gori - UNICEF Crna Gora / 2014

“Na ovaj način činimo da dostupnost obrazovanja bude što potpunija, da se omogući ravnopravnost školovanja i da se obrazovanje ove djece učini što kvalitetnijim,“ rekla je Vesna Vučurović, pomoćnica ministra prosvjete.

Udžbenik je snimljen u DAISY (digitalno dostupan informacioni sistem) formatu, koji omogućava lako snimanje pisanog materijala i može sadržati audio i vizuelne poruke. Međunarodni eksperti, angažovani od strane UNICEF-a, obučili su zaposlene u Resursnom centru kako da koriste Dejzi format, sa ciljem da se snimanje Dejzi udžbenika nastavi i sprovodi u skladu sa najvišim standardima.

Snimanje prvog udžbenika u Dejzi formatu, čitanke za 4. razred osnovne škole, autorki Nataše Borović i Sonje Ašanin, organizovano je od strane Resursnog centra za djecu i mlade, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, UNICEF-om, Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva i Fakultetom dramskih umjetnosti, kao i uz veliku pomoć i podršku autorki.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children