Media centre

Media centre - Introduction

Stories and videos 2017

Stories and videos 2016

Stories and videos 2015

Stories and videos 2014

Stories and videos 2013

Stories and videos 2012

UNICEF press releases 2011

UNICEF press releases 2010

UNICEF press releases 2009

UNICEF Press Releases 2007/2008

Real Lives (2009-2013)

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Promotional material for prevention and response to pandemic flu in Montenegro

Pregnancy and Early Childhood Development communication package

"It's about ability" booklets for children and teachers

Govorimo o mogućnostima - knjižice za djecu i nastavnike

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Lokalne komisije za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama uče da rade sa djecom sa autizmom

PODGORICA, 14-16 MART, 2013. – Više od 60 stručnjaka iz lokalnih komisija za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama u Crnoj Gori završilo je obuku o procjeni i identifikovanju djece sa autizmom u cilju njihovog usmjeravanja u redovni obrazovni sistem u skladu sa posebnim potrebama djeteta.

Glavne teme obuke tiču se različitih simptoma autizma kod djece, rane detekcije i procjene kapaciteta ove djece, kao i modela školovanja djece sa autizmom.

“Na ovom seminaru predstavljen je potupno drugačiji pristup prema djeci sa autizmom. Upoznali smo se sa uzrocima autizma i metodologijom u komunikaciji sa ovom djecom, kao i sa načinima za pružanje najboljih odgovora na njihove potrebe”, rekla je Nejra Mekić, psiholog u osnovnoj školi “Dušan Korać” u Bijelom Polju.

Autizam je razvojni poremećaj koji se javlja tokom prve tri godine života i ima ogroman uticaj na djecu, njihove porodice i društva. Djeca sa autizmom često nemaju adekvatnu podršku i imaju ograničen pristup uslugama, kao što su školovanje i zdravstvena zaštita. Liječenje u ranom djetinjstvu može ublažiti efekat autizma i unaprijediti razvoj djeteta.


Nenad Glumbić, profesor na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu tokom obuke

“Učesnici su postavljali mnoga pitanja tokom treninga, a najviše su ih interesovali najefikasniji modeli rada sa djecom sa autizmom u školskim uslovima. Usvojili su nova znanja i dobijene informacije će prenositi drugim stručnjacima i roditeljima ove djece, kako bi se prepoznali najbolji načini školovanja djece sa autizmom”, rekao je Nenad Glumbić, profesor na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu.

Prema podacima Ministarstva prosvjete, na nivou lokalne zajednice formirano je 18 komisija za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama u obrazovni sistem. Komisije određuju obrazovni program, dodatnu stručnu pomoć, kadrovske, prostorne i druge uslove koji moraju biti obezbijeđeni. Uz podršku UNICEF-a, članovi komisija su obučeni, urađeni su radni instrumenti i štampan je Priručnik za rad ovih komisija.


Stručnjaci iz lokalnih komisija za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama u Crnoj Gori tokom obuke

“Kroz ovaj seminar podiže se nivo znanja o smetnjama iz spektra autizma. Naime, pokazalo se da stručnjaci, bez obzira na profil, nemaju dovoljno znanja i umijeća da prepoznaju čitav spektar autizma kao smetnje, odrede nivo podrške i pruže kompetentne preporuke školama za rad sa ovom djecom. Stoga, teme koje razjašnjavaju činjenice i predrasude o autizmu i ukazuju na rane znake i intervenciju autizma upućuju na modele školovanja i podršku koji su potrebni djeci sa autizmom”, rekla je Tamara Milić, savjetnica za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama u Ministarstvu prosvjete.

UNICEF će nastaviti da podržava Vladu Crne Gore u izgradnji sistema koji svoj djeci pruža kvalitetno obrazovanje i šansu da ostvare svoje potencijale.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children