Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Inkluzivno obrazovanje transformiše život djece sa smetnjama u razvoju

ŽENEVA, 1. MART 2013. - Zamjenica izvršnog direktora UNICEF-a Joka Brandt  traži da vlade hitno ubrzaju reforme obrazovnih sistema kako bi se pojačala podrška za djecu sa smetnjama u razvoju.

Na pratećem događaju koji je organizovan na marginama zasjedanja Segmenta na visokom nivou Savjeta UN za ljudska prava u Ženevi, gospođa Brandt je izjavila da je mnogo toga postignuto, ali da je neophodno posvetiti pažnju najugroženijoj djeci i onoj do koje se teško dopire, a posebno djeci sa smetnjama u razvoju.
"Djeca sa smetnjama u razvoju su među najugroženijom i najisključenijom djecom na svijetu. Njihova prava se često krše, a društvo gubi dragocjene članove kada dozvoljavamo da djeca sa smetnjama u razvoju postaju nevidljiva," rekla je Brandt. 

Uprkos izazovima, mnoge zemlje u Centralnoj i Istočnoj Evropi i Centralnoj Aziji uvele su progresivne politike u inkluzivno obrazovanje i pokrenule antidiskriminatorske kampanje. Ministri Crne Gore, Srbije i Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije učestvovali su na pratećem događaju kako bi razmjenili saznanja o postignutom napretku, naučenim lekcijama i preostalim izazovima u svojim zemljama. 
Događajem su predsjedavali stalni predstavnici Finske i Španije pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi. Finska je sistematski pokazala snažnu posvećenost ostvarivanju prava osoba sa smetnjama u razvoju. Španija je moderator priprema za sastanak Generalne skupštine na visokom nivou koji je posvećen Invaliditetu i Razvoju, a koji će se održati u septembru u Njujorku. 

UNICEF radi sa vladama na pružanju podrške obrazovnim sistemima, porodicama i djeci kako bi se smanjile nejednakosti nastale uslijed isključenosti iz društva. Zamjenica izvršnog direktora UNICEF-a Joka Brandt pozdravila je prateći događaj kao priliku za učesnike da razmjene dobre prakse i naučene lekcije u oblasti inkluzivnog obrazovanja. Iskustvo iz Centralne i Istočne Evrope i regiona Zajednice nezavisnih država doprinjeće globalnom dijalogu o ovom pitanju u kontekstu inicijative generalnog sekretara UN "Obrazovanje na prvom mjestu" (Education First), i predstavlja preteču vodećoj publikaciji UNICEF-a koja će biti objavljena u maju - Izvještaju o stanju djece u svijetu, koji će ove godine biti posvećen smetnjama u razvoju.

Prema Svjetskom izvještaju o invaliditetu, u svijetu danas ima oko milijardu ljudi koji žive sa nekom vrstom smetnje u razvoju. Svaka deseta osoba je dijete, a oko 80 odsto živi u zemljama u razvoju.
Skrivena kod kuće ili smještena u ustanovama, djeca sa smetnjama u razvoju su često izostavljena iz obrazovanja. Mnoga djeca odrastaju odvojeno od svojih porodica. Ako ostanu kod kuće, roditelji strahuju da će njihova djeca biti izvrgnuta ruglu i podsmjehu zbog stigme povezane sa postojanjem neke smetnje u razvoju. Djeca sa smetnjama u razvoju su često nepoželjna u svojim lokalnim školama. Ona se često ne vide u javnosti niti imaju priliku da budu aktivno uključena u svojim zajednicama.
Inkluzivno obrazovanje znači pružanje prilike svakom djetetu da uči u svojoj lokalnoj školi i da uz dovoljno podrške dostigne svoj puni potencijal. To međutim ne zahtjeva specijalne ustanove, njegu, skupe materijale ili specijalizovanu stručnost. To jednostavno znači da svi učenici, uključujući i djecu sa smetnjama u razvoju, treba da imaju mogućnost da dobiju individualizovane usluge i pristupe učenju.

"Mi se suprostavljamo načinu na koji se posmatraju djeca sa posebnim obrazovnim potrebama tako što ističemo njihove sposobnosti i fokusiramo se na to kako da se uklone prepreke. Priznajući da je kvalitet nastave najvažnija promjenljiva vrijednost u stvaranju okruženja za kvalitetno inkluzivno učenje, trenutno predstavljamo novi nacionalni program za obuku nastavnika koji je u potpunosti u skladu sa svjetski priznatim ‘socijalnim modelom’ za rad sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama. Program obuhvata instrumente i tehnike koje pomažu nastavnicima da utvrde, procjene i izrade individualne nastavne programe’’, rekao je Ministar prosvjete i nauke Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Panče Kralev.

"Omogućili smo svakom djetetu da se upiše u školu, i kreirali smo i oblikovali individualne programe za svakog učenika. Trećina osnovnih škola u Srbiji je povećala upis djece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u prvi razred u 2010. godini", rekao je ministar prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, Žarko Obradović.


Vesna Vučurović, pomoćnica ministra prosvjete i sporta govori o dobrim praksama uključivanja djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori

"Trogodišnja kampanja podizanja svijesti u Crnoj Gori obuhvatila je 80 odsto stanovništva i podigli smo svijest tako da svako razumije da je obrazovanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama ključ njihovog budućeg razvoja", istakla je pomoćnica ministra prosvjete i sporta Crne Gore, Vesna Vučurović.
"Obrazovanje je temelj društva bez koga promjena nikada ne bi bila moguća. Inkluzivno obrazovanje osoba sa smetnjama u razvoju je suštinsko za njihov razvoj kako bi mogli uticati na neophodne promjene u društvu," rekao je Glavni izvršni direktor Udruženja za pomoć osobama oboljelim od Daunovog sindroma iz Irske (DSI), Patrik Klark, predstavljajući Međunarodnu alijansu za prava osoba sa smetnjama u razvoju.

Potrebno je uraditi mnogo više. UNICEF nastavlja da poziva ostale vlade i donatorske zajednice da podrže politike koje ostvaruju pravo svakog djeteta na kvalitetno obrazovanje kao jedan od načina da se smanje nejednakosti nastale uslijed isključenosti iz društva.

Za dodatne informacije, molimo da se obratite:
Marixie Mercado, portparol UNICEF-a, Ženeva, Tel: +4122 909 5716, mobilni telefon: 4179 756 7703; e-mail: mmercado@unicef.org
Jelena Perović, savjetnica za odnose sa javnošću, UNICEF Podgorica, Tel: +382 20 224 277, mobilni telefon: +382 69 225 315; e-mail:
jperovic@unicef.org
Jadranka Milanović, savjetnica za odnose sa javnošću, UNICEF Beograd, Tel: +381 11 36 02 100; mobilni telefon: +381 63 336 283; e-mail: jmilanovic@unicef.org

 

 
Search:

 Email this article

unite for children