Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Srednjoškolci uče da mirno riješe konflikte

Podgorica, 30. novembar, 2013. – Više od 100 srednjoškolaca naučilo je da rješava konflikte na miran način u svakodnevnom životu.

Kristina Dedić, učenica: „Smatram da je to za mene veoma važno kao ličnost koja će se negdje u budućnosti susretati sa brojnim konfliktima. Na taj način što ću sada značajnije moći i bolje razriješiti iste, jer poznajem neke tehnike koje možda ranije nijesam, ili na koje nijesam obraćala pažnju.“


Studenti tokom treninga
o mirnom rješavanju konflikta - UNICEF Crna Gora / 2013          

Andrej Klikovac, učenik: „Najviše sam mogao, imao priliku da kroz  kolektivni rad u jednoj radionici u kojoj je bilo 30 učenika ove škole prije svega pronađem kakva sam to ja ličnost, da vidim do koje sam mjere konfliktna ličnost, kako rješavam konflikte, i prije svega čujem druga mišljenja i izgradim svoje stavove po ovom pitanju.“

Na treninzima se govorilo o komunikaciji, aktivnom slušanju, ulogama u konfliktu i stilovima njegovog rješavanja. Izvođene su vježbe i testovi, a razgovaralo se i o ličnim primjerima iz života učesnika. Cilj je da srednjoškolci usvoje znanje i vještine koje će im omogućiti da izbjegnu da u budućnosti dođu u sukob sa zakonom.


Studenti tokom treninga
o mirnom rješavanju konflikta - UNICEF Crna Gora / 2013

Dea Đebrić, učenica: „Iz ova 2 dana kao najbitniju stvar koju sam naučila ja bih izdvojila aktivno slušanje. Jer sam primijetila da je upravo aktivno slušanje nešto što je najbitnije u rješavanju konflitnih situacija, isto tako u komunikaciji sa ljudima bilo da je to konflikt ili neka druga situacija. Iz prostog razloga što je neophodno saslušati osobu sa kojom dolazimo u kontakt, kako bismo mogli da sagledamo situaciju ne samo iz svog već i iz njenog aspekta i da razriješimo konflikt na jedan način koji će ići u korist i jednoj i drugoj osobi.“

Obučeni srednjoškolci svoje znanje će podijeliti sa vršnjacima i naučiti ih mirnom rješavanju konflikata.


Student Aleksa Ivanovi
ć govorio je o mirnom rješavanju konflikta - UNICEF Crna Gora / 2013

Aleksa Ivanović, učenik: „Mi još uvijek  u svakodnevnim situacijama imamo sukobe. Sad, različitih dakle vrsta i sigurno će nam koristiti da u određenim situacijama dakle budemo mirni, odnosno staloženi.“

Tokom ove i iduće godine, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, treninzi za srednjoškolce o mirnom rješavanju konflikata organizovaće se u srednjim školama širom Crne Gore u okviru projekta "Pravda za djecu"  koji sprovodi Ministarstvo pravde i Ministarstvo rada i socijalnog staranja uz tehničku pomoć UNICEF-a i finansijsku podršku EU.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children