Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

UNICEF informisao Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija o postignutim rezultatima koji se tiču osoba sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori

PODGORICA, 22. FEBRUAR, 2013. – Potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija, Igor Lukšić i šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, Bendžamin Perks razgovarali su danas o postignutim rezultatima u sprovođenju programa UNICEF-a u Crnoj Gori, sa naglaskom na inkluziju osoba sa smetnjama u razvoju, kao i najavljenom učešću delegacije Vlade Crne Gore na redovnoj sjednici Savjeta Ujedinjenih nacija za ljudska prava.

“Uspješna prezentacija rezultata Crne Gore u oblasti inkluzije djece sa posebnim obrazovnim potrebama u obrazovni sistem je dobar primjer ostvarenog napretka zemlje u reformi obrazovnog sistema”, rekao je Igor Lukšić, potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija.

Početkom ovog mjeseca, delegati iz Crne Gore su na sastanku posvećenom pitanjima djece sa smetnjama u razvoju, koji je održan u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, predstavili svoja iskustva na polju unapređenja prava djece sa smetnjama u razvoju na kvalitetno obrazovanje. U skladu sa veoma pozitivnim rezultatima koji su predstavljeni, delegacija Vlade Crne Gore je pozvana da učestvuje na sastanku na Panel diskusiji o ljudskim pravima na visokom nivou, u okviru 22. redovne sjednice Savjeta Ujedinjenih nacija za ljudska prava.


Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžamin Perks i potredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić

Najavljeni sastanak će biti prilika za Crnu Goru da podijeli svoja iskustva i naučene lekcije na polju inkluzivnog obrazovanja, kao i da nastavi da daje doprinos globalnim naporima u ovoj oblasti.

Svaki drugi građanin (49%) naučio je nešto novo o djeci sa smetnjama u razvoju iz kampanje „Govorimo o mogućnostima”, dok je svaki peti (19%) promijenio stavove, a jedan od četiri (25%) pozitivno promijenio ponašanje prema djeci sa smetnjama u razvoju, pokazuje zadnje istraživanje sprovedeno u decembru 2012.

“Kampanja će se nastaviti u 2013. godini kako bi se i dalje pružala podrška izgradnji pravičnog društva u Crnoj Gori, u kojem sva djeca imaju mogućnost da dostignu svoj puni potencijal”, rekao je  Bendžamin Perks, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori.

UNICEF će nastaviti da podržava Vladu Crne Gore u sprovodjenju aktivnosti čiji je cilj sprječavanje odvajanja djece od porodice i smještanje djece u institucije  kao i izgradnju neophodnih preduslova koji omogućavaju svoj djeci da se školuju i realizuju svoje potencijale, zaključio je šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru.

Za više informacija kontaktirati:
Ana Zec
Programme Specialist
020 224 277
069 311 308
azec@unicef.org

 

 
Search:

 Email this article

unite for children