Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Lokalne komisije za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama uče da rade sa djecom sa autizmom

PODGORICA, 14-16 MART, 2013. – Više od 60 stručnjaka iz lokalnih komisija za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama u Crnoj Gori završilo je obuku o procjeni i identifikovanju djece sa autizmom u cilju njihovog usmjeravanja u redovni obrazovni sistem u skladu sa posebnim potrebama djeteta.

Glavne teme obuke tiču se različitih simptoma autizma kod djece, rane detekcije i procjene kapaciteta ove djece, kao i modela školovanja djece sa autizmom.

“Na ovom seminaru predstavljen je potupno drugačiji pristup prema djeci sa autizmom. Upoznali smo se sa uzrocima autizma i metodologijom u komunikaciji sa ovom djecom, kao i sa načinima za pružanje najboljih odgovora na njihove potrebe”, rekla je Nejra Mekić, psiholog u osnovnoj školi “Dušan Korać” u Bijelom Polju.

Autizam je razvojni poremećaj koji se javlja tokom prve tri godine života i ima ogroman uticaj na djecu, njihove porodice i društva. Djeca sa autizmom često nemaju adekvatnu podršku i imaju ograničen pristup uslugama, kao što su školovanje i zdravstvena zaštita. Liječenje u ranom djetinjstvu može ublažiti efekat autizma i unaprijediti razvoj djeteta.


Nenad Glumbić, profesor na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu tokom obuke

“Učesnici su postavljali mnoga pitanja tokom treninga, a najviše su ih interesovali najefikasniji modeli rada sa djecom sa autizmom u školskim uslovima. Usvojili su nova znanja i dobijene informacije će prenositi drugim stručnjacima i roditeljima ove djece, kako bi se prepoznali najbolji načini školovanja djece sa autizmom”, rekao je Nenad Glumbić, profesor na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu.

Prema podacima Ministarstva prosvjete, na nivou lokalne zajednice formirano je 18 komisija za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama u obrazovni sistem. Komisije određuju obrazovni program, dodatnu stručnu pomoć, kadrovske, prostorne i druge uslove koji moraju biti obezbijeđeni. Uz podršku UNICEF-a, članovi komisija su obučeni, urađeni su radni instrumenti i štampan je Priručnik za rad ovih komisija.


Stručnjaci iz lokalnih komisija za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama u Crnoj Gori tokom obuke

“Kroz ovaj seminar podiže se nivo znanja o smetnjama iz spektra autizma. Naime, pokazalo se da stručnjaci, bez obzira na profil, nemaju dovoljno znanja i umijeća da prepoznaju čitav spektar autizma kao smetnje, odrede nivo podrške i pruže kompetentne preporuke školama za rad sa ovom djecom. Stoga, teme koje razjašnjavaju činjenice i predrasude o autizmu i ukazuju na rane znake i intervenciju autizma upućuju na modele školovanja i podršku koji su potrebni djeci sa autizmom”, rekla je Tamara Milić, savjetnica za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama u Ministarstvu prosvjete.

UNICEF će nastaviti da podržava Vladu Crne Gore u izgradnji sistema koji svoj djeci pruža kvalitetno obrazovanje i šansu da ostvare svoje potencijale.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children