Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Prema najnovijim podacima UNICEF-a, inovacije su potrebne za unapređenje prava djeteta

Povodom 25. godišnjice od usvajanja UN Konvencije o pravima djeteta koja se obilježava u novembru ove godine, najnoviji izvještaj UNICEF-a o stanju prava djece u svijetu konstatuje da je značajan napredak ostvaren, ali da je neophodno fokusirati se na nejednakosti kako bi se došlo do djece koja su na marginama

NJUJORK, 30. JANUAR 2014. – Pod sloganom “Svako dijete se broji”, UNICEF danas poziva na ulaganje većih napora i korišćenje inovacija kako bi se prepoznali i riješili problemi koji sprječavaju najugroženiju djecu svijeta da ostvare svoja prava.

Unicefov izvještaj o stanju prava ukupno 2,2 milijarde djece u svijetu, koji je danas objavljen, ističe značaj prikupljanja podataka za poboljšanje života djece, kao i za prepoznavanje nejednakosti u pristupu servisima dječje zaštite koje pogađaju živote mnoge djece.

“Podaci su nam omogućili da spasimo i poboljšamo živote miliona djece i to one najugroženije”, ističe Tessa Wardlaw, šefica odjeljenja UNICEF-a za analizu podataka. “Dalji napredak biće moguć samo ako znamo koja su djeca najviše zanemarena, gdje djevojčice i dječaci ne idu u školu, gdje se šire bolesti ili gdje nedostaje sanitacija.”


Globalni godišnji izvjestaj koji UNICEF objavljuje već 30 godina sadrži i podatke koji se tiču Crne Gore, među kojima se ističe pad stope smrtnosti djece mlađe od 5 godina sa 17 koliko je iznosila 1990. na šest 2014. Zabilježen je pad ovog indikatora sa 7, koliko je bio 2013, na 6 ove godine. Stopa smrtnosti djece mlađe od 5 godina definiše se kao vjerovatnoća umiranja u periodu od rođenja do 5. rođendana i izražava se na hiljadu živorođene djece.

Ogroman je napredak postignut otkako je usvojena UN Konvencija o pravima djeteta 1989. u okviru približavanja roka – 2015. godine – koji je postavljen za postizanje Milenijumskih razvojnih ciljeva. UNICEF-ov globalni izvještaj, “Stanje prava djece u svijetu 2014.” u brojkama pokazuje da:

  • Oko 90 miliona djece bi umrla prije petog rođendana da je stopa smrtnosti djece ostala na istom nivou kao 1990. Ona se značajno smanjila, zbog čega su ova djeca danas živa i to najviše zahvaljujući intervencijama poput vakcinisanja djece, pružanja zdravstvene zaštite i obezbjeđivanja vode i sanitacije.  
  • Poboljšanja u ishrani dovela su do smanjenja od 37% u procentu djece koja zaostaju u razvoju od 1990. 
  • Stopa upisa djece u osnovne škole je porasla čak i u najmanje razvijenim zemljama: dok je 1990. samo 53-oje od stotinu djece u ovim zemljama bilo upisano u školu, 2011. taj broj se povećao na 81 od 100.    

Međutim, statistika u izvještaju koja se nalazi pod naslovom “Svako dijete se broji: otkrivanje nejednakosti, postizanje napretka na ostvarivanju prava djeteta” ukazuje na aktuelna kršenja prava djeteta:

  • Nekih 6.6 milliona djece mlađih od 5 godina umrli su 2012, uglavnom od bolesti koje se mogu spriječiti, što je kršenje njihovog osnovnog ljudskog prava na život i razvoj.
  • 15% djece u svijetu rade poslove koji krše njihovo pravo da budu zaštićeni od ekonomskog iskorišćavanja, kao i pravo na obrazovanje i igru. 
  • 11% djevojčica u svijetu udaje se prije 15. rođendana, čime se ugrožava njihovo pravo na zdravlje, obrazovanje i zaštitu.    

Podaci ovog izvještaja ukazuju i na razlike i nejednakosti, kao i na to da su koristi od razvoja nejednako raspoređene:

  • Najsiromašnija djeca u svijetu imaju skoro tri puta (2.7) manju vjerovatnoću da pri porođaju dobiju pomoć obučene osobe, što njih i njihove majke izlaže riziku komplikacija prilikom porođaja. 
  • U Nigeru, sva urbana domaćinstva i samo 37% ruralnih imaju pristup čistoj vodi za piće. 
  • U Čadu, na svakih stotinu dječaka koji upišu srednju školu, samo 44 djevojčice učine isto, što znači da je veliki broj djevojčica lišen obrazovanja, zaštite i drugih servisa koji pružaju škole. 
Unicefov izvještaj poziva na povećanje investicija u inovacije za ostvarivanja prava svakog djeteta. U izvještaju se takođe ističe da inovacije u prikupljanju podataka, njihovoj analizi i diseminaciji omogućavaju sortiranje podataka po lokaciji, bogatstvu, polu ili smetnjama u razvoju i na taj način se analiziraju djeca koja su u nacionalnim prosjecima nevidljiva.

Većina podataka iz ovog izvještaja prikuplja se kroz nacionalno reprezentativna istraživanja koja se rade po domaćinstvima, a među njima se posebno ističe MICS, Unicefovo istraživanje višestrukih pokazatelja stanja prava djece i žena u zemlji, koje je do sad rađeno u preko stotinu zemalja. Crna Gora će ove godine objaviti rezultate MICS istraživanja.

Uz ovogodišnji globalni izvještaj UNICEF poziva donosioce odluka i javnost da pristupe podacima i koriste ih preko sajta www.data.unicef.org kako bi podržali pozitivne promjene u životima djece.

"Sami podaci ne mijenjaju svijet. Oni, međutim, čine promjene mogućim, tako što identifikuju potrebe, podržavaju lobiranje za promjene i mjere napredak. Ono što je najvažnije jeste da donosioci odluka koriste podatke da bi napravili pozitivne promjene, kao i da su podaci dostupni djeci i lokalnim zajednicama kako bi ih koristili da ocijene učinak i traže odgovornost nadležnih” ističe se u izvještaju.

Za televizije:
Video priča je dostupna na http://weshare.unicef.org/mediaresources

Da pročitate “Stanje prava djece u svijetu 2014. u brojkama: svako dijete se broji – otkrivanje nejednakosti, postizanje napretka na ostvarivanju prava djeteta” i da vidite dodatni multimedijalni materijal posjetite: https://www.unicef.org/sowc2014/numbers

Za informacije o MICS-u, posjetite http://www.childinfo.org/mics.html


Za više informacija kontaktirati:


Jelenu Perović, savjetnicu za komunikacije UNICEF-a Crne Gore
Tel: +382 20 224 277, lokal 3
Mobilni: +382 69 225 315
Email: jperovic@unicef.org
Sajt: www.unicef.org/montenegro/
Fejsbuk stranica: https://www.facebook.com/unicefmontenegro

 

 
Search:

 Email this article

unite for children