Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Konferencija na visokom nivou o deinstitucionalizaciji “Prevencija smještanja djece u institucije”

BUDVA, 16. jul 2013 – Konferencija na visokom nivou o deinstitucionalizaciji pod nazivom “Prevencija smještanja djece u institucije” okupila je oko 100 predstavnika relevantnih institucija da diskutuju o vaznosti sprecavanja takve prakse.

 
Panel diskusija na konferenciji na visokom nivou o deinstitucionalizaciji pod nazivom “Prevencija smještanja djece u institucije” - UNICEF Crna Gora / 2013

Eksperti Unicefa sa bogatim međunarodnim iskustvom u toj oblasti, profesor Kevin Braun I Pol Martin, predstavili su ključne činjenice o deinstitucionalizaciji, kao i primjere najbolje međunarodne prakse. Dvojica eksperata ponudili su i konkretne preporuke za kreiranje alternativnih servisa za djecu.

“Pokušavamo da pomognemo stvaranje alternativnih servisa. Prevnstveni cilj je omogućiti da porodica bude na okupu i spriječiti da djeca napuste porodicu, a onda kada to nije moguće, cilj je razvijanje alternativnih servisa kao što su hraniteljske porodice i kuće za manje grupe djece, u kojima se simulira porodično okruženje”, kazao je Bendžamin Perks, šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru.

Istraživanja su pokazala da je smještaj djece u institucije naročito poguban za djecu do 3 godine starosti. Mozak se sporije razvija, a njihov fizički razvoj je slabiji nego kod djece koja žive u porodičnom okruženju. Institucionalizacija djece mlađe od tri godine ostavlja dugoročne posljedice na njihov kasniji život.

“Djeca u institucijama ne razvijaju se kao druga djeca. Kasnije se otežano socijalizuju jer nijesu u stanju da jasno prepoznaju socijalne granice. To ovu djecu čini ranjivom u kasnijim fazama života, jer su u većem riziku da postanu nasilnici ili žrtve iskorištavanja”, izjavio je Kevin Braun, šef katedre za forenzičku psihologiju i dječije zdravlje na Univerzitetu u Notingemu.

Budući da je pravo djeteta da živi u porodičnom okruženju jedno od osnovnih ljudskih prava, proces deinstitucionalizacije predstavlja imperativ s apekta zaštite ljudskih prava.


Konferencija na visokom nivou o deinstitucionalizaciji pod nazivom “Prevencija smještanja djece u institucije” - UNICEF Crna Gora / 2013

"Svako dijete je važno. Svako dijete je subjekat, ne objekat, i svakom djetetu treba omogućiti da uživa sva garantovana prava. Bez obzira na infrastrukturu institucije, moraju se uzeti u obzir emocije djece o kojima treba voditi računa kako bi svakom djetetu bilo omogućeno da izraste u zdravu odraslu osobu”, naglasila je Marija Rauš, savjetnica za ljudska prava u Kancelariji stalnog koordinatora Ujedinjenih nacija u Srbiji.

Crna Gora je pokazala jasnu oporedijeljenost da spiječi smještanje djece u institucije. Vlada je u tom smislu napravila I konkretne korake, uključujući usvajanje novog Zakona o socijalnoj i djecijoj zastiti i Strategije o hraniteljstvu, kao i organizovanje brojnih treninga predstavnika obrazovnog, zdravstvenog i sistema socijalne zaštite.

“U toku je izrada Protokola za prevenciju institucionalizacije djece sa naglaskom na djecu do 3 godine. I u toku je ono što je veoma bitno sa institucionalnog aspekta a to je transformacija Dječijeg doma u Bijeloj”, istakao je Predrag Bošković, ministar rada i socijalnog staranja u Vladi Crne Gore.

Konferencija predstavlja nastavak aktivnosti u okviru međunarodne kampanje “Prevencija smještanja djece mladje od tri godine u institucije”, koja je pokrenuta u Evropskom parlamentu u junu 2011. godine uz podršku Unicefa i Kancelarije Visokog komesara za ljudska prava.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children