Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Pljevljski mladi volonteri transformišu lokalnu zajednicu u prijatelsko okruženje za vršnjake sa smetnjama u razvojo

Pljevlja, 18. DECEMBAR 2012. - Nacionalna kampanja “Govorimo o mogućnostima”, kao i obično, svoje najblistavije trenutke doživljava u Pljevljima, gradu koji je više puta nazvan liderom inkluzije u Crnoj Gori.


Djeca sa i bez smetnji u razvoju tokom predstave. - UNICEF Montenegro / 2012 

Otkako je kampanja počela u septembru 2010, broj djece sa smetnjama u razvoju koja su uključena u redovne škole, kao i broj korisnika dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori, dvostruko je veći.

Jedan od najboljih primjera inkluzivne zajednice u Crnoj Gori je opština Pljevlja, gdje su, 18. decembra, predstavnici opštine, lokalnog Udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvojuZračak nadei UNICEF-a uručili su sertifikate prvoj generaciji mladih volontera, zagovornika inkluzije. U pljevaljskim školama tokom godine organizovani su inkluzivni klubovi u kojima se oko 200 mladih sa i bez smetnji u razvoju redovno druži.

"Vrijeme koje provodimo u Zračku nade je neprocjenjivo. Poručujem svojim vršnjacima da dođu u Zračak nade i da tako svoje slobodno vrijeme provedu na koristan način", rekao je Dejan Smiljanić, volonter.

"Volim da se družim sa volonterima zato što imamo puno zajedničkih tema i jednostavno lijepo mi je sa njima", rekao je volonter Marko Mrdak.

"Volim da se družimo, da se igramo i da crtamo, bojimo i tako", opisuje svoje druženje Gordana Jestrovi
ć.

"Meni se najviše sviđa tu negde rad sa decom. To je najzanimljivije jer oni su uvijek kreativni i inovativni. Uvijek umeju da vas nasmeju i ta osećanja koja oni stvaraju su jednostavno najlepša", kaže volonterka Ljubica Šljukić.

Na svečanoj dodjeli sertifikata djeca su izvela predstavu koju su zajedno pripremala tokom 2012. godine.


Marko Mrdak svira gitaru u okviru predstave koju je pripremio ''Zracak nade'' - UNICEF Montenegro / 2012

“Volonterizam ima ogroman potencijal da spaja ljude. Pljevaljski mladi volonteri pokazali su nam kako da transformisemo Pljevlja u grad koji obezbjedjuje jednaka prava i mogućnosti svoj djeci. Volonteri iz osnovne škole, srednjoškolci, studenti su oni koji su uvijek tu. Kada stanemo pred nekom preprekom, kada osjetimo da ne možemo dalje oni nam daju snagu, jer oni su mladi ljudi koji umjesto da provode vrijeme negdje u kafićima na ulicama, oni su tu i druže se sa djecom sa smetnjama u razvoju. Igraju se, šale se, kreativni su, tako da uvijek iz njihovog druženja iskrsne nešto novo”, smatra Svetlana Dujović, predsjednica Udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju “Zračak nade”.

Istraživanja o znanju, stavovima i ponašanju gradjana prema djeci sa smetnjama u razvoju koje UNICEF redovno sprovodi  pokazuju da većina ljudi koji nikad nijesu imali kontakt sa ovom djecom imaju predrasude prema njima. Iz tog razloga, tokom 2012, UNICEF je podržao udruženja roditelja i lokalne škole u Pljevljima, Bijelom Polju, Baru i Herceg Novom da osnuju volonterske klubove i omoguće mladima sa i bez smetnji u razvoju da se redovno druže.

"Ponosni smo što su Pljevlja lider inkluzije u Crnoj Gori. Udruženje roditelja djece sa smetnjama u razvoju “Zračak nade”, Dnevni centar, Centar za socijalni rad i Opština Pljevlja čine sve što je moguće da se naša djeca sa smetnjama u razvoju maksimalno obrazuju, osposobe i integrišu u društvo", rekao je gradonačelnik Pljevalja Miloje Pupović.

Mladi volonteri širom zemlje aktivno se bore protiv diskriminacije i zagovaraju jednaka prava i mogućnosti za svu djecu. Njihov broj se stalno povećava.

“Nadamo se da će se ovaj trend nastaviti i da će se formirati kritična masa ovih mladih zagovornika promjena koja će uspješno voditi transformaciju njihovih zajednica u mjesta koja ispunjavaju prava sve djece i koja su inkluzivna”, zaključuje šef predstavništva Unicef-a za Crnu Goru Bendžamin Perks.

Do sada, više od 600 mladih sa i bez smetnji u razvoju pridružili su se volonterskim klubovima širom Crne Gore i očekuje se da će ovaj broj nastaviti da raste sa širenjem ovih aktivnosti kroz cijelu zemlju u budućnosti. 

 

 

 

 

 
Search:

 Email this article

unite for children