Media centre

Media centre - Introduction

Stories and videos 2017

Stories and videos 2016

Stories and videos 2015

Stories and videos 2014

Stories and videos 2013

Stories and videos 2012

UNICEF press releases 2011

UNICEF press releases 2010

UNICEF press releases 2009

UNICEF Press Releases 2007/2008

Real Lives (2009-2013)

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Promotional material for prevention and response to pandemic flu in Montenegro

Pregnancy and Early Childhood Development communication package

"It's about ability" booklets for children and teachers

Govorimo o mogućnostima - knjižice za djecu i nastavnike

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Predstavljanje početka sprovođenja MICS istraživanja - istraživanja višestrukih pokazatelja stanja prava žena i djece u Crnoj Gori

PODGORICA, 5. MART, 2013. – Direktorica Zavoda za statistiku Crne Gore mr Gordana Radojević, šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžamin Perks i načelnica Odsjeka demografije i popisa stanovništva u Zavodu za statistiku Crne Gore Snežana Remiković zvanično su predstavili početak sprovođenja Istraživanja višestrukih pokazatelja stanja prava žena i djece u Crnoj Gori (MICS5), u utorak, 5. marta 2013.

MICS istraživanje je razvijeno od strane UNICEF-a i predstavlja međunarodni program istraživanja domaćinstava koji pruža međunarodno uporedive podatke o djeci, ženama i muškarcima. Sprovođenje ovog istraživanja je u nadležnosti Zavoda za statistiku Crne Gore (MONSTAT), kao glavnog proizvođača zvanične statistike u zemlji, koji je navedeno istraživanje pripremilo uz stručnu pomoć UNICEF-a. Istraživanje se sprovodi u periodu od 4. marta do 30. aprila, 2013.


Direktorica Zavoda za statistiku Crne Gore mr Gordana Radojević govori o zaštićenosti individualnih podataka

"Svi individualni odgovori građana i svi individualni podaci dati u ovom istraživanju, kao i u svim statističkim istraživanjima, biće zaštićeni, koristiće se isključivo u statističke svrhe i predstavljaće službenu tajnu, kako za Zavod za statistiku tako i za sve učesnike u ovom istraživanju," rekla je Gordana Radojević, direktorica Zavoda za statistiku Crne Gore.

Istraživanje će obuhvatiti sve opštine u Crnoj Gori na nacionalno reprezentativnom uzorku od ukupno 5300 domaćinstava, od kojih 4600 domaćinstava opšte populacije i 700 domaćinstava romske populacije. Dobijeni podaci na nacionalnom nivou će biti razdvojeni prema različitim geografskim, socijalnim, etničkim i demografskim karakteristikama i obuhvatiće djecu (mlađu od 5 godina), žene i muškarce (15-49 godina). Na ovaj način će se prikupiti podaci koji će omogućiti kompletniju analizu podataka o djeci u Crnoj Gori.

"Razni su moduli kroz ova istraživanja, a prije svega ono se odnosi na zdravlje djece i žena, na preglede žena prije porođaja i nakon porođaja, isto tako i preglede djeteta, zatim uopšte fertilitet, zdravlje djece ispod 5 godina i mnogi drugi moduli," rekla je Snežana Remiković, načelnica Odsjeka demografije i popisa stanovništva u Zavodu za statistiku Crne Gore.


Načelnica odsjeka demografije i popisa stanovništva u Zavodu za statistiku Crne Gore Snežana Remiković govori o modulima istraživanja 

Ovo istraživanje obezbjeđuje sveobuhvatne, međunarodno standardizovane i uporedive podatke koji će pomoći u pripremi nacionalnog izvještaja Crne Gore o Milenijumskim ciljevima razvoja. Takođe, istraživanje će pokazati najnovije i pouzdane podatke o djeci u Crnoj Gori koji će se predstaviti Komitetu o pravima djeteta i koji će biti od suštinskog značaja za efikasnu reformu sistema socijalne zaštite.

"Pouzdani statistički podaci prikupljeni ovim istraživanjem su izuzetno važni za zemlju da pokaže stepen uspjeha u obezbjeđivanju neophodnih uslova koji su od suštinske važnosti za dobrobit majke i djeteta. Rezultati će nam pomoći da postavimo ciljeve za budući napredak svih građana Crne Gore, uključujući i najranjivije grupe, kao i da bolje osmislimo aktivnosti i usmjerimo politike u cilju rješavanja socijalnih, zdravstvenih i obrazovnih potreba zemlje," rekao je Bendžamin Perks, šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru.

Do sada su u svijetu sprovedena četiri istraživanja višestrukih pokazatelja stanja prava žena i djece – 1995, 2000, 2005-2006 i 2009-2011. Crna Gora je ovo istraživanje zadnji put sprovela 2005-2006 godine, a u sprovođenju istog  je učestvovao MONSTAT. Najavljeno peto istraživanje će nakon Popisa stanovništva iz 2011. biti najveće prikupljanje podataka na nacionalnom nivou i prvo MICS istraživanje u Crnoj Gori kao nezavisnoj državi.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children