Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Stručnjaci u Crnoj Gori uspješno završili obuku podrške za hraniteljske porodice

PODGORICA, 11. MART, 2013. – 26 stručnjaka iz centara za socijalni rad, Ministarstva rada i socijalnog staranja, kao i Dječjeg doma „Mladost“, završilo je obuku za podršku hraniteljskim porodicama u Crnoj Gori kako bi doprinjeli da svako dijete u Crnoj Gori raste u sigurnom i toplom porodičnom okruženju.

Cilj ovog seminara je da omogući učesnicima da razviju trenerske vještine, znanje i samopouzdanje koje će im pomoći u boljoj procjeni potencijalnih hraniteljskih porodica. Učesnici seminara uglavnom su zaposleni u centrima za socijalni rad, koji su u najbližoj vezi sa sadašnjim i budućim hraniteljima. Seminar se održao u februaru i martu 2013.
“Na ovom seminaru, predavači su podijelili sa nama svoja iskustva i pokazali kako se to radi u regionu, kako bi na taj način usavršili naš dosadašnji rad i intezivirali rad na hraniteljstvu”, rekla je Marija Popović, psihološkinja Centra za socijalni rad u Podgorici.


Stručnjaci iz centara za socijalni rad, Ministarstva rada i socijalnog staranja i Dječjeg doma „Mladost“, na obuci za podršku hraniteljskim porodicama

Ključna komponenta tekuće reforme sistema dječije zaštite je širenje hraniteljstva u Crnoj Gori. Cilj nam je da hraniteljima i usvojiteljima omogućimo da u kontinuitetu dobijaju podršku, obrazovanje i usluge koje će im pomoći da djeci pruže ljubav i podršku u okviru porodice, naglašavaju iz Ministarstva rada i socijanog staranja.
“Crna Gora je donijela Strategiju razvoja hraniteljstva, u okviru koje je planirano da se usluga hraniteljstva usavrši, i to je razlog za ovu obuku trenera za hraniteljstvo. Veoma je bitno da se ova usluga podrži, tako da hraniteljske porodice za vrijeme trajanja hraniteljstva u kontinuitetu dobijaju podršku od strane stručnih radnika centara za socijalni rad”, rekla je Svetlana Sovilj, savjetnica u Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

Pravilna obuka hraniteljskih porodica u pogledu njihovih uloga, prava i odgovornosti je ključni element kako bi adekvatno odgovorili potrebama djeteta bez odgovarajućeg roditeljskog staranja. Pored toga, treneri hraniteljskih porodica treba da dalje jačaju odnose sa njima kako bi održali povjerenje, poštovanje i podršku koja im je potrebna od strane sistema dječije zaštite.
“Danas završavamo jedan veoma ozbiljan trening trenera za realizaciju programa obuke budućih hranitelja u Crnoj Gori. Izgradili smo jedan broj profesionalaca u Crnoj Gori koji mogu da reformišu sistem socijalne zaštite, prije svega zaštitu djece bez roditeljskog staranja i razvoj hraniteljstva”, izjavila je konsultant UNICEF-a Dobrila Grujić.


Stručnjaci iz centara za socijalni rad, Ministarstva rada i socijalnog staranja i Dječjeg doma „Mladost“, na obuci za podršku hraniteljskim porodicama

Hraniteljske porodice obezbjeđuju sigurnu i podsticajnu sredinu za razvoj djece bez roditeljskog staranja pružajući im adekvatnu njegu, uključujući zdravlje i obrazovanje, u cilju njihovog osposobljavanja za samostalan život. Hraniteljske porodice takođe pružaju djeci podršku u uspostavljanju i održavanju veza sa biološkim porodicama i očuvanju ličnog i porodičnog identiteta.
''Svako dijete ima pravo da živi u porodici. Za djecu koju ne mogu odgajati njihove porodice, potrebno je obezbijediti alternativno porodično okruženje poput hraniteljske porodice umjesto smještanja u instituciju. Zbrinjavanje djece u okviru institucije treba da bude krajnja mjera koja se primjenjuje na najkraći mogući period'', objasnio je šef predstavništva UNICEF-a Bendžamin Perks.

Obuka podrške za hraniteljske porodice u Crnoj Gori uslijedila je nakon što je usvojena Strategija razvoja hraniteljstva u Crnoj Gori (2012-2016). Trening je dio projekta “Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: unapređenje socijalne inkluzije” koji implementiraVlada Crne Gore uz tehničku pomoć UNICEF-a i UNDP-a i finansijsku podršku Evropske unije u iznosu od 3 miliona eura.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children