Media centre

Media centre - Introduction

Stories and videos 2017

Stories and videos 2016

Stories and videos 2015

Stories and videos 2014

Stories and videos 2013

Stories and videos 2012

UNICEF press releases 2011

UNICEF press releases 2010

UNICEF press releases 2009

UNICEF Press Releases 2007/2008

Real Lives (2009-2013)

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Promotional material for prevention and response to pandemic flu in Montenegro

Pregnancy and Early Childhood Development communication package

"It's about ability" booklets for children and teachers

Govorimo o mogućnostima - knjižice za djecu i nastavnike

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Prva baza podataka o dječjoj zaštiti instalirana u svim centrima za socijalni rad u Crnoj Gori

PODGORICA, 27. NOVEMBAR, 2012. – Prva baza podataka o dječjoj zaštiti instalirana je u svim centrima za socijalni rad, kao i u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, a njeno svečano predstavljanje biće početkom 2013. Ova će baza podataka obezbjediti precizne i pouzdane podatke o karakteristikama i potrebama djece koja su u kontaktu sa sistemom socijalne i dječje zaštite na lokalnom i nacionalnom nivou.

Prva baza podataka o dječjoj zaštiti u Crnoj Gori rezultat je tekućeg projekta “Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: unapređenje socijalne inkluzije” koji ima za cilj da se ubrzaju tekuće reforme kako bi se ispunilo pravo svakog djeteta da živi u porodičnom okruženju.
Do sada je ovaj 30-mjesečni projekat, koji je počeo u januaru 2011, doprinio značajnim pomacima u reformi sistema dječje zaštite u Crnoj Gori: usvojena je Nacionalna strategija razvoja hraniteljstva 2012-2016; proširena je mreža dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju u zemlji; i pripremljen je novi nacrt Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti koji je usklađen sa međunarodnim standardima.U martu 2012. Vlada Crne Gore usvojila je Nacionalnu strategiju razvoja hraniteljstva (2012-2016). Sprovođenje ove strategije rezultiraće uspostavljanjem kvalitetnog sistema hraniteljske njege u zemlji i to u bliskoj budućnosti, što će značajno smanjiti broj djece bez roditeljskog staranja koja su smještena u institucije.
Da bi svako dijete sa smetnjama u razvoju moglo da živi sa svojom porodicom i da istovremeno dobija potrebnu profesionalnu njegu, dnevni centri za djecu sa smetnjama u razvoju moraju biti dostupni djeci u svakoj opštini. Do sada je, u okviru ovog projekta, UNICEF  podržao Vladu Crne Gore da osnuje 4 nova dnevna centra za djecu sa smetnjama u razvoju. Trenutno, u Crnoj Gori, 6 od 21 opštine obezbjeđuju ovaj servis građanima.
„Osnivanje ovih dnevnih centara praćeno je ogromnim povećanjem broja djece sa smetnjama u razvoju koja pohađaju školu“, ističe Bendžamin Perks, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori.

Konačno, jedan od najznačajnijih rezultata projekta do sada je usklađivanje Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti sa međunarodnim standardima. Novi nacrt ovog Zakona zabranjuje smještanje djece mlađe od 3 godine u institucije, osim u slučajevima kada su iscrpljene sve druge mogućnosti.
„Krajnji ishod reforme sistema socijalne i dječje zaštite treba da bude prelazak sa institucionalnog zbrinjavanja na socijalnu zaštitu na nivou zajednice kojoj se podrška može pružiti svakoj porodici i pojedincu“, objašnjava Suad Numanović, ministar rada i socijalnog staranja.
Vlada Crne Gore verifikovala je novi nacrt Zakona u julu 2012, a u bliskoj budućnosti se očekuje njegovo usvajanje od strane Skupštine Crne Gore.Ovi i drugi rezultati projekta predstavljeni su na okruglom stolu o srednjoročnoj procjeni uticaja projekta koji su, u novembru 2012, organizovali Ministarstvo rada i socijalnog staranja, UNDP i UNICEF.
Projekat “Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: unapređenje socijalne inkluzije” implementira Vlada Crne Gore, tj. Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Ministarstvo prosvjete, uz tehničku pomoć UNICEF-a i UNDP-a i uz finansijsku podršku Evropske unije u iznosu od 3 miliona eura.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children