Media centre

Media centre - Introduction

Stories and videos 2017

Stories and videos 2016

Stories and videos 2015

Stories and videos 2014

Stories and videos 2013

Stories and videos 2012

UNICEF press releases 2011

UNICEF press releases 2010

UNICEF press releases 2009

UNICEF Press Releases 2007/2008

Real Lives (2009-2013)

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Promotional material for prevention and response to pandemic flu in Montenegro

Pregnancy and Early Childhood Development communication package

"It's about ability" booklets for children and teachers

Govorimo o mogućnostima - knjižice za djecu i nastavnike

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Crnogorske dnevne novine i pošta podržali kampanju “Svako dijete treba porodicu”

PODGORICA, 6. DECEMBAR 2013. – Šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžamin Perks sastao se nedavno sa direktorom Pošte CG Milanom Martinovićem, kao i direktorima dnevnih listova - “Vijesti” Željkom Ivanovićem, “Dan” Mladenom Milutinovićem, “Dnevne novine” Borisom Darmanovićem i “Pobjeda” Lavom Lajovićem – i dobio njihovu podršku tekućoj kampanji “Svako dijete treba porodicu”.

“Razgovarao sam sa direktorima svih crnogorskih dnevnih listova i Poštom Crne Gore da nam pomognu da dizajniramo i podijelimo prvu crnogorsku samoljepljivu adresiranu kovertu sa ciljem olakšavanja građanima da iskažu interesovanje za hraniteljstvo. Svi zainteresovani jednostavno će popuniti formular i poslati ga poštom. Koverte će biti podijeljene sa dnevnim listovima, a Pošta je obezbijedila besplatnu poštarinu.” objašnjava šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžamin Perks.

Kao rezultat, u ponedjeljak, 9. decembra, svi čitaoci Vijesti, Dana i Pobjede dobiće letak o hraniteljstvu, dok će čitaoci Dnevnih novina isti letak dobiti u ponedjeljak 16. decembra. Letak ima oblik samoljepljive koverte adresirane na Ministarstvo rada i socijalnog staranja unutar koje građani mogu napisati svoje kontakt informacije. Nakon što ga popune, građani mogu letak besplatno poslati Ministarstvu rada i socijalnog staranja. Socijalni radnik će ih ubrzo kontaktirati i dati im vise informacija o hraniteljstvu.

Ova je inovativna ideja sprovedena zahvaljujući podršci Pošte Crne Gore koja je pristala da obezbijedi plaćenu poštarinu za sve letke, kao i zahvaljujući doprinosima svih crnogorskih dnevnih listova – Vijesti, Dana, Dnevnih novina i Pobjede, koji su pristali da letke besplatno podijele sa novinama.

“Želim da zahvalim svim crnogorskim dnevnim listovima i Pošti CG na podršci kampanji “Svako dijete treba porodicu”. Da bi povećali broj hranitelja u zemlji, moramo informisati ljude i ova će nam inovacija značajno pomoći da postignemo taj cilj.” ističe Perks.

Kampanja Svako dijete treba porodicu, koju su u septembru 2013. započeli Vlada Crne Gore, UNICEF i EU, ima za cilj da poveća broj hranitelja i smanji broj djece koja rastu u institucijama. 

Istraživanja rađena tokom posljednjih 50 godina pokazuju da se smještanjem u institucije djeca izlažu riziku zaostajanja u psihičkom, emotivnom i fizičkom razvoju. Stoga, u najboljem je interesu svakog djeteta da odrasta u toplom porodičnom okruženju. 

Glavna poruka kampanje je da kada biološka porodica ne može da brine o djetetu određeno vrijeme, to treba da radi hraniteljska porodica. 

Kampanja “Svako dijete treba porodicu” sprovodi se u okviru projekta  „Reforma sistema socijalne i dječje zaštite – socijalna inkluzija”, kojeg sprovodi Vlada Crne Gore, uz tehničku podršku UNICEF-a i UNDP-a i finansijsku podršku EU. 

Za vise informacija kontaktirati:


Jelenu Perović, savjetnicu za komunikacije UNICEF-a u Crnoj Gori
Telefon: +382 20 224 277, ext.3
Mobilni: +382 69 225 315
Email: jperovic@unicef.org
Sajt https://www.unicef.org/montenegro
Fejsbuk stranica https://www.facebook.com/unicefmontenegro

 

 
Search:

 Email this article

unite for children