Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Predstavljanje projekta Pravda za djecu

PODGORICA, 13. DECEMBAR, 2012 – Duško Marković, potpredsjednik Vlade i ministar pravde Crne Gore, Predrag Bošković, ministar rada i socijalnog staranja, Bendžamin Perks, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori i Mitja Drobnič, šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori uspješno su predstavili projekat “Pravda za djecu” u četvrtak, 13. decembra, 2012. godine.
Projekat “Pravda za djecu” predstavlja nastavak reforme sistema maloljetničkog pravosuđa. Projekat će se posebno odnositi na jačanje ljudskih i administrativnih kapaciteta neophodnih za primjenu novog Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku.


Predstavljanje projekta 'Pravda za djecu'

Kroz punu primjenu ovog Zakona postupak saslušanja djece saglasno relevantnim međunarodnim standardima će biti uveden u Crnoj Gori. Ovaj postupak se neće primjenjivati samo na djecu u sukobu sa zakonom, već i na djecu žrtve i svjedoke krivičnih djela.
„Iako su pojedina zakonska rješenja  postojala i ranije, ovaj Zakon predstavlja značajan napredak u oblasti maloljetničkog pravosuđa, jer je inkorporirao najbolje međunarodne standarde i praksu iz oblasti maloljetničkog pravosuđa, a čija će adekvatna primjena potvrditi opredijeljenost Crne Gore da izvrši korijenite reforme u ovoj oblasti“, rekao je Duško Marković, potpredsjednik Vlade i ministar pravde.
Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori naglasio je važnost postupanja sa djecom u sukobu sa zakonom u skladu sa međunarodnim standardima.
„Prema Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, djeca u sukobu sa zakonom imaju pravo na postupak koji promoviše njihov osjećaj dostojanstva i vrijednosti, uzima u obzir njihove godine i ima za cilj njihovu reintegraciju u društvo, kao i odvraćanje od potencijalnog kriminalnog života“, rekao je Bendžamin Perks, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori.
Istraživanja su pokazala da standardni sudski krivični postupak i smještaj djece u zatvorene ili poluzatvorene institucije, u većini slučajeva ne sprječavaju djecu da opet počine krivično djelo.
U cilju rješavanja ovih problema, šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Mitja Drobnič je rekao da specijalizovani stručnjaci za maloljetničko pravosuđe moraju unaprijediti svoje vještine i uspostaviti bolju komunikaciju sa mladim prestupnicima.
 „Uz podršku UNICEF-a svi profesionalci koji su određeni da se bave maloljetničkim pravosuđem i koji su uključeni u sprovođenje zakona biće obučeni da dalje unapređuju vještine i primjereno komuniciranje sa djecom. Od njih se očekuje da promovišu vansudska posredovanja kroz mirenje i druge alternativne mjere. Što je najvažnije to treba da vodi ka punoj reintegraciji u društvo, kao bivših maloljetnih prestupnika tako i žrtava,“ zaključio je Mitja Drobnič, šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.
Prema Ministarstvu rada i socijalnog staranja zaštita najranjivijih grupa djece mora biti prioritet.


Pomoćnica ministra pravde Branka Lakočević, ministar rada i socijalnog staranja Predrag Bošković i 
potpredsjednik Vlade i ministar pravde Duško Marković

„Za Ministarstvo rada i socijalnog staranja od posebne važnosti su aktivnosti koje su preduzimaju u cilju zaštite onih koji su najranjiviji u našem društvu, a to su djeca sa neprihvatljivim ponašanjem, djeca u sukobu sa zakonom, zlostavljana i zanemarena djeca, djeca bez roditeljskog staranja, djeca koja žive u porodicama slabijeg imovinskog stanja i djeca sa smetnjama u razvoju,“ rekao je Predrag Bošković, ministar rada i socijalnog staranja.
Ovaj projekat implementira Ministarstvo pravde zajedno sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, uz stručnu pomoć UNICEF-a. Projekat je finansijski podržala Evropska unija u iznosu od 500.000 eura.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children