Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Na Međunarodni dan borbe protiv siromaštva, isticemo UNICEF-ovu Studiju o siromaštvu djece u Crnoj Gori iz 2012

Na Međunarodni dan borbe protiv siromaštva, isticemo UNICEF-ovu Studiju o siromaštvu djece u Crnoj Gori iz 2012

PODGORICA, 17. oktobar 2012. - Na Međunarodni dan borbe protiv siromaštva, UNICEF želi da još jednom podsjeti na situaciju u kojoj žive siromašna djeca u Crnoj Gori.

Prva Studija o siromaštvu djece u Crnoj Gori pokazuje da djeca čine većinu ljudi koji žive siromašno. Naime, 10% djece i 6.1% odraslih živi u siromaštvu u Crnoj Gori sa mjesečnom potrošnjom manjom od 169,13 eura.

U Crnoj Gori je svako deseto dijete siromašno, a najveći broj siromašne djece je  starosti do 5 godina. Takodje, siromašna djeca najčešće dolaze iz  višegeneracijskih i porodica sa troje i više djece ili su djeca samohranih roditelja. Odrasli članovi siromašnih porodica najčešće nemaju završenu srednju školu. Najveći broj siromašne djece živi na sjeveru Crne Gore i u seoskim područjima.

Na sjeveru Crne Gore stopa dječjeg siromaštva iznosi 19%, što je četiri puta više nego u centralnom dijelu Crne Gore (5%) i gotovo dva puta više nego na jugu zemlje (10%).

Stopa siromaštva djece koja žive u ruralnim područjima u Crnoj Gori je 23% ili gotovo šest puta veća nego u urbanim područjima (3,74%).

“Siromaštvo je više od nedostatka prihoda: ono dovodi do lošijeg uspjeha u obrazovanju i lošijeg zdravstvenog stanja i pogadja porodice prenoseći se sa generacije na generaciju.” istice šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžamin Perks.

Čak 40% siromašnih porodica sa djecom živi u garsonjeri ili jednosobnom stanu. Siromašna djeca nemaju svoj prostor za učenje, kompjuter ili pristup internetu. Automobil se može pronaći tek u 24% siromašnih domaćinstava sa djecom koja se u prosjeku nalaze na 19km udaljenosti od najbližeg doma zdravlja i na 12 km udaljenosti od najbliže osnovne škole. Prekidanje kruga siromaštva zavisi od ulaganja vlada, civilnog društva i porodica u dječja prava i dobrobit, kao i u prava žena.

“Investiranje u zdravlje, ishranu, obrazovanje i društveni, emocionalni i kognitivni razvoj djeteta, kao i u ostvarivanje ravnopravnosti polova, nije samo ulaganje u demokratskije i pravednije društvo, već je i ulaganje u zdravije, obrazovanije i na kraju produktivnije stanovništvo.” zaključuje šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžamin Perks.

Podaci iz prve Studije o siromaštvu djece u Crnoj Gori doprinijeće tekućem dijalogu o tome kako da se kroz odgovarajuće politike poboljša situacija siromašne djece i njihovih porodica.

Za više informacija kontaktirati:

Slobodana Živkovića
UNICEF-ovog koordinatora za ekonomsku i socijalnu politiku
Mobilni 069 075 929
Email szivkovic@unicef.org
Tel: +382 20 224 277
Fax: +382 20 224 278
Website: www.unicef.org/montenegro 
Facebook: http://www.facebook.com/unicefmontenegro

 

 
Search:

 Email this article

unite for children