Media centre

Media centre - Introduction

Stories and videos 2017

Stories and videos 2016

Stories and videos 2015

Stories and videos 2014

Stories and videos 2013

Stories and videos 2012

UNICEF press releases 2011

UNICEF press releases 2010

UNICEF press releases 2009

UNICEF Press Releases 2007/2008

Real Lives (2009-2013)

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Promotional material for prevention and response to pandemic flu in Montenegro

Pregnancy and Early Childhood Development communication package

"It's about ability" booklets for children and teachers

Govorimo o mogućnostima - knjižice za djecu i nastavnike

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Konferencija na visokom nivou o deinstitucionalizaciji “Prevencija smještanja djece u institucije”

BUDVA, 16. jul 2013 – Konferencija na visokom nivou o deinstitucionalizaciji pod nazivom “Prevencija smještanja djece u institucije” okupila je oko 100 predstavnika relevantnih institucija da diskutuju o vaznosti sprecavanja takve prakse.

 
Panel diskusija na konferenciji na visokom nivou o deinstitucionalizaciji pod nazivom “Prevencija smještanja djece u institucije” - UNICEF Crna Gora / 2013

Eksperti Unicefa sa bogatim međunarodnim iskustvom u toj oblasti, profesor Kevin Braun I Pol Martin, predstavili su ključne činjenice o deinstitucionalizaciji, kao i primjere najbolje međunarodne prakse. Dvojica eksperata ponudili su i konkretne preporuke za kreiranje alternativnih servisa za djecu.

“Pokušavamo da pomognemo stvaranje alternativnih servisa. Prevnstveni cilj je omogućiti da porodica bude na okupu i spriječiti da djeca napuste porodicu, a onda kada to nije moguće, cilj je razvijanje alternativnih servisa kao što su hraniteljske porodice i kuće za manje grupe djece, u kojima se simulira porodično okruženje”, kazao je Bendžamin Perks, šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru.

Istraživanja su pokazala da je smještaj djece u institucije naročito poguban za djecu do 3 godine starosti. Mozak se sporije razvija, a njihov fizički razvoj je slabiji nego kod djece koja žive u porodičnom okruženju. Institucionalizacija djece mlađe od tri godine ostavlja dugoročne posljedice na njihov kasniji život.

“Djeca u institucijama ne razvijaju se kao druga djeca. Kasnije se otežano socijalizuju jer nijesu u stanju da jasno prepoznaju socijalne granice. To ovu djecu čini ranjivom u kasnijim fazama života, jer su u većem riziku da postanu nasilnici ili žrtve iskorištavanja”, izjavio je Kevin Braun, šef katedre za forenzičku psihologiju i dječije zdravlje na Univerzitetu u Notingemu.

Budući da je pravo djeteta da živi u porodičnom okruženju jedno od osnovnih ljudskih prava, proces deinstitucionalizacije predstavlja imperativ s apekta zaštite ljudskih prava.


Konferencija na visokom nivou o deinstitucionalizaciji pod nazivom “Prevencija smještanja djece u institucije” - UNICEF Crna Gora / 2013

"Svako dijete je važno. Svako dijete je subjekat, ne objekat, i svakom djetetu treba omogućiti da uživa sva garantovana prava. Bez obzira na infrastrukturu institucije, moraju se uzeti u obzir emocije djece o kojima treba voditi računa kako bi svakom djetetu bilo omogućeno da izraste u zdravu odraslu osobu”, naglasila je Marija Rauš, savjetnica za ljudska prava u Kancelariji stalnog koordinatora Ujedinjenih nacija u Srbiji.

Crna Gora je pokazala jasnu oporedijeljenost da spiječi smještanje djece u institucije. Vlada je u tom smislu napravila I konkretne korake, uključujući usvajanje novog Zakona o socijalnoj i djecijoj zastiti i Strategije o hraniteljstvu, kao i organizovanje brojnih treninga predstavnika obrazovnog, zdravstvenog i sistema socijalne zaštite.

“U toku je izrada Protokola za prevenciju institucionalizacije djece sa naglaskom na djecu do 3 godine. I u toku je ono što je veoma bitno sa institucionalnog aspekta a to je transformacija Dječijeg doma u Bijeloj”, istakao je Predrag Bošković, ministar rada i socijalnog staranja u Vladi Crne Gore.

Konferencija predstavlja nastavak aktivnosti u okviru međunarodne kampanje “Prevencija smještanja djece mladje od tri godine u institucije”, koja je pokrenuta u Evropskom parlamentu u junu 2011. godine uz podršku Unicefa i Kancelarije Visokog komesara za ljudska prava.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children