Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

UNICEF Crna Gora objavljuje studiju o preprekama u obrazovanju, Romska i Egipćanska djeca

Podgorica, 21. jun 2013 – U petak, 21. juna 2013, UNICEF Crna Gora će objaviti “Studiju o preprekama u obrazovanju u Crnoj Gori za djecu romske i egipćanske nacionalnosti”. Ovaj sveobuhvatni izvještaj nudi detaljan uvid u probleme sa kojima se susrijeću romska i egipćanska djeca i njihove porodice, a tiču se inkluzije u obavezno obrazovanje.


UNICEF Crna Gora / 2013


“Nijedan društveni problem ne može se objasniti samo jednim uzročnikom ili determinantom“, kaže šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžamin Perks, “a Studija o preprekama u obrazovanju u Crnoj Gori je prva u regionu koja je uspjela da prikaže multidimenzionalnu prirodu ovog problema.”

Podaci iz popisa iz 2011. godine govore da samo polovina djece romske i egipćanske nacionalnosti pohađaju osnovnu školu. Samo trećina će završiti osnovnu školu, a samo sedam odsto njih će završiti i srednju školu. Takođe, stopa pohađanja vrtića, koji pripremaju djecu za osnovnu školu i pomažu da se ovlada crnogorskim jezikom, i dalje je veoma mala. Tako niska obrazovna postignuća romske i egipćanske djece predstavljaju jedan od glavnih izazova na polju ljudskih prava u Crnoj Gori.

“Studija o preprekama u obrazovanju u Crnoj Gori” nudi podatke koji mogu pomoći Vladi Crne Gore da bolje prati i procjenjuje stanje romske i egipćanske djece u obrazovnom sistemu. Takođe, ova studija predstavlja važan dodatak opštim istraživanjima o populaciji Roma i Egipćana u Crnoj Gori.

Kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj Uniji, Crna Gora teži postizanju konkretnih evropskih standarda. Pristupni proces podrazumijeva primjenu pravila koja eliminišu prepreke za djecu romske i egipćanske nacionalnosti a tiču se pristupa obrazovanju. Osim toga, Crna Gora se obavezala da će poštovati Milenijumske razvojne ciljeve, koji predviđaju da će 100% dječaka i djevojčica biti upisano u osnovne škole do 2015. godine, dok se će se posebna pažnja posvetiti inkluziji djece iz marginalizovanih grupa i prevenciji ranog napuštanja škole. 

“Obrazovanje je ključ za rješavanje problema siromaštva i društvene isključenosti”, kaže šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžamin Perks. “Obrazovanje je najuspješniji način da se u društvo integrišu marginalizovane grupe. Međutim, održiv napredak u obrazovanju Roma i Egipćana može se postići samo ako se istovremeno uhvatimo u koštac sa svim preprekama.”

Za više informacija molimo vas da se obratite:

Vlatku Otaševiću, savjetniku za komunikacije Sistema UN u Crnoj Gori
Tel: +382 20 22 55 33 ext.151
Fax+382 20 22 55 51
Mob: +382 67 281 299
Mejl: vlatko.otasevic@one.un.org
Vebsajt: www.unicef.org/montenegro - www.un.org.me
Facebook: www.facebook.com/unicefmontenegro - www.facebook.com/UN.Montenegro

 

 

 

 

Download

Download the full reportEnglish

Crnogorski 


Search:

 Email this article

unite for children