Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Socijalni radnici obučeni za hraniteljstvo kako bi obezbijedili da svako dijete raste u porodici

Bar, 10. Novembar, 2012. – Više od 40 stručnjaka iz svih 10 centara za socijalni rad u Crnoj Gori završilo je obuku o različitim aspektima hraniteljstva kako bi obezbijedili da svako dijete raste u porodici.


Socijalni radnici tokom obuke u Baru

Glavne teme obuke su vezane za primjenu standarda u hraniteljstvu, procjenu potencijalnih hraniteljskih porodica, kao i procjenu potreba same djece. Obuka je trajala od jula do novembra 2012.

"Na ovom seminaru smo dogradili svoje tehnike i metode u radu sa potencijalnim hraniteljskim porodicama. Takođe smo naučili tehnike i pristup pri procjeni podobnosti hranitelja, tako i potrebe djeteta”, izjavio je Faruk Dacić iz rožajskog centra za socijalni rad.

Hraniteljske porodice obezbjeđuju sigurnu i podsticajnu sredinu za razvoj djece pružajući im adekvatnu njegu, uključujući zdravlje i obrazovanje, u cilju njihovog osposobljavanja za samostalan život. Hraniteljske porodice takođe pružaju djeci podršku u uspostavljanju i održavanju veza sa biološkim porodicama  i očuvanju ličnog i porodičnog identiteta.

“Moje je zadovoljstvo što mogu da kažem da su profesionalci puno napredovali, usvajali nova znanja i negdje mislim da su oni glavni oslonac za reformu i za promjenu prakse u Crnoj Gori; da su ta znanja usmjerena ka unapređenju određenih vještina podrške hraniteljskim porodicama, ali evo danas radimo sa njima i na sticanju određenih znanja i vještina procjene hraniteljskih porodica i obezbjeđivanju kvalitetnih hraniteljskih porodica koje mogu adekvatno zadovoljavati potrebe djece bez roditeljskog staranja”, izjavila je konsultant UNICEF-a Dobrila Grujić.


Konsultant UNICEF-a Dobrila Grujić sa socijalnim radnicima tokom obuke u Baru

Lišavanje porodičnog okruženja je štetno za svu djecu, a najviše u ranom djetinjstvu kada su vezivanje, ljubav, njega i podsticaj od suštinskog značaja za sve aspekte dječjeg emocionalnog i kognitivnog razvoja.

“Svako dijete ima pravo na porodični život, i proces reforme sistema dječje i socijalne zaštite koji se trenutno odvija u Crnoj Gori teži da obezbijedi primjenu ovog principa podstičući centre za socijalni rad da održe porodice na okupu kad god je to moguće, a ukoliko nije, da se obezbjede rasprostranjenije usluge hraniteljstva da bi omogućili djeci da budu zbrinuta u porodičnom okruženju, umjesto u instituciji”, zaključio je šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžamin Perks.

Obuka socijalnih radnika u Crnoj Gori uslijedila je nakon što je ranije ove godine usvojena Strategija razvoja hraniteljstva u Crnoj Gori (2012-2016). Treninzi su dio projekta “Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: unapređenje socijalne inkluzije” koji implementiraVlada Crne Gore uz tehničku pomoć UNICEF-a i UNDP-a i finansijsku podršku Evropske unije u iznosu od 3 miliona eura.

Cilj projekta je da se podrži proces reforme sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori kako bi se ispunilo pravo svakog djeteta da živi u porodičnom okruženju.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children