Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Prva baza podataka o dječjoj zaštiti instalirana u svim centrima za socijalni rad u Crnoj Gori

PODGORICA, 27. NOVEMBAR, 2012. – Prva baza podataka o dječjoj zaštiti instalirana je u svim centrima za socijalni rad, kao i u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, a njeno svečano predstavljanje biće početkom 2013. Ova će baza podataka obezbjediti precizne i pouzdane podatke o karakteristikama i potrebama djece koja su u kontaktu sa sistemom socijalne i dječje zaštite na lokalnom i nacionalnom nivou.

Prva baza podataka o dječjoj zaštiti u Crnoj Gori rezultat je tekućeg projekta “Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: unapređenje socijalne inkluzije” koji ima za cilj da se ubrzaju tekuće reforme kako bi se ispunilo pravo svakog djeteta da živi u porodičnom okruženju.
Do sada je ovaj 30-mjesečni projekat, koji je počeo u januaru 2011, doprinio značajnim pomacima u reformi sistema dječje zaštite u Crnoj Gori: usvojena je Nacionalna strategija razvoja hraniteljstva 2012-2016; proširena je mreža dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju u zemlji; i pripremljen je novi nacrt Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti koji je usklađen sa međunarodnim standardima.U martu 2012. Vlada Crne Gore usvojila je Nacionalnu strategiju razvoja hraniteljstva (2012-2016). Sprovođenje ove strategije rezultiraće uspostavljanjem kvalitetnog sistema hraniteljske njege u zemlji i to u bliskoj budućnosti, što će značajno smanjiti broj djece bez roditeljskog staranja koja su smještena u institucije.
Da bi svako dijete sa smetnjama u razvoju moglo da živi sa svojom porodicom i da istovremeno dobija potrebnu profesionalnu njegu, dnevni centri za djecu sa smetnjama u razvoju moraju biti dostupni djeci u svakoj opštini. Do sada je, u okviru ovog projekta, UNICEF  podržao Vladu Crne Gore da osnuje 4 nova dnevna centra za djecu sa smetnjama u razvoju. Trenutno, u Crnoj Gori, 6 od 21 opštine obezbjeđuju ovaj servis građanima.
„Osnivanje ovih dnevnih centara praćeno je ogromnim povećanjem broja djece sa smetnjama u razvoju koja pohađaju školu“, ističe Bendžamin Perks, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori.

Konačno, jedan od najznačajnijih rezultata projekta do sada je usklađivanje Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti sa međunarodnim standardima. Novi nacrt ovog Zakona zabranjuje smještanje djece mlađe od 3 godine u institucije, osim u slučajevima kada su iscrpljene sve druge mogućnosti.
„Krajnji ishod reforme sistema socijalne i dječje zaštite treba da bude prelazak sa institucionalnog zbrinjavanja na socijalnu zaštitu na nivou zajednice kojoj se podrška može pružiti svakoj porodici i pojedincu“, objašnjava Suad Numanović, ministar rada i socijalnog staranja.
Vlada Crne Gore verifikovala je novi nacrt Zakona u julu 2012, a u bliskoj budućnosti se očekuje njegovo usvajanje od strane Skupštine Crne Gore.Ovi i drugi rezultati projekta predstavljeni su na okruglom stolu o srednjoročnoj procjeni uticaja projekta koji su, u novembru 2012, organizovali Ministarstvo rada i socijalnog staranja, UNDP i UNICEF.
Projekat “Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: unapređenje socijalne inkluzije” implementira Vlada Crne Gore, tj. Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Ministarstvo prosvjete, uz tehničku pomoć UNICEF-a i UNDP-a i uz finansijsku podršku Evropske unije u iznosu od 3 miliona eura.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children