Media centre

Media centre - Introduction

Stories and videos 2017

Stories and videos 2016

Stories and videos 2015

Stories and videos 2014

Stories and videos 2013

Stories and videos 2012

UNICEF press releases 2011

UNICEF press releases 2010

UNICEF press releases 2009

UNICEF Press Releases 2007/2008

Real Lives (2009-2013)

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Promotional material for prevention and response to pandemic flu in Montenegro

Pregnancy and Early Childhood Development communication package

"It's about ability" booklets for children and teachers

Govorimo o mogućnostima - knjižice za djecu i nastavnike

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Predstavljanje projekta Pravda za djecu

PODGORICA, 13. DECEMBAR, 2012 – Duško Marković, potpredsjednik Vlade i ministar pravde Crne Gore, Predrag Bošković, ministar rada i socijalnog staranja, Bendžamin Perks, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori i Mitja Drobnič, šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori uspješno su predstavili projekat “Pravda za djecu” u četvrtak, 13. decembra, 2012. godine.
Projekat “Pravda za djecu” predstavlja nastavak reforme sistema maloljetničkog pravosuđa. Projekat će se posebno odnositi na jačanje ljudskih i administrativnih kapaciteta neophodnih za primjenu novog Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku.


Predstavljanje projekta 'Pravda za djecu'

Kroz punu primjenu ovog Zakona postupak saslušanja djece saglasno relevantnim međunarodnim standardima će biti uveden u Crnoj Gori. Ovaj postupak se neće primjenjivati samo na djecu u sukobu sa zakonom, već i na djecu žrtve i svjedoke krivičnih djela.
„Iako su pojedina zakonska rješenja  postojala i ranije, ovaj Zakon predstavlja značajan napredak u oblasti maloljetničkog pravosuđa, jer je inkorporirao najbolje međunarodne standarde i praksu iz oblasti maloljetničkog pravosuđa, a čija će adekvatna primjena potvrditi opredijeljenost Crne Gore da izvrši korijenite reforme u ovoj oblasti“, rekao je Duško Marković, potpredsjednik Vlade i ministar pravde.
Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori naglasio je važnost postupanja sa djecom u sukobu sa zakonom u skladu sa međunarodnim standardima.
„Prema Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, djeca u sukobu sa zakonom imaju pravo na postupak koji promoviše njihov osjećaj dostojanstva i vrijednosti, uzima u obzir njihove godine i ima za cilj njihovu reintegraciju u društvo, kao i odvraćanje od potencijalnog kriminalnog života“, rekao je Bendžamin Perks, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori.
Istraživanja su pokazala da standardni sudski krivični postupak i smještaj djece u zatvorene ili poluzatvorene institucije, u većini slučajeva ne sprječavaju djecu da opet počine krivično djelo.
U cilju rješavanja ovih problema, šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Mitja Drobnič je rekao da specijalizovani stručnjaci za maloljetničko pravosuđe moraju unaprijediti svoje vještine i uspostaviti bolju komunikaciju sa mladim prestupnicima.
 „Uz podršku UNICEF-a svi profesionalci koji su određeni da se bave maloljetničkim pravosuđem i koji su uključeni u sprovođenje zakona biće obučeni da dalje unapređuju vještine i primjereno komuniciranje sa djecom. Od njih se očekuje da promovišu vansudska posredovanja kroz mirenje i druge alternativne mjere. Što je najvažnije to treba da vodi ka punoj reintegraciji u društvo, kao bivših maloljetnih prestupnika tako i žrtava,“ zaključio je Mitja Drobnič, šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.
Prema Ministarstvu rada i socijalnog staranja zaštita najranjivijih grupa djece mora biti prioritet.


Pomoćnica ministra pravde Branka Lakočević, ministar rada i socijalnog staranja Predrag Bošković i 
potpredsjednik Vlade i ministar pravde Duško Marković

„Za Ministarstvo rada i socijalnog staranja od posebne važnosti su aktivnosti koje su preduzimaju u cilju zaštite onih koji su najranjiviji u našem društvu, a to su djeca sa neprihvatljivim ponašanjem, djeca u sukobu sa zakonom, zlostavljana i zanemarena djeca, djeca bez roditeljskog staranja, djeca koja žive u porodicama slabijeg imovinskog stanja i djeca sa smetnjama u razvoju,“ rekao je Predrag Bošković, ministar rada i socijalnog staranja.
Ovaj projekat implementira Ministarstvo pravde zajedno sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, uz stručnu pomoć UNICEF-a. Projekat je finansijski podržala Evropska unija u iznosu od 500.000 eura.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children