Media centre

Media centre - Introduction

Stories and videos 2017

Stories and videos 2016

Stories and videos 2015

Stories and videos 2014

Stories and videos 2013

Stories and videos 2012

UNICEF press releases 2011

UNICEF press releases 2010

UNICEF press releases 2009

UNICEF Press Releases 2007/2008

Real Lives (2009-2013)

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Promotional material for prevention and response to pandemic flu in Montenegro

Pregnancy and Early Childhood Development communication package

"It's about ability" booklets for children and teachers

Govorimo o mogućnostima - knjižice za djecu i nastavnike

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

"Inkluzivno obrazovanje za djecu sa smetnjama u razvoju: Primjeri iz Centralne i Istočne Evrope i Centralne Azije"

© UNICEF CEECIS / 2012
Mari-Pjer Poarje, regionalna direktorka UNICEF-a za Centralnu i Istočnu Evropu i Zajednicu nezavisnih država od 1. februara 2012. godine.

ŽENEVA,  5-8 FEBRUAR 2013. – Oko 93 miliona djece mlađe od 15 godina širom svijeta ima neki vid smetnje u razvoju. Mnogi od njih nikada neće dobiti šansu da idu u školu. U stvari, barem jedna trećina od 67 miliona djece osnovnoškolskog uzrasta, koja su i dalje izvan škole, su vjerovatno djeca sa smetnjama u razvoju.

Ovi podaci predstavljaju samo veoma grube procjene i treba ih tretirati sa oprezom. U većini slučajeva, neophodno je poboljšati kvalitet osnovnih nacionalnih podataka i prikupljati ih korišćenjem ažuriranih definicija i dosljednih metoda kako bi pružili pouzdaniju sliku situacije.

Iako postoje praznine u podacima, znamo da su djeca sa smetnjama u razvoju, kao i mnoga djeca iz urbanih sredina, uključujući djecu iz jezičkih i kulturnih manjina, socijalno ugroženih domaćinstava, domova samohranih roditelja, migrantskih porodica, kao i mnogih drugih grupa, često isključena iz usluga i društva u cjelini.

Ona žive u realnosti u kojoj se konstantno krše mnoga njihova prava. Njihovi problemi su složeni i često se odnose na višestruku socijalnu ugroženost, a pitanja koja se odnose na isključenost iz škole su često šira od onoga što se ogleda u raspoloživim podacima i statistikama.

Dok reforme globalnog obrazovanja i socijalne zaštite sporo ispoljavaju rezultate, za djecu rezultati postoje. Izazovi sa kojima se djeca i mladi danas suočavaju zahtjevaju od svih učesnika da preusmjere svoje napore na novi nivo angažovanja koji će nas odvesti dalje od geografski ograničenih projekata.

Kako svjedoče višemjesečne konsultacije na temu nejednakosti, koje su dio globalnih i nacionalnih konsultacija o globalnoj razvojnoj agendi za period poslije 2015. godine (Post-2015 Development Agenda), u razgovorima o djeci i mladima se sada pojavljuje raznolikost glasova. Pored toga, mnogi međunarodni subjekti, u saradnji sa organizacijama osoba sa smetnjama u razvoju, pripremaju se da se obrate Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija na sastanku koji će se održati na u septembru ove godine. Ovaj sastanak, pod nazivom “ Put naprijed: Razvojna agenda koja uključuje invaliditet do 2015. i poslije”, pružiće potrebne smjernice o pitanjima vezanim za smetnje u razvoju, uključujući i načine koji će obezbijediti da se sve potpisnice Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom bave obrazovanjem djece sa smetnjama u razvoju kako je predloženo članom 14 o inkluzivnom obrazovanju.

Mi znamo šta funkcioniše. Mi znamo šta je uspješno u zemljama poput Italije, Portugala, Malte, Meksika, Južne Afrike, Novog Zelanda i mnogim drugim. To su zemlje koje su izgradile sisteme inkluzivnog obrazovanja, a samim tim i ravnopravnija društva. Takođe, neke zemlje u našem regionu počinju da se bave ovim najurgentnijim globalnim problemom na posvećen i inovativan način.

U Srbiji više škola upisuje prvake sa smetnjama u razvoju, što je rezultat višegodišnje politike javnog zagovaranja, dok su masovne nacionalne kampanje podizanja svijesti u Crnoj Gori i snažno angažovanje civilnog društva u promovisanju inkluzije u Jermeniji doveli do povećanja  zahtjeva javnosti za inkluzivnim školama.

UNICEF koristi svoju moć sazivanja da podrži vlade u predvođenju i stvaranju sinergija neophodnih za kohezivne, transparentne i inkluzivne politike koje će bolje odgovarati realnosti današnjice.

Panel diskusija, koja će se održati na marginama prvog sastanka Izvršnog odbora UNICEF-a u 2013. godini, predstaviće neke od napora i inovacija nastalih u regionu, napora koji po svom obimu prevazilaze geografske granice. Ovaj, kao i drugi događaji koji će se organizovati u budućnosti, počeće obezbjeđivati neophodnu snagu kako bi se pokazalo da obećanje o inkluzivnim školama i inkluzivnim sistemima može da bude preteča mnogo široj promjeni u društvu i održivom obećanju o socijalnoj pravdi.

Mari-Pjer Poarje (Marie-Pierre Poirier)

Autorka je regionalna direktorka UNICEF-a za Centralnu i Istočnu Evropu i Zajednicu nezavisnih država 

 

 
Search:

 Email this article

unite for children