Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Đački parlamenti iz Danilovgrada, Bara i Ulcinja posjetili nikšićki dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju

© UNICEF/ Montenegro/ 2012/ Dusko Miljanic
Članovi đačkih parlamenata sa vršnjacima u nikšićkom dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju

U okviru kampanje “Govorimo o mogućnostima”, članovi đačkih parlamenata iz 12 opština posjećuju najbliže dnevne centre za djecu sa smetnjama u razvoju 

NIKŠIĆ, 28. septembar 2012. – Članovi đačkih parlamenata iz Danilovgrada, Bara i Ulcinja igrali su se danas sa vršnjacima u nikšićkom dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju.
Prethodno su na sjednicama đačkih parlamenata razgovarali o stvaranju inkluzivnih lokalnih zajednica i učili o servisima poput dnevnog centra koje je potrebno uvesti kako bi se djeci sa smetnjama u razvoju širom zemlje omogućilo da rastu u svojim porodicama, obrazuju se i budu prijatelji sa vršnjacima.
Za većinu parlamentaraca, ovo je bio prvi put da se igraju sa vršnjacima sa smetnjama u razvoju u dnevnom centru, jer trenutno samo u Ulcinju postoji dnevni centar, dok ga Bar i Danilovgrad još uvijek nemaju.

"Baš sam lijepo provela dan družeći se sa djecom iz Dnevnog centra i još sam uz to upoznala i nove drugare", rekla je Zvezdana Ivanović, učenica OŠ " Vuko Jovović" iz Danilovgrada.
"Ovo mi je prvi put da sam u Dnevnom centru. U mom gradu takav centar ne postoji i mislim da bi bilo veoma dobro da se otvori", istakla je Una Bošković, članica školskog parlamenta OŠ "Blažo Jokov Orlandić", Bar.
" Volio bih da ima nešto ovakvo u našem gradu, jer bi ih posjećivao češće i upoznavao ih", rekao je Vladimir Mijač, učenik i član školskog parlamenta iste škole u Baru.

© UNICEF/ Montenegro/ 2012/ Dusko Miljanic
Članovi đačkih parlamenata sa vršnjacima u nikšićkom dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju

Uz podršku Unicef-a, Centar za prava djeteta organizuje posjete najbližim dnevnim centrima za đačke parlamente iz 12 gradova kako bi parlamentarci uvidjeli koji su servisi neophodni da bi se ostvarila prava djece sa smetnjama u razvoju.

“Posjete inkluzivnim servisima poput dnevnog centra omogućavaju parlamentarcima da bolje razumiju pojam inkluzivnog društva i da budu ubjedljivi kada zagovaraju uspostavljanje inkluzivnih servisa za vršnjake sa smetnjama u razvoju koji žive u njihovom komšiluku”, rekla je direkorica  Centra za prava djeteta u Crnoj Gori Rajka Perović.
Posjete đačkih parlamenata dnevnim centrima organizuju se uz podršku Unicef-a u okviru kampanje “Govorimo o mogućnostima” koja ima za cilj stvaranje inkluzivnog društva u Crnoj Gori.

“Dnevni centri pružaju niz usluga za djecu s najtežim smetnjama u razvoju poput obrazovanja i igre, razvoja mentalnih aktivnosti, fizioterapije i podrške porodicama te djece. Dnevni centri obezbjeđuju obrazovanje svoj djeci sa smetnjama u razvoju koja ne mogu ići u redovne škole. Takođe, zahvaljujući dnevnim centrima porodice koje bi inače djecu morale da pošalju u udaljene institucije radi obrazovanja i drugih usluga sada mogu da zadrže svoju djecu i podižu ih u toplom porodičnom okruženju. Dakle, konačni cilj je širenje mreže dnevnih centara, tako da bude po jedan u svakoj opštini i da ih može koristiti svako dijete kojem je to potrebno”, naglasio je  šef predstavništva Unicef-a za Crnu Goru Izjava Bendžamin Perks.

Trenutno, djeca mogu da koriste usluge dnevnih centara u samo 6 od 21 opštine u Crnoj Gori i to u Pljevljima, Bijelom Polju, Plavu, Niksicu, Herceg Novom and Ulcinju.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children