Media centre

Media centre - Introduction

Stories and videos 2017

Stories and videos 2016

Stories and videos 2015

Stories and videos 2014

Stories and videos 2013

Stories and videos 2012

UNICEF press releases 2011

UNICEF press releases 2010

UNICEF press releases 2009

UNICEF Press Releases 2007/2008

Real Lives (2009-2013)

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Promotional material for prevention and response to pandemic flu in Montenegro

Pregnancy and Early Childhood Development communication package

"It's about ability" booklets for children and teachers

Govorimo o mogućnostima - knjižice za djecu i nastavnike

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Prekinimo smještanje djece mlađe od tri godine u institucije u regionu Istočne Evrope i Centralne Azije

SOFIJA, 21. NOVEMBAR, 2012.Na dvodnevnoj konferenciji u Sofiji pod pokroviteljstvom Vlade Bugarske, delegati Vlada iz više od 20 zemalja regiona Istočne Evrope i Centralne Azije raspravljaju o sprječavanju smještanja djece mlađe od tri godine u institucije. Delegati iz Crne Gore koje učestvuju na konferenciji su: Remzija Ademović, pomoćnica ministra rada i socijalnog staranja; Mira Jovanovski Dašić, pomoćnica ministra zdravlja; Nevenka Stanković, zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore; Branka Tanasijević, predsjednica odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje u Skupštini Crne Gore; i Jovan Kojičić, savjetnik premijera za ljudska prava.

Najmanje 1,3 miliona djece u regionu Istočne Evrope i Centralne Azije odvojeni su od svojih porodica često zbog siromaštva i nemogućnosti njihovih porodica da se izbore sa stresnim okolnostima, otkriva studija Djeca mlađa od tri godine na formalnom staranju u istočnoj Evropi i centralnoj Aziji: regionalna analiza situacije zasnovana na pravima.

Regionalna direktorka UNICEF-a Marie-Pierre Poirier razgovara sa Predsjednikom Bugarske Rosenom Plevnelievom

Sva djeca imaju pravo na život u porodici i to je osnovna ljudska potreba: istraživanja pokazuju da djeca koja su smještena u instituciju duže od šest mjeseci trpe posljedice u ranom razvoju mozga – ovo se samo može nadomjestiti njegom u toplom porodičnom okruženju.

"Jedna od preporuka UN Odbora za prava djeteta Crnoj Gori 2010. godine bila je da se smanji broj djece koja žive u institucijama i da se poveća broj djece koja žive u porodicama, uključujući u hraniteljskim porodicama ili drugim oblicima porodičnog staranja koji su alternativa institucijama", rekao je šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžamin Perks.

U regionu Istočne Evrope i Centralne Azije, samo su Rumunija, Srbija i Hrvatska  donijele zakone za spriječavanje smještanja djece mlađe od 3 godine u institucije. Očekuje se da više zemalja učine isto nakon ove konferencije.

"Vlada Crne Gore sprovodi reformu sistema dječje i socijalne zaštite. U ovom procesu, naročito nam je značajna podrška UNICEF-a. Izazov koji je pred nama je prije svega jačanje biološke porodice, pružanje još veće podrške majci i djetetu i stvaranju uslova za njihovu veću socijalnu i finansijsku samostalnost. Nastavićemo sa daljim snaženjem  hraniteljstva u okviru proširene porodice, i razvojem standardnog-profesionalnog hraniteljstva, s posebnim akcentom na djecu od 0-3 godine. Mi ćemo nastaviti dalje jačanje svih nadležnih sektora u cilju spriječavanja smještaja djece u ustanove", rekla je Remzija Ademović, pomoćnica ministra rada i socijalnog staranja.

Prema podacima Ministarstva rada i socijalnog staranja, trenutno je više od 20 djece mlađe od tri godine smješteno u institucije u Crnoj Gori.

Šefica predstavništva UNICEF-a u Bugarskoj Tanja Radocaj i Jan Jarab, Predstavnik OHCHR za Evropu obraćaju se učesnicima konferencije

Novi Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti, čiju je izradu podržao i UNICEF, propisuje da se djetetu mlađem od tri godine života ne obezbjeđuje smještaj u ustanovu, koji bi trebalo koristiti samo kao privremenu mjeru u krajnjoj nuždi. Ovaj novi zakon dostavljen je Skupštini Crne Gore na usvajanje.

Prema istom izvoru, od 2005. do 2009. godine, 59% od ukupnog broja djece u dobi od 0-3 godine smješteno je u ustanove dječije zaštite direktno iz porodilišta ili bolnice. U cilju rješavanja ove situacije, planirano je usvajanje intersektorskog Protokola za sprječavanje smještanja djece u institucije, usvajanje standarda za bliže definisanje usluga hraniteljstva i organizovanje kampanje za podizanje svijesti javnosti u cilju promocije hraniteljstva i usvajanja. To će stvoriti potrebne preduslove za smanjenje broja djece mlađe od tri godine koja su smještena u institucije u Crnoj Gori.

Domaćin dvodnevne konferencije je Vlada Bugarske pod pokroviteljstvom predsjednika Rosena Plevnelieva u saradnji sa UNICEF-om. Cilj je da se udruže snage u promovisanju socijalnog uključivanja djece bez roditeljskog staranja i spriječavanju smještanja djece ispod 3 godine u ustanove u ovoj regiji.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children