Media centre

Media centre - Introduction

Stories and videos 2017

Stories and videos 2016

Stories and videos 2015

Stories and videos 2014

Stories and videos 2013

Stories and videos 2012

UNICEF press releases 2011

UNICEF press releases 2010

UNICEF press releases 2009

UNICEF Press Releases 2007/2008

Real Lives (2009-2013)

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Promotional material for prevention and response to pandemic flu in Montenegro

Pregnancy and Early Childhood Development communication package

"It's about ability" booklets for children and teachers

Govorimo o mogućnostima - knjižice za djecu i nastavnike

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Svaki četvrti građanin promijenio ponašanje pod uticajem kampanje “Govorimo o mogućnostima”

PODGORICA, 22. JANUAR, 2013. – Svaki drugi građanin (49%) naučio je nešto novo o djeci sa smetnjama u razvoju iz kampanje „Govorimo o mogućnostima”, dok je svaki peti (19%) promijenio stavove, a jedan od četiri (25%) pozitivno promijenio ponašanje prema djeci sa smetnjama u razvoju, pokazuje zadnje istraživanje sprovedeno u decembru 2012.


Većina ljudi saznala je da je moguće da djeca sa smetnjama u razvoju napreduju, kao i da izrastu u uspješne sportiste i umjetnike. TV segment kampanje „Govorimo o mogućnostima” tokom 2012. je ovome uveliko doprinio. 67% građana zapazilo je TV spot kampanje o dvoje mladih paraolimpijskih sportista i većina je izjavila da im se svidio, jer pokazuje hrabrost, snagu i potencijal djece sa smetnjama u razvoju. Građani koji su primjetili TV spot više su zainteresovani da uključe djecu u inkluzivni sportski klub (50%) u poređenju sa građanima koji ga nijesu zapazili (16%). Takođe, svaki drugi građanin (45%) primjetio je muzički spot „Govorimo o mogućnostima” kojeg je napravio UNICEF-ov Ambasador dobre volje Rambo Amadeus zajedno sa djecom. Većini građana se ovaj spot dopao zato što pokazuje srećnu i nasmijanu djecu sa i bez smetnji u razvoju kako se zajedno druže kao mladi umjetnici – igrači, pjevači, pijanisti, gitaristi, itd.

Kampanja je takođe podigla svijest građana o tome da djeca sa smetnjama u razvoju mogu da razviju iskreno prijateljstvo sa svojim vršnjacima bez smetnji u razvoju. Jedna od inovacija kampanje tokom 2012. bili su inkluzivni klubovi mladih volontera u kojima su se djeca sa i bez smetnji u razvoju svakodnevno družila. Svaki treći građanin (33%) čuo je za ove mlade volontere, a samo 1% imao je negativno mišljenje o njima. Štaviše, skoro dvije trećine (64%) su spremni da svoju djecu uključe u ovakav klub kako bi se ona redovno družila sa vršnjacima sa smetnjama u razvoju u lokalnoj zajednici. Takođe, jedan od tri građanina (32%) sjeća se prvog TV programa u Crnoj Gori koji su napravili mladi sa i bez smetnji u razvoju. Većini njih se najviše dopalo prijateljstvo mladih TV reportera sa smetnjama u razvoju sa svojim vršnjacima. Konačno, procenat građana kojima je neprihvatljivo da su djeca sa smetnjama u razvoju najbolji prijatelji njihovog djeteta pao je sa 77% prije početka kampanje na 67%.

Većina ljudi koji su promijenili stavove prema djeci sa smetnjama u razvoju objašnjavaju da je promjena u tome što sada ne prave razliku između ove i druge djece. Procenat građana koji misle da su djeca sa smetnjama u razvoju jednako vrijedni članovi društva porastao je sa 74% prije kampanje u avgustu 2010. na 90% u decembru 2012.

Napravljen je značajan pomak i u stavovima prema inkluzivnom obrazovanju. Mnogo veći procenat građana vjeruje da je dobro za djecu sa smetnjama u razvoju da pohađaju redovnu školu, jer to pozitivno utiče na njihov razvoj (porast sa 57% prije kampanje na 71% u decembru 2012.) i pomaže da druga djeca postanu tolerantna (porast sa 59% prije kampanje na 67% u decembru 2012.). Takođe, manji procenat građana smatra da je za djecu sa smetnjama u razvoju bolje da pohađaju specijalne umjesto redovnih škola (pad sa 50% prije kampanje na 37% u decembru 2012.). Manje je i onih koji misle da uključivanje djece sa smetnjama u razvoju u redovne škole dovodi do toga da nastavnici zanemaruju ostalu djecu (pad sa 41% prije kampanje na 32% u decembru 2012.). Konačno, procenat građana kojima je neprihvatljivo da dijete sa smetnjama u razvoju ide u isto odjeljenje sa njihovim djetetom pao je sa 64% u avgustu 2010. na 39% u decembru 2012.

Stavovi po pitanju smještanja djece sa smetnjama u razvoju u institucije takođe su se promijenili. 46% građana je prije kampanje bilo mišljenja da je djeci sa smetnjama u razvoju bolje da budu u institucijama nego sa svojim porodicama, a to u decembru 2012. i dalje misli njih 36%. Istovremeno, procenat građana koji misle da djeca treba da budu smještena u hraniteljske porodice umjesto u institucije porastao je sa 51% na 58%.

25% građana koji su promijenili svoje ponašanje pod uticajem kampanje objasnili su da se promjena ogleda u tome što sada lakše i sa manje nelagode komuniciraju sa ovom djecom.

Istraživanje je pokazalo da građani koji nemaju kontakt i koji nijesu informisani o djeci sa smetnjama u razvoju su oni koji imaju najviše predrasuda o njima. Njihov broj se konstantno smanjuje, jer kampanja podiže svijest ljudi i stvara mogućnosti da građani vide potencijal, snagu, hrabrost i ljubav djece sa smetnjama u razvoju.

Kampanju „Govorimo o mogućnostima” započeli su UNICEF i Vlade Crne Gore u septembru 2010. kako bi iskorijenili diskriminaciju djece sa smetnjama u razvoju o kojoj su svjedočili rezultati istraživanja sprovedenog na nacionalno raprezenativnom uzorku u avgustu 2010. Pod sloganom “Govorimo o mogućnostima, pridružite nam se”, kampanja je stimulisala pridruživanje više od 100 partnera iz vladinog, nevladinog i privatnog sektora, medija i međunarodne zajednice, koji su aktivno doprinijeli njenom uspjehu. 

 

 

 

 

Download the evaluation

Search:

 Email this article

unite for children