Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Prekinimo smještanje djece mlađe od tri godine u institucije u regionu Istočne Evrope i Centralne Azije

SOFIJA, 21. NOVEMBAR, 2012.Na dvodnevnoj konferenciji u Sofiji pod pokroviteljstvom Vlade Bugarske, delegati Vlada iz više od 20 zemalja regiona Istočne Evrope i Centralne Azije raspravljaju o sprječavanju smještanja djece mlađe od tri godine u institucije. Delegati iz Crne Gore koje učestvuju na konferenciji su: Remzija Ademović, pomoćnica ministra rada i socijalnog staranja; Mira Jovanovski Dašić, pomoćnica ministra zdravlja; Nevenka Stanković, zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore; Branka Tanasijević, predsjednica odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje u Skupštini Crne Gore; i Jovan Kojičić, savjetnik premijera za ljudska prava.

Najmanje 1,3 miliona djece u regionu Istočne Evrope i Centralne Azije odvojeni su od svojih porodica često zbog siromaštva i nemogućnosti njihovih porodica da se izbore sa stresnim okolnostima, otkriva studija Djeca mlađa od tri godine na formalnom staranju u istočnoj Evropi i centralnoj Aziji: regionalna analiza situacije zasnovana na pravima.

Regionalna direktorka UNICEF-a Marie-Pierre Poirier razgovara sa Predsjednikom Bugarske Rosenom Plevnelievom

Sva djeca imaju pravo na život u porodici i to je osnovna ljudska potreba: istraživanja pokazuju da djeca koja su smještena u instituciju duže od šest mjeseci trpe posljedice u ranom razvoju mozga – ovo se samo može nadomjestiti njegom u toplom porodičnom okruženju.

"Jedna od preporuka UN Odbora za prava djeteta Crnoj Gori 2010. godine bila je da se smanji broj djece koja žive u institucijama i da se poveća broj djece koja žive u porodicama, uključujući u hraniteljskim porodicama ili drugim oblicima porodičnog staranja koji su alternativa institucijama", rekao je šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžamin Perks.

U regionu Istočne Evrope i Centralne Azije, samo su Rumunija, Srbija i Hrvatska  donijele zakone za spriječavanje smještanja djece mlađe od 3 godine u institucije. Očekuje se da više zemalja učine isto nakon ove konferencije.

"Vlada Crne Gore sprovodi reformu sistema dječje i socijalne zaštite. U ovom procesu, naročito nam je značajna podrška UNICEF-a. Izazov koji je pred nama je prije svega jačanje biološke porodice, pružanje još veće podrške majci i djetetu i stvaranju uslova za njihovu veću socijalnu i finansijsku samostalnost. Nastavićemo sa daljim snaženjem  hraniteljstva u okviru proširene porodice, i razvojem standardnog-profesionalnog hraniteljstva, s posebnim akcentom na djecu od 0-3 godine. Mi ćemo nastaviti dalje jačanje svih nadležnih sektora u cilju spriječavanja smještaja djece u ustanove", rekla je Remzija Ademović, pomoćnica ministra rada i socijalnog staranja.

Prema podacima Ministarstva rada i socijalnog staranja, trenutno je više od 20 djece mlađe od tri godine smješteno u institucije u Crnoj Gori.

Šefica predstavništva UNICEF-a u Bugarskoj Tanja Radocaj i Jan Jarab, Predstavnik OHCHR za Evropu obraćaju se učesnicima konferencije

Novi Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti, čiju je izradu podržao i UNICEF, propisuje da se djetetu mlađem od tri godine života ne obezbjeđuje smještaj u ustanovu, koji bi trebalo koristiti samo kao privremenu mjeru u krajnjoj nuždi. Ovaj novi zakon dostavljen je Skupštini Crne Gore na usvajanje.

Prema istom izvoru, od 2005. do 2009. godine, 59% od ukupnog broja djece u dobi od 0-3 godine smješteno je u ustanove dječije zaštite direktno iz porodilišta ili bolnice. U cilju rješavanja ove situacije, planirano je usvajanje intersektorskog Protokola za sprječavanje smještanja djece u institucije, usvajanje standarda za bliže definisanje usluga hraniteljstva i organizovanje kampanje za podizanje svijesti javnosti u cilju promocije hraniteljstva i usvajanja. To će stvoriti potrebne preduslove za smanjenje broja djece mlađe od tri godine koja su smještena u institucije u Crnoj Gori.

Domaćin dvodnevne konferencije je Vlada Bugarske pod pokroviteljstvom predsjednika Rosena Plevnelieva u saradnji sa UNICEF-om. Cilj je da se udruže snage u promovisanju socijalnog uključivanja djece bez roditeljskog staranja i spriječavanju smještanja djece ispod 3 godine u ustanove u ovoj regiji.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children