Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Četvrto dječije zasijedanje Skupštine Crne Gore

PODGORICA, 19. NOVEMBAR, 2012. - Povodom 23. godišnjice UN Konvencije o pravima djeteta, 42-oje dječaka i djevojčica, predstavnika svih crnogorskih opština, postavljali su pitanja o dječjim pravima visokim državnim zvaničnicima, predstavnicima skupštinskih odbora, šefovima političkih partija, Ombudsmanu i predstavnicima medjunarodnih organizacija.

Četvrtu godinu zaredom, Skupština Crne Gore obilježava godišnjicu UN Konvencije o pravima djeteta organizovanjem dječije sjednice uz podršku lokalne NVO ‘’Centar za prava djeteta’’ i UNICEF-a.Filip Bošković iz Pljevalja pita ministra unutrašnjih poslova o bezbjednosti u saobraćaju

Dječijim zasijedanjem predsjedavale su tri mlade poslanice – Sandra Manojlović, Zvezdana Ivanović i Tijana Nišavić.

 ‘’Znam da je neuobičajeno da za predsjedavajućim stolom sjede i djevojke, ali na ovaj način smo htjeli da podsjetimo ovaj Dom na potrebu većeg poštovanja rodne ravnopravnosti’’, objasnila je Sandra Manojlović u uvodnom izlaganju.

Marijana Blažević, bivša učenica resursnog centra, a od nedavno učenica redovne srednje muzičke škole, govorila je o svojim pozitivnim iskustvima inkluzivnog obrazovanja.

 ‘’Drugari i drugarice su jednako  dobri kao oni koje sam imala u Zavodu. U početku ih je jako interesovalo kako funkcionišem, kakva je moja Brajeva mašina i sve ono sa čime se oni ranije nijesu sretali. I ja sam drugačija, sigurnija, samostalnija, društvenija’’, rekla je Marijana.

Ona je ukazala i na neke od izazova u inkluzivnom obrazovanju na koje treba odgovoriti.

 ‘’Meni najveći problem predstavlja nedostatak muzičke literature koju u Crnoj Gori na Brajevom pismu niko ne štampa’’.

Beriša Demisona istakla je neke od prepreka u obrazovanju djece Roma, Egipćana i Aškalija.

 ‘’ Ima dosta djece koja ne idu u školu iz razloga što ne znaju jezik ili zato što nemaju knjiga i para da se spreme za školu, a neka ne idu zato što to ne vole, nekima ne daju roditelji zato što treba da rade’’, rekla je Beriša.

Djeca su postavila više od 40 pitanja u vezi sa dječijim pravima.

Ana Kuzman iz Ulcinja pitala je ministra rada i socijalnog staranja Suada Numanovića zašto dnevni centri za djecu sa smetnjama u razvoju u njenom rodnom gradu Ulcinju i u opštini Berane nijesu u potpunosti funkcionalni.

 ‘’Što se tiče Berana, tu su završeni svi građevinski radovi. Očekujem sad Upravni odbor ovih dana da te administrativne stvari na lokalnom nivou završi i da počne sa radom dnevni centar u Beranama do kraja ove godine. A u Ulcinju smo otvorili taj dnevni centar, a na lokalnoj samoupravi je da administrativni dio završi’’, rekao je ministar Numanović.

 

Žarko Karadžić iz Šavnika, učenik srednje poljoprivredne škole, pitao je ministra poljoprivrede Tarzana Miloševića da li postoje mogućnosti da se djeci obezbijedi i praktično obrazovanje koje nije zasnovano samo na udžbenicima.

 ‘’Ja obećavam da ću posjetiti vašu školu prvom prilikom i da ćemo, siguran sam, u sljedećem periodu Vlada voditi računa o tome da imate dobru nastavu na terenu pored nastave u školi’’, odgovorio je ministar Milošević.

Adem Tivari iz Ulcinja pitao je ministra ljudskih i manjinskih prava Hamdiju Hasanija o obezbjeđivanju školskih časopisa na albanskom jeziku za djecu kojoj je to maternji jezik.

‘’Ministarstvo će podržati inicijative pokrenute od đaka za pokretanje časopisa u njihovim školama, gdje bi dostavili svoje literarne radove i druge sadržaje na svom maternjem jeziku’’, odgovorio je ministar Hasani.

Saška Gomilanović iz Bara pitala je ministarku nauke Sanju Vlahović o otvaranju naučnih i istraživačkih centara za djecu.

 ‘’Pripremamo jedan zanimljiv projekat za vas, a to je kuća eksperimenata. Trebalo bi da Vlada vrlo brzo opredijeli jedan objekat koji je nekada pripadao Ministarstvu odbrane za tu namjenu i da vrlo brzo u Podgorici imamo jednu kuću koja će biti posvećena nauci, gdje ćete imati priliku da na zabavan način praktično prolazite kroz svijet nauke, da testirate određene eksperimente, ali i da, naravno, vršite i neka određena istraživanja, zavisno od naravno, vašeg uzrasta i interesovanja u nauci’’, objasnila je ministarka Vlahović.

Imran Nurković iz Rožaja pitao je šefa predstavništva Unicef-a za Crnu Goru Bendžamina Perksa o posljedicama i značaju problema siromaštva djece u Crnoj Gori.

‘’Razlozi zbog kojih veliku pažnju posvećujemo siromaštvu djece su dvojaki. Prvo, broj djece koja žive u siromaštvu veći je od broja odraslih. Djeca iz mnogočlanih porodica i ona koja žive sa jednim roditeljem najčešće imaju najveću vjerovatnoću da budu siromašna. Drugo, uticaj siromaštva na djecu je nepovratan i ostavlja posljedice na cio njihov život’’, objasnio je Perks, šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru.Šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžamin Perks govori o siromaštvu djece u Crnoj Gori 

Tokom četvrte sjednice dječijeg parlamenta, djeca su postavila veliki broj zanimljivih pitanja. Ona su se odnosila na korist koju će djeca imati od napretka Crne Gore ka članstvu u EU; na radnje preduzete od strane nadležnih institucija kako bi se djeci pružila zaštita od zlostavljanja i zanemarivanja; na bezbjedan prevoz djece ka školama u sjevernim planinskim predjelima; na potrebu za kvalitetnijim TV programima za djecu; na obezbjedjivanje zdravih obroka za djecu u školama; na potrebu da se uklone kladionice koje se nalaze u blizini škola; na nedostatak odgovarajućih zdravstvenih usluga za djecu sa smetnjama u razvoju i onu koja žive na sjeveru zemlje; na registraciju djece izbjeglica; budžetu za djecu, itd.

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić pozvao je lokalne parlamente da se ugledaju na dobru praksu nacionalnog parlamenta i da organizuju dječije sjednice skupština opština.

 ‘’Koristim ovu priliku da pozovem predsjednike skupština naših gradova, naše 21 opštine, da urade isto i da to ne bude jednom godišnje u crnogorskom Parlamentu, da to bude tokom cijele godine u svim gradovima Crne Gore’’, rekao je Krivokapić.

Dječija sjednica Skupštine Crne Gore trajala je dva i po sata, a uživo je prenosio javni servis TVCG.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children