Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Crnogorski novinari razmatraju etičko izvještavanje o djeci i manjinama

BUDVA, 26-27 oktobar, 2013. – Uz podršku UNICEF-a, nevladina organizacija 35mm organizovala je u Budvi dvodnevni trening o etičkom izvještavanju o djeci za studente novinarstva i novinare iz crnogorskih medija. Tokom prvog dana, učesnici su razgovarali o najboljim načinima da izvještavaju o manjinama, dok je drugi dan bio fokusiran na razne izazove istraživačkog novinarstva. Treneri i predavači su bili poznati nacionalni, regionalni i međunarodni eksperti iz oblasti novinarstva i ljudskih prava.

UNICEF-ov regionalni šef komunikacija za Jugoistočnu Evropu i Zajednicu nezavisnih država Džon Bad održao je sesiju o etičkom izvještavanju o pravima djeteta sa posebnim osvrtom na dileme koje urednici i novinari imaju kada odlučuju da li da objave fotografiju, identitet i druge informacije o djetetu kroz čiju životnu priču izvještavaju o nekom pravu djeteta.

Bad ističe da “kada tražite ravnotežu između objašnjavanja određene situacije kroz priču djeteta, morate osigurati da je dijete zaštićeno. To je najvažnija stvar. Najbolji interes djeteta je najvažnija stvar, jer ne znate, tj. ne znamo, da li će izvještavanje imati negativne posljedice po život tog djeteta”.


UNICEF-ov regionalni šef komunikacija za Jugoistočnu Evropu i Zajednicu nezavisnih država Džon Bad tokom treninga o etičkom izvještavanju o djeci - UNICEF Montenegro / 2013

Učesnici su uživali u dinamičnoj diskusiji o pravu djeteta na privatnost i na zaštitu, kao i o potrebi da mediji izvještavaju o situaciji kako bi poboljšali život djeteta. Prema mišljenju jedne od učesnika, Đurđice Ćorić, novinarke dnevnog lista Pobjeda, “svi učesnici, studenti i novinari, koji imaju prilično iskustva u praćenju marginalizovanih grupa odavde će otići sa znanjem kako ubuduće treba da izvještavaju o tim stvarima.”

Etičko izvještavanje o Romima i Egipćanima bilo je u fokusu diskusije. Učesnici su se složili da medijsko izvještavanje ima potencijal da njihove probleme stavi u centar javne debate i tako podstakne nadležne da preduzmu hitne akcije kako bi poboljšali njihove živote. Međutim, potreba da se uvijek zaštiti dijete je primarna, jer u suprotnom, izvještavanje može imati negativne posljedice po život djeteta.

Prema riječima Bada, “često se prava manjina krše na svaki mogući način. Stoga, vrlo je značajno da novinari izvještavaju o tome što se dešava u manjinskim zajednicama, ali, oni pri tome moraju osigurati da njihovo izvještavanje ne doprinosi diskriminaciji.” On je, takođe, istakao da dijete ima razna prava među kojima su i pravo na privatnost i na zaštitu. 

“Apsolutno je ključno da novinari razmotre i obezbijede da je dijete zaštićeno od duple diskriminacije: kao prvo, njegova se prava krše kada je diskriminisano, a ako novinari o tome izvijeste na pogrešan način, onda se prava djeteta krše po drugi put.”

Jedan od studenata novinarstva koji je bio na seminaru Rajko Vučetić smatra da će se kao rezultat medijska slika Roma i Egipćana promijeniti. “Ubuduće će se RAE populacija predstavljati u nekom drugom svjetlu u odnosu na to kako su se do sada predstavljali. Ovaj seminar je odlična stvar za studente i za ova dva dana smo dosta naučili o izvještavanju na neki drugačiji način i u budućnosti će nam dosta koristiti.”

Tokom dvodnevnog treninga, UNICEF-ov vodič koji pomaže medijima da izvještavaju o djeci u skladu sa njihovim godinama i pravima podijeljen je učesnicima kako bi se podržale najbolje namjere etičkog izvještavanja: da se zadovolji javni interes bez ugrožavanja prava djeteta. 

 

 
Search:

 Email this article

unite for children