Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Predstavljanje početka sprovođenja MICS istraživanja - istraživanja višestrukih pokazatelja stanja prava žena i djece u Crnoj Gori

PODGORICA, 5. MART, 2013. – Direktorica Zavoda za statistiku Crne Gore mr Gordana Radojević, šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžamin Perks i načelnica Odsjeka demografije i popisa stanovništva u Zavodu za statistiku Crne Gore Snežana Remiković zvanično su predstavili početak sprovođenja Istraživanja višestrukih pokazatelja stanja prava žena i djece u Crnoj Gori (MICS5), u utorak, 5. marta 2013.

MICS istraživanje je razvijeno od strane UNICEF-a i predstavlja međunarodni program istraživanja domaćinstava koji pruža međunarodno uporedive podatke o djeci, ženama i muškarcima. Sprovođenje ovog istraživanja je u nadležnosti Zavoda za statistiku Crne Gore (MONSTAT), kao glavnog proizvođača zvanične statistike u zemlji, koji je navedeno istraživanje pripremilo uz stručnu pomoć UNICEF-a. Istraživanje se sprovodi u periodu od 4. marta do 30. aprila, 2013.


Direktorica Zavoda za statistiku Crne Gore mr Gordana Radojević govori o zaštićenosti individualnih podataka

"Svi individualni odgovori građana i svi individualni podaci dati u ovom istraživanju, kao i u svim statističkim istraživanjima, biće zaštićeni, koristiće se isključivo u statističke svrhe i predstavljaće službenu tajnu, kako za Zavod za statistiku tako i za sve učesnike u ovom istraživanju," rekla je Gordana Radojević, direktorica Zavoda za statistiku Crne Gore.

Istraživanje će obuhvatiti sve opštine u Crnoj Gori na nacionalno reprezentativnom uzorku od ukupno 5300 domaćinstava, od kojih 4600 domaćinstava opšte populacije i 700 domaćinstava romske populacije. Dobijeni podaci na nacionalnom nivou će biti razdvojeni prema različitim geografskim, socijalnim, etničkim i demografskim karakteristikama i obuhvatiće djecu (mlađu od 5 godina), žene i muškarce (15-49 godina). Na ovaj način će se prikupiti podaci koji će omogućiti kompletniju analizu podataka o djeci u Crnoj Gori.

"Razni su moduli kroz ova istraživanja, a prije svega ono se odnosi na zdravlje djece i žena, na preglede žena prije porođaja i nakon porođaja, isto tako i preglede djeteta, zatim uopšte fertilitet, zdravlje djece ispod 5 godina i mnogi drugi moduli," rekla je Snežana Remiković, načelnica Odsjeka demografije i popisa stanovništva u Zavodu za statistiku Crne Gore.


Načelnica odsjeka demografije i popisa stanovništva u Zavodu za statistiku Crne Gore Snežana Remiković govori o modulima istraživanja 

Ovo istraživanje obezbjeđuje sveobuhvatne, međunarodno standardizovane i uporedive podatke koji će pomoći u pripremi nacionalnog izvještaja Crne Gore o Milenijumskim ciljevima razvoja. Takođe, istraživanje će pokazati najnovije i pouzdane podatke o djeci u Crnoj Gori koji će se predstaviti Komitetu o pravima djeteta i koji će biti od suštinskog značaja za efikasnu reformu sistema socijalne zaštite.

"Pouzdani statistički podaci prikupljeni ovim istraživanjem su izuzetno važni za zemlju da pokaže stepen uspjeha u obezbjeđivanju neophodnih uslova koji su od suštinske važnosti za dobrobit majke i djeteta. Rezultati će nam pomoći da postavimo ciljeve za budući napredak svih građana Crne Gore, uključujući i najranjivije grupe, kao i da bolje osmislimo aktivnosti i usmjerimo politike u cilju rješavanja socijalnih, zdravstvenih i obrazovnih potreba zemlje," rekao je Bendžamin Perks, šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru.

Do sada su u svijetu sprovedena četiri istraživanja višestrukih pokazatelja stanja prava žena i djece – 1995, 2000, 2005-2006 i 2009-2011. Crna Gora je ovo istraživanje zadnji put sprovela 2005-2006 godine, a u sprovođenju istog  je učestvovao MONSTAT. Najavljeno peto istraživanje će nakon Popisa stanovništva iz 2011. biti najveće prikupljanje podataka na nacionalnom nivou i prvo MICS istraživanje u Crnoj Gori kao nezavisnoj državi.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children