Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Mladi Romi, Aškalije i Egipćani obučeni za pisanje prijedloga projekata

VIRPAZAR, 24 – 26 JANUAR 2013. - Mladi Romi, Egipćani i Aškalije iz Nikšića i Berana pohađali su u Virpazaru trodnevni seminar o jačanju sopstvenih kapaciteta i preuzimanju liderstva među mladima u romskoj zajednici i društvu. 

Glavne teme seminara su vezane za pripremu projekata u NVO sektoru, i tom prilikom su pripremili dva projekta – o obrazovanju i porodičnom nasilju. To su, kažu, i osnovni problemi njihove populacije.

"Veoma je bitno da mala djeca znaju šta je nasilje, da roditelji znaju šta je pismenost, šta je obrazovanje. Tako da se nadam da ako budu prihvaćena ova dva projekta i ako budemo počeli da radimo, nadam se da će to dosta uticati na njih i da će biti bolji rezultati", kaže Miljajim Delija, student Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.


Mladi Romi, Egipćani i Aškalije iz Nikšića i Berana pohađaju trodnevni seminar

"Ovdje sam danas prvi put upoznata sa tim kako se pišu projekti i mogu reći da sam veoma zadovoljna, naučila sam mnogo toga" kaže Sukaj Ferida, maturantkinja Srednje ekonomske i ugostiteljske škole u Nikšiću.

"Sva djeca moraju da znaju šta je obrazovanje.Ovo što smo radili veoma je korisno i ja bih volio da svako dijete iz RAE populacije učestvuje po ovim radionicama" ističe Binak Šalja,  učenik Srednje tehničke škole iz Berana.

Upoznavanje sa radom u NVO sektoru pomaže aktivnijem uključivanju romske i egipćanske omladine kako bi kroz pisanje projekata ostvarili svoje ideje.

"Radim sa jednom fantastičnom grupom mladih ljudi koji su ambiciozni i jako motivisani. Imaju puno volje i energije. Apsolutno ćemo im ja i moje kolege biti podrška da se ovi projekti koje su oni planirali implementiraju u narednom periodu," kaže trener Sava Kovačević.

Seminar je završna faza projekta "Podrška mladim Romima u Nikšiću i Beranama i jačanje njihovih kapaciteta i znanja", u organizaciji NVO-a "Centar za romske inicijative" uz tehničku podršku UNICEF-a. Projekat traje od oktobra 2012.


Mladi Romi, Egipćani i Aškalije pišu projekat

"Prošle godine smo pokrenuli projekat podrška mladim iz nevladinog sektora za Rome i Egipćane i konkretan trening jeste pisanje projekata kako bi oni savladali šta u stvari podrazumijeva projekat i na koji način bi oni konkretno pokrenuli aktivnosti ka rješavanju problema mladih u zajednici, kada su Romi i Egipćani u pitanju", zaključila je Fana Delija, direktorica Centra za romske inicijative.

Krajnji cilj projekta je podizanje svijesti o značaju zdravlja i obrazovanja, kao i jačanje kapaciteta mladih Roma da se kroz sopstvene inicijative bave ovim pitanjima.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children