Media centre

Media centre - Introduction

Stories and videos 2017

Stories and videos 2016

Stories and videos 2015

Stories and videos 2014

Stories and videos 2013

Stories and videos 2012

UNICEF press releases 2011

UNICEF press releases 2010

UNICEF press releases 2009

UNICEF Press Releases 2007/2008

Real Lives (2009-2013)

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Promotional material for prevention and response to pandemic flu in Montenegro

Pregnancy and Early Childhood Development communication package

"It's about ability" booklets for children and teachers

Govorimo o mogućnostima - knjižice za djecu i nastavnike

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Regionalna Direktorka UNICEF-a stiže u Crnu Goru radi sastanaka na visokom nivou

PODGORICA, 24. OKTOBAR, 2013. Regionalna direktorka UNICEF-a za Centralnu i Jugoistočnu Evropu i Zajednicu nezavisnih država Marie-Pierre Poirier, doputovala je danas u svoju prvu posjetu Crnoj Gori, kako bi pružila podršku ostvarivanju prava najugroženije djece u našoj zemlji.

G-dja Poirier će se susresti sa ministrom zdravlja Miodragom Radunovićem, ministrom za ljudska i manjinska prava Suadom Numanovićem, ministrom vanjskih poslova Igorom Lukšićem, ministrom prosvjete Slavoljubom Stijepovićem, zaštitnikom ljudskih prava i sloboda Šućkom Bakovićem, šefom EU Delegacije u Crnoj Gori Mitjom Drobničem, kao i sa drugim visokim zvaničnicima.

Tokom sedmice od 28. oktobra do 1. novembra, g-dja Poirier će predsjedavati sastankom šefova predstavništava UNICEF-a iz regiona. Ovo je prvi put da se ovaj događaj organizuje u Crnoj Gori.

Poslednjeg dana posjete, 2. novembra, ona će razgovarati sa djecom, roditeljima i zvaničnicima u Dječjem domu “Mladost” u Bijeloj, kao i u Dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju u Herceg Novom. U okviru kampanje “Svako dijete treba porodicu”, g-dja Poirier će prisustvovati “Otvorenom danu” centra za socijalni rad u Herceg Novom posvećenom promociji hraniteljstva. Tokom ovih posjeta, pridružiće joj se zamjenica izvršnog direktora UNICEF-a Geeta Rao Gupte, zamjenik ministra rada i socijalnog staranja Goran Kuševija i šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžamin Perks.

“Veoma sam srećna što sam u posjeti Crnoj Gori kako bih imala direktan uvid u položaj djece u zemlji”, izjavila je Marie-Pierre Poirier. “Crna Gora je u skorije vrijeme napravila veliki napredak u izgradnji kapaciteta i podizanju svijesti građana o pravima djeteta. Kao i u drugim zemljama regiona, mnogi izazovi su još uvijek pred nama, poput siromaštva, niske stope upisa djece u predškolsko obrazovanje, uključivanja ranjivih grupa djece u društvo, posebno djece sa smetnjama u razvoju, kao i obezbjeđivanja svakom djetetu da raste u bezbjednom porodičnom okruženju.”

Sa sjedištem u Ženevi, Marie-Pierre Poirier rukovodi radom UNICEF-a u regionu. Gospođa Poirier ima 25 godina iskustva u Aziji, Africi, Evropi i Latinskoj Americi u oblasti razvoja i upravljanja nacionalnim programima saradnje na polju ljudskih prava sa vladama, civilnim društvom i privatnim sektorom.

Za više informacija kontaktirajte:

Jelenu Perović
šeficu komunikacija u UNICEF-u Crna Gora
Tel: +382 20 224 277, lokal 3
Mob: +382 69 225 315     
Email:
jperovic@unicef.org
http://www.unicef.org/montenegro/
https://www.facebook.com/unicefmontenegro

 

 
Search:

 Email this article

unite for children