Media centre

Media centre - Introduction

Stories and videos 2017

Stories and videos 2016

Stories and videos 2015

Stories and videos 2014

Stories and videos 2013

Stories and videos 2012

UNICEF press releases 2011

UNICEF press releases 2010

UNICEF press releases 2009

UNICEF Press Releases 2007/2008

Real Lives (2009-2013)

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Promotional material for prevention and response to pandemic flu in Montenegro

Pregnancy and Early Childhood Development communication package

"It's about ability" booklets for children and teachers

Govorimo o mogućnostima - knjižice za djecu i nastavnike

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Učenici u školama u Crnoj Gori uče o smanjenju rizika od prirodnih katastrofa

PODGORICA, 13. MART, 2013. – Zavod za školstvo i Ministarstvo unutrašnjih poslova – Sektor za vanredne situacije i civilnu bezbjednost, u saradnji sa UNICEF-om sprovode projekat “Pripremljenost za odgovor na katastrofe i smanjenje rizika od katastrofa”. Cilj projekta je da se učenicima i profesorima pruži potrebno znanje i ponude objašnjenja kako se treba ponašati kako bi se smanjio uticaj prirodnih katastrofa.

‘’Sve je više katastrofa na globalnom nivou i u današnje vrijeme rizik je sve veći, što znači da se uvećava broj ljudi koje pogađaju katastrofe. Pod smanjenjem rizika od katastrofa podrazumijeva se spremnost na katastrofe, smanjenje rizika, odnosno smanjenje ranjivosti prije nego se katastrofa dogodi”, objašnjava ekspert za smanjenje rizika od katastrofa UNICEF-a za Centralnu i Istočnu Evropu i Zajednicu nezavisnih država Lisa Gupi.

U okviru ovog projekta kojeg uz podršku UNICEF-a finansira USAID – OFDA, više od 80 opštinskih službenika, predstavnika škola i lokalnih zajednica, kao i zaposlenih u NVO sektoru učestvovalo je u radionicama ,,Djeca i smanjenje rizika od katastrofa’’ kako bi se podigla svijest o potrebi da se smanje rizici od požara, zemljotresa i poplava sa fokusom na bezbjednost u školama.
‘’U Crnoj Gori vanredne situacije najčešće su vezane za razorne zemljotrese, klizišta, poplave, sniježne lavine, požare i druge velike prirodne nepogode. Cilj obrazovanja za reagovanje u vanrednim situacijama jeste da učenici uče određene sadržaje i izgradjuju potrebne vještine za adekvatno reagovanje u vanrednim situacijama’’, rekao je pomoćnik direktora zavoda za školstvo Radoslav Milošević Atos.


Učenici osnovne škole u Ulcinju popunjavaju upitnik o smanjenju rizika od katastrofa 

Istraživanje urađeno na uzorku od 250 učenika i roditelja pokazalo je da je pripremljenost škola za slučaj prirodnih katastrofa veoma loša i da je neophodno da učenici i nastavnici nauče više o prirodnim katastrofama i postupcima za smanjenje rizika od katastrofa.
‘’Nažalost, ako znamo da u sistemu obrazovanja trenutno ne postoje tematike, odnosno predmeti koji se bave vanrednim situacijama i ako znamo da na taj način imamo problema što se tiče edukacije djece i građana na temu postupanja i ponašanja u vanrednim situacijama, a sa druge strane imamo izražene vanredne situacije prouzrokovane različitim vrstama hazarda unazad nekoliko godina, onda je jasno zbog čega želim da iskažem zahvalnost što je Sektor za vanredne situacije i civilnu bezbjednost dio ovog projekta,’’ rekao je vršilac dužnosti pomoćnika ministra za vanredne situacije Ljuban Tmušić.U pet odabarnih pilot škola u Ulcinju, Beranama, Baru, Kotoru i Podgorici, grupa eksperata uz aktivno učešće djece i nastavnika uradiće procjenu ugroženosti od zemljotresa i planove zaštite i spašavanja od zemljotresa. Rad na pripremi školskog programa o smanjenju rizika od katastrofa biće urađen nakon istraživanja koje je sprovedeno među učenicima i nastavnicima o njihovom znanju i ponašanju u vezi sa prirodnim katastrofama i mogućnošću da se na njih reaguje u školama.
‘’Imamo veoma ograničeno obrazovanje po pitanju prirodnih nepogoda, znam po mojim vršnjacima, za njih to nije ništa posebno, ali kad se tako nešto dogodi onda su svi u velikoj panici’’, kaže Anja Radonjić, učenica OŠ ,,Narodni Heroj - Savo Ilić’’ u Kotoru. ‘’Ukoliko je i učenik i profesor obrazovan o tome i zna šta da uradi u određenoj situaciji sigurno će biti manje panike i manje problema,‘’ tvrdi  pedagog i psiholog kotorske osnovne škole, Ljiljana Adzić.
Ovaj projekat je prvi angažman UNICEF-a na polju smanjenja rizika od katastrofa u Crnoj Gori s ciljem da se poboljša odgovor na vanredne situacije uzrokovane prirodnim nepogodama u sektoru obrazovanja.    


Predstavnici ministarstava, institucija, škola i lokalnih zajednica razgovaraju o značaju smanjenja rizika od prirodnih katastrofa 

Na početku projekta organizovana je serija radionica na nacionalnom i regionalnom nivou na kojima su predstavnici ministarstava, institucija, škola i lokalnih zajednica razgovarali o značaju smanjenja rizika od prirodnih katastrofa i planovima koje treba sprovesti kako bi ta tema postala dio nacionalne i lokalne agende.
“Fokusiranjem prvenstveno na sektor obrazovanja, program unapređuje nacionalne politike i kapacitete kako bi se bolje integrisali elementi smanjenja rizika unutar postojećeg obrazovnog programa, obuke nastavnika i svakodnevnog upravljanja školama”, objasnio je šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžamin Perks.

U septembru 2012. UNICEF i Vlada Sjedinjenih Država odlučili su da podrže Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Moldaviju u implementaciji programa smanjenje rizika od katastrofa u školama što je u skladu sa Hjogo Akcionim Okvirom (HAO). HAO je 10-o godišnji plan koji će svijet učiniti bezbjednijim kada su u pitanju prirodne katastrofe. Generalna Skupština UN-a prihvatila je HAO nakon konferencije o Smanjenju posljedica katastrofa koja je održana 2005. godine.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children